Nejnebezpečnější výrobky v sortimentu hraček a oblečení

Ftaláty v panence typu barbie či pískacích hračkách, malé oddělitelné části dětského chrastítka, dámské baleríny obsahující škodlivé chemické látky či rádio, které vám může přivodit úraz elektrickým proudem. To je jen pár příkladů rizikových produktů, které eviduje veřejně přístupná databáze nebezpečných výrobků. Co v ní všechno můžete najít?

Smyslem databáze nebezpečných výrobků je varovat veřejnost ohledně látek obsažených v různých výrobcích, a tak eliminovat riziko, že si někdo kvůli nekvalitnímu výrobku ublíží. Databázi provozuje společnost dTest a obsahuje tisíce produktů, které jsou rizikové pro zdraví či majetek.

Databáze je rozdělena do 23 kategorií, mezi něž patří např. oblečení, elektrická zařízení, léky, hračky, motorová vozidla a příslušenství, kosmetika, jídlo a pití, vybavení pro sport, kuchyňské potřeby a další. 

Nejméně bezpečná kategorie

Největší počet nebezpečných výrobků obsahují kategorie „Hračky a zábavní předměty“ a „Oblečení, textil a módní doplňky“. V kategorii hraček je nejčastěji problémem chemické riziko (37 %) a riziko udušení (39 %).

Příkladem mohou být ftaláty a další chemické látky, které přichází při hře do kontaktu s ústy a kůží dětí, nebo hračky obsahující malé oddělitelné části. Tradičně problematické jsou výrobky ze sortimentu zábavní pyrotechniky, při jejichž použití hrozí poškození sluchu či zraku, popálení a jiná zranění.

Nebezpečí se může skrývat i v hračkách pro nejmenší.

Jak vybírat oblečení

Oblečení si zařazení do databáze nebezpečných výrobků nejčastěji vyslouží kvůli riziku uškrcení. Důvodem jsou dlouhé šňůrky na kapucích a jiných částech oděvu, které například při hře na dětském hřišti mohou přivodit smrtelná zranění.

Oblečení může skrývat i jiná rizika, např. udušení za situace, že oděv pro nejmenší obsahuje drobné části, například kamínky, které se mohou snadno oddělit. Dítě je tudíž může vdechnout či spolknout. Část oděvů označených jako nebezpečné také obsahuje nedovolené chemické látky. 

Kde hledat?

Databáze shromažďuje informace o nebezpečných výrobcích z evropského systému RAPEX a dále od českých dozorových orgánů

  • České obchodní inspekce
  • Státní zemědělské a potravinářské inspekce
  • Státního ústavu pro kontrolu léčiv
  • Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Databáze nabízí různé možnosti filtrování i fulltextové vyhledávání, takže si každý může snadno ověřit, zda obsahuje jím hledaný výrobek.

Databázi mohou využívat nejen spotřebitelé, ale například i prodejci, aby měli přehled, zda nemají nebezpečné výrobky ve své nabídce. Obchodníci mohou získat exportovaný soupis nebezpečných výrobků a porovnat data s informacemi o nabízeném zboží.

Co jsou nebezpečné látky

Látky nebezpečné pro zdraví jsou materiály, které mohou poškodit živé organismy, jako jsou lidé, zvířata a životní prostředí. Tyto nebezpečné látky se mohou vyskytovat v přírodě nebo být vyrobeny člověkem a mohou mít podobu nebezpečných chemických látek, plynů, prachu, mlhy, výparů, par nebo vláken. Příkladem nebezpečných látek jsou rozpouštědla, formaldehyd, azbest, těžké kovy a biotoxiny. 

K vystavení nebezpečným látkám může dojít požitím, vdechnutím nebo kontaktem s kůží, což může vést k vážným zdravotním problémům. Například dlouhodobé vystavení azbestu může způsobit mezoteliom, vzácný typ rakoviny, zatímco některé chemické látky jsou spojovány s onemocněním dýchacích cest a poškozením nervů. Za nejčastější způsob expozice nebezpečným látkám se považuje vdechování, a protože oděv poskytuje jen malou nebo žádnou ochranu, je častým způsobem expozice také kontakt s kůží.

Proč jsou ftaláty nebezpečné?

Ftaláty jsou skupinou chemických sloučenin používaných ke změkčení a zvýšení pružnosti plastů. Používají se v celé řadě výrobků, včetně obalů na potraviny, hraček, sprchových závěsů, lepidel, podlahových krytin, PVC trubek, čisticích prostředků a dokonce i kosmetiky. Přestože ftaláty nejsou považovány za škodlivé pro lidské zdraví a jejich používání je obecně považováno za příznivou alternativu k toxičtějším chemickým látkám, výzkum ukázal, že jejich přítomnost ve výrobcích může vést k uvolňování dalších chemických přísad, které mohou být mnohem nebezpečnější.

Ftaláty jsou považovány za významné riziko pro vodní organismy s potenciálními dopady včetně bioakumulace a narušení endokrinního systému. Evropská unie označila ftaláty za látky vzbuzující mimořádné obavy a zavedla regulační systémy s cílem omezit jejich používání ve výrobcích. 

Ftaláty provázejí i další obavy o zdraví, včetně možných dopadů na plodnost, reprodukci a metabolismus. Studie naznačují, že i nízká úroveň expozice určitým ftalátům může způsobit alergické a celkové zdravotní reakce

Nebezpečné pro naše zdraví může být dokonce i oblečení.

Jak mohou být hračky nebezpečné? 

Nebezpečné hračky jsou hračky, které mohou způsobit zranění nebo smrt dítěte, které si s nimi hraje. Mezi tyto hračky patří například balónky, některé druhy domečků pro panenky a hračky na kolečkách

Balónky mohou pro malé děti představovat nebezpečí udušení, zejména pokud kousnou nebo se pokusí spolknout kousky balónku. Domečky pro panenky, nábytek a dětské kuchyňky mohou představovat nebezpečí udušení, pokud obsahují příliš malé části, a hračky na kolečkách mohou způsobit zranění při nárazu nebo pádu. 

Dalším příkladem nebezpečné hračky může být nafukovací bazén, který nemá dostatečně vysoké boční stěny, aby do něj malé dítě nespadlo a případně se neutopilo. 

Nebezpečí mohou představovat také aktivní hračky, jako jsou koloběžky nebo trampolíny, zejména pokud dítě není dostatečně staré na to, aby ovládalo rychlost a pohyb koloběžky, nebo pokud trampolína není bezpečně upevněna. 

Kromě toho může mnoho hraček, bez ohledu na věkovou skupinu, pro kterou je hračka určena, obsahovat malé části nebo být ostré konstrukce, které mohou vést k tržným nebo bodným ranám. 

A konečně, ačkoli se jedná o méně časté nebezpečí, některé hračky obsahují vysoké množství olova nebo jiných chemických látek, o nichž je známo, že jsou pro malé děti nebezpečné. Mezi tyto hračky mohou patřit např. fixy.

Tyto hračky obvykle pocházejí ze zemí s nižšími bezpečnostními normami, jako je např. Indie. 

Jak může být oblečení nebezpečné? 

Nebezpečné oblečení je termín, který se používá pro označení oděvních součástí, trendů a oděvů, které mohou být pro svého nositele potenciálně škodlivé. Nebezpečné oblečení se nejčastěji používá v případech, kdy nebezpečné látky nebo techniky střihu, popruhy, šňůrky nebo vložené kovové předměty činí kus oděvu nebezpečným pro uživatele

Jedním z nejběžnějších typů nebezpečného oblečení jsou předměty s kovovými ozdobami, jako jsou knoflíky a cvočky. Pokud není oděv správně upraven a nošen, mohou tyto kovové předměty nositele píchnout nebo poškrábat a způsobit mu tělesné poškození. Kovové předměty na oděvu mohou navíc časem zrezivět a způsobit podráždění kůže. 

Příliš těsné oděvy, stejně jako volné oděvy, mohou být ve své podstatě nebezpečné. Pro začátek může těsné oblečení omezovat dýchání a způsobovat únavu. Dále příliš volné oděvy mohou představovat nebezpečí zakopnutí a vést k pádům. 

Použití hořlavých látek nebo látek, které jsou ošetřeny chemikáliemi zpomalující hoření, vytváří potenciálně nebezpečné látkové oděvy. Kalhoty, bundy a další části oděvu by proto měly být vyrobeny z kvalitního materiálu, u kterého je menší pravděpodobnost vznícení.

Kromě fyzické újmy mohou některé oděvní součásti dokonce poškodit i životní prostředí.