Jak trénovat fantazii a jemnou motoriku dětí – zkušenosti, tipy

Hraní není jen způsobem, jak se zabavit a zkrátit si dlouhou chvíli. Zvláště u dětí je tato činnost důležitá pro celkový duševní i tělesný rozvoj. Dá se říci, že čím více hraní, tím více učení. Správné hračky významně přispívají k tomu, že z dětí jednou vyrostou všestranně rozvinuté osobnosti. Proto by měl člověk dopřát svým ratolestem nekonečné hodiny kreativní zábavy při řešení konstruktérských úloh – přínos kreativních sad pro dětskou fantazii a motoriku je nesporný.

Průzkumy ukazují, že nejpodstatnější vliv při rozvíjení představivosti, kreativity, tvořivosti a jemných i hrubých motorických dovedností má právě rodina. Je proto důležité se těmito dovednostmi u dětí zabývat již v útlém věku.

Hra s rodiči je totiž velmi důležitá pro vývoj dětí. Prostřednictvím společných aktivit se děti učí síle vztahů a radosti z rodinného života. Zvláštní pouto, které si děti při hře s rodiči vytvářejí, jim navíc pomáhá získat sebedůvěru a jistotu. S bezpečným a sebejistým základem jsou tak děti schopni lépe růst a učit se. 

Hra nabízí rodičům účinný způsob, jak se věnovat svým dětem. Umožňuje dětem svobodně vyjadřovat své pocity a myšlenky a sdělovat své potřeby a přání. Zapojení rodičů do herních aktivit jejich dětí zlepšuje jazykové dovednosti, kognitivní vývoj a představivost. Děti se učí důležitým životním dovednostem, jako je řešení problémů, sociální dovednosti a rozhodování. Hra s rodiči navíc umožňuje smysluplnější interakce, při nichž se děti mohou podělit o své myšlenky a pocity, i když mohou být obtížně sdělitelné. 

Motorika u dětí

Tělesná motorika je základem, na kterém se děti učí a rostou. Motorické dovednosti zahrnují používání svalů k provádění činností a jejich rozvoj začíná již v dětství. S nácvikem a působením se tyto dovednosti v průběhu dětství dále zlepšují.

Tělesné motorické dovednosti se získávají nejvíce pohybem. Tedy cvičením, opakováním a posilováním. Jedním ze způsobů, jak se děti učí motorickým dovednostem, je cvičení. Opakování činností pomáhá rozvíjet sílu, koordinaci, rovnováhu a obratnost, které jsou potřebné k dokončení motorického úkolu. Cvičením si děti zvyšují porozumění a zvládnutí motorických dovedností, což nakonec vede ke zvýšení obratnosti a síly. Pohyb rovněž snižuje pravděpodobnost výskytu třesu rukou u dětí.

Děti se motorické dovednosti učí také prostřednictvím posilování. Pozitivní posilování pomáhá podporovat zdravější motorický vývoj tím, že dítě povzbuzuje ke správnému provádění motorických činností. Když dítě dostane pochvalu za úspěšné splnění úkolu, je pravděpodobnější, že tuto dovednost přenese i do dalších činností a bude si jistější při zkoušení nových úkolů. kromě cvičení a posilování se děti učí pohybovým dovednostem také tím, že jsou vystaveny různým činnostem. Zapojením do různých aktivit mohou děti zlepšit svou koordinaci a časování, vytvořit si zdravé návyky a získat hlubší porozumění tomu, jak se jejich tělo pohybuje.

Je důležité, aby děti rozvíjely tělesné motorické dovednosti, protože jsou důležitou součástí vývoje dítěte. 

U dětí je důležité rozvíjet nejen hrubou, ale i jemnou motoriku.

Rozdíl mezi jemnou a hrubou motorikou

Jemná motorika zahrnuje ovládání a přesnost menších svalových skupin, jako jsou prsty a ruce, zatímco hrubá motorika zahrnuje větší svalové skupiny, včetně svalů zad, krku, paží, ramen a nohou. 

Příkladem jemné motoriky může být:

 • psaní
 • navlékání jehly
 • zapínání zipu
 • otáčení stránek v knize
 • hra na hudební nástroj

Hrubá motorika se týká schopnosti koordinovat pohyby velkých svalů v těle a může zahrnovat jak sílu, tak obratnost. 

Mezi příklady hrubé motoriky patří:

 • chůze
 • běh
 • skákání
 • poskakování
 • stání na jedné noze
 • házení míčem
 • plavání.

Jemná motorika je obecně výsledkem přesných neurologických spojení mezi rukama a mozkem. Rozvoj a zdokonalování těchto motorických dovedností vyžaduje časté cvičení a přesné pohyby. Tato přesnost vyžaduje také obratné pohyby, které koordinují a využívají obě ruce. Jemná motorika také vyžaduje vyšší míru pozornosti, protože se jedná o určitou úroveň detailů.

Naproti tomu hrubá motorika se rozvíjí při integraci více nervových drah a při pohybu celého těla. 

Proč je důležité rozvíjet jemnou motoriku u dětí?

Jemná motorika je důležitou součástí vývoje v raném dětství; zahrnuje drobné svaly na rukou a prstech, které dítěti umožňují lépe ovládat drobné předměty a gesta. Rozvoj jemné motoriky pomáhá dětem, aby se po celý život lépe, rychleji a bezpečněji učily a dělaly věci, které je baví V dětství je nesmírně důležité rozvíjet jemnou motoriku přiměřenou věku, protože zároveň pomáhá při růstu a vývoji dítěte

Zdokonalovat jemnou motoriku umožňuje dětem přesnou manipulaci s drobnými předměty a zlepšuje jejich koordinaci ruka-oko. Tyto dovednosti jsou pro jejich vývoj klíčové a úzce souvisejí s jejich celkovým vývojem. 

Díky schopnosti pohybovat drobnými předměty se děti mohou naučit novým dovednostem, jako jsou například psaní, kreslení, stříhání a manipulace s předměty, které jsou vhodné pro jejich věk. Tyto postupy umožňují dětem zkoumat své okolí a klást otázky, aby získaly nové poznatky. Díky jemné motorice jsou děti lépe vybaveny pro zkoumání svého světa a získávání nových poznatků.

Jemná motorika také přispívá k rozvoji dětské tvořivosti a představivosti při hře a pomáhá budovat schopnost řešit problémy. 

Například při hře s puzzle musí děti nejen chápat, jak tvary fungují, ale musí také umět manipulovat s dílky tak, aby s nimi pohybovaly způsobem, který zajistí požadovaný výsledek.

Proč je pro děti důležitá hra

Hraní prospívá dítěti hlavně proto, že mu pomáhá posouvat se na další stupínky vývoje v oblasti fyzické, kognitivní, sociální a emoční. Rozvoj kognitivních zkušeností spadá do předškolního období, kdy jsou nejpopulárnější hry zapojující představivost a fantazii. Skvělý prostor pro fantazii, trénink jemné motoriky a celkové šikovnosti, nabízejí různé konstruktérské úlohy a stavebnice.

„V psychomotorickém vývoji dětí v předškolním a raném školním věku mají nezastupitelnou úlohu klasické stavebnice. Stavěním podle přiloženého návodu nebo vytvářením vlastních staveb děti nejen získají polytechnickou zdatnost, ale posílí také svou kreativitu,“ říká marketingový manažer jednoho z největších českých i slovenských distributorů hraček pro děti.

„Hlavní kovové konstrukce jsou doplněny o plastové potištěné díly, které propůjčují stavebnici patřičnou realističnost. Dokončený dílo je dostatečně pevné, a je tak možné zapojit jej do různých dětských her. Vždyť kdo by chtěl mít doma model, na který se pouze práší?“ doplňuje manažer. 

Nejvíce se děti naučí při hře s rodiči.

Které hračky vybrat

Pokud jde o rozvoj jemné motoriky u dětí, existuje celá řada vhodných hraček. Hračky, které vyžadují, aby děti pohybovaly malými předměty a manipulovaly s nimi, jsou ideální pro rozvoj jemné motoriky. Je samozřejmé, že výběr hraček na pískoviště bude jiný, než výběr hraček a pomůcek do interiéru.

Skládačky s malými dílky, stavebnice, hrací hmota, kolíčkové desky s dílky různých tvarů, magnety, razítka pro děti, autíčka a koleje, pinzety s bambulkami a korálky – to vše jsou skvělé alternativy pro procvičování jemné motoriky dětí. Na uložení hraček či deskových her a stavebnic je ideální regál na hračky, který lze pořídit v obchodech s nábytkem.

Když jsou děti připraveny na složitější manipulaci, existují hračky, které zahrnují navlékání malých korálků, dále hračky, které vyžadují, aby děti poznávaly a rozeznávaly tvary apod. Skvělou volbou jsou hračky, jako např. třídiče tvarů, kostky se vzory, šněrovací karty a tvarové skládačky.

Ideální jsou také hračky, které vyžadují, aby děti používaly prsty k manipulaci se složitějšími předměty. 

Jedná se např. o hračky jako jsou: 

 • sady lepidel a třpytek
 • nástroje na zatloukání a šroubování
 • miniaturní gumičky
 • stavebnice modelů
 • dětské kuchyňky

To vše může dětem pomoci rozvíjet jejich jemnou motoriku. Skvělou alternativou jsou také manipulační prstové loutky, hrací figurky a měkké hmatové hračky. Výtvarné a řemeslné činnosti, jako je malování, stříhání, kreslení a obkreslování, jsou také aktivity, které pomáhají k rozvoji jemné motoriky. Na kreslení jim můžete pořídit magnetickou tabuli.

Volný prostor pro objevování

K tomu, aby se tvůrčí myšlení mohlo rozvíjet, je potřeba dostatečný prostor, svoboda a volnost. Neznamená to, že by neměly existovat žádné mantinely – dětský svět potřebuje rovněž fungovat podle daných pravidel.

Pokud chceme u svých dětí rozvíjet kreativitu, musíme se alespoň trochu oprostit od „dospěláckého“ světa. Nevnucujme dětem naše představy o světě s tím, že jsou jediné správné. Je dobré nechat ratolesti, aby nám ukázaly svět podle jejich vidění – jak mají věci vypadat a fungovat. Pokud dítě například nakreslí strakatého hrocha, hned ho není dobré usměrňovat tím, že hroch má být tmavě šedý.

Tréning fantazie a hraní lze také například zapojit jako součást narozeninové oslavy. Děti si můžou hrát společně a jeden od druhého tak okoukat jak si hraje či tvoří někdo jiný. Jaké jsou vtipné úkoly na oslavu narozenin?