Proč je pohyb pro děti tak důležitý?

Fyzická aktivita je důležitou součástí vývoje dítěte a měla by být podporována již od útlého věku. Přínos fyzické aktivity je dalekosáhlý, a to jak z hlediska fyzického, tak duševního zdraví.

Pravidelné cvičení pomáhá rozvíjet silné kosti a svaly, snižuje riziko chronických onemocnění a zvyšuje pravděpodobnost zdravého životního stylu v dospělosti. Studie také odhalily, že fyzická aktivita může zlepšit sebevědomí, snížit stres a zlepšit studijní výsledky. V tomto článku se budeme zabývat různými způsoby, kterými může fyzická aktivita dětem prospět, a důvody, proč je pro jejich vývoj nezbytná.

Přínosy fyzické aktivity

Fyzická aktivita je pro fyzický vývoj dětí nezbytná. Pomáhá budovat silné kosti a svaly, snižuje riziko obezity a dodává potřebnou energii pro růst a vývoj. Cvičení může také snížit riziko chronických onemocnění, jako je cukrovka a srdeční choroby, a zlepšit celkovou fyzickou kondici. Pravidelná fyzická aktivita může také snížit riziko zlomenin kostí a zlepšit koordinaci a rovnováhu.

Psychické výhody

Fyzická aktivita může být prospěšná také pro duševní zdraví dětí. Cvičení může pomoci snížit stres a úzkost a zlepšit sebevědomí. Může také zvýšit koncentraci a zlepšit studijní výsledky. Studie odhalily, že fyzická aktivita může pomoci zmírnit příznaky deprese, a dokonce může snížit riziko vzniku deprese. Může také pomoci zlepšit náladu a snížit riziko vzniku duševních poruch.

Sociální přínosy

Fyzická aktivita může být prospěšná také pro sociální vývoj dětí. Cvičení může pomoci zlepšit komunikační dovednosti a zvýšit sebevědomí. Může také pomoci zlepšit dovednosti týmové práce a podpořit sociální interakci. Účast na týmových sportech může také pomoci rozvíjet vůdčí schopnosti a zlepšit spolupráci.

Přínosy pro děti se speciálními potřebami

Fyzická aktivita je důležitá zejména pro děti se speciálními potřebami. Cvičení může pomoci zlepšit pohyblivost, snížit únavu a zlepšit fyzickou koordinaci. Může také pomoci snížit depresi, úzkost a stres. U dětí s autismem může fyzická aktivita pomoci zlepšit komunikační a sociální dovednosti.

Pokyny pro fyzickou aktivitu

Americká pediatrická akademie doporučuje, aby děti ve věku 3 až 5 let měly alespoň 1 hodinu fyzické aktivity denně. Pro děti ve věku od 6 do 17 let se doporučuje alespoň 60 minut středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity denně. Ta by měla zahrnovat různé aktivity, jako je běhání, skákání, sportování a tanec.

Závěr

Fyzická aktivita je nezbytnou součástí vývoje dítěte a měla by být podporována již od útlého věku. Pravidelné cvičení může přispět ke zlepšení fyzického a duševního zdraví i sociálního a akademického rozvoje. Může také pomoci snížit riziko chronických onemocnění, zlepšit koordinaci a rovnováhu a zmírnit příznaky deprese.

Americká pediatrická akademie doporučuje, aby děti ve věku od 3 do 5 let absolvovaly alespoň 1 hodinu fyzické aktivity denně a děti ve věku od 6 do 17 let by měly denně absolvovat alespoň 60 minut středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity. Podporou fyzické aktivity od útlého věku můžeme přispět k tomu, že děti budou dlouhodobě zdravější a šťastnější.