Makrobiotika

Výraz MAKROBIOTIKA je složeno ze dvou slov: MAKROS (velký) a BIOS (život). Myšlenkou makrobiotiky je tedy velký (ve smyslu plnohodnotný) a tím i dlouhý život – bez nemocí. Makrobiotický způsob života a stravování neposkytuje podmínky pro rozvoj jakýchkoliv nemocí –fyzických ani duševních. V případě vad napomáhá se s nimi vypořádat. Na Dálném východě makrobiotická životospráva doslova řídila život, a to až do konce 19. století, než ji začal postupně vytlačovat rostoucí import amerického průmyslu a kultury se svými neekologickými technologiemi: exhalace jedovatých zplodin z průmyslové výroby, chemizované zemědělství a nepřirozené technologie zpracování potravin včetně novodobé genové manipulace organismů. Začátkem 20. stol. ukázali Japonci Sagen Ishizuki a Yukikazi Sakurazawa, že se lze vyléčit z „neléčitelných“ nemocí pomocí jednoduché vyvážené stravy, založené na nebroušené rýži, zelenině, polévce MISO a běžných tradičních produktech. Když Y. Sakurazawa odjel ve dvacátých letech minulého století do Paříže, rozhodl se, že s tradičním učením seznámí i západní část světa. Zde přijal nové jméno, GEORGE OHSAWA, a své učení nazval MAKROBIOTIKOU. Pojem makrobiotika a jméno George Ohsawa proto patří neoddělitelně k sobě. Ohsawovy znalosti přírodních věd, fyziky i tradičního lékařství mu umožnily porozumět neměnným zákonům přírody, které jsou v souladu s celým vesmírem, a učil, jak využívat tyto poznatky i v denní praxi. Nejvíce se zaměřil na stravu, kterou údajně jedli chudí, včetně Buddhy, Ježíše nebo Mojžíše. Veškeré učení makrobiotiky vychází z rovnováhy polarizovaného vesmíru a dodržování jeho základních zákonů. Tyto přírodní vesmírné zákony mají v podstatě matematicko-fyzikální základ. Matematická dvojková soustava a fyzikální vlastnosti protikladného vesmíru jsou dokonce natolik prokázané, že by neměly být cizí ani žádnému vědci technického světa. Přesto se mnozí pokoušejí učení zpochybnit a označit za brzdu rozvoje průmyslové společnosti! I když má makrobiotika kořeny spíše v Japonsku, soustředil se další rozvoj více na západ. Moderní technika a měřicí přístroje nejsou vždy v rozporu s tradicemi. Naopak jsou vítanými pomocníky pro upřesňování přírodních zákonů a další rozvoj našeho poznání. Své využití má nejen u nejrůznějších technik přípravy potravin, ale také při pěstování plodin nebo u léčebných postupů, včetně diagnostiky. Makrobiotika je tedy věda, která se pomocí přírodních zákonů snaží zdokonalit všechny vědní obory, a to bez výjimky. Nejedná se jen o gastronomii a tradiční lékařství, ale i takové obory jako např. chemie, genetika, psychologie, sport i politika. V tomto smyslu také Ohsawa řekl zajímavou myšlenku: „Nebude-li jakýkoliv vědní obor postaven na bázi přírodních zákonů, stane se zničující a dříve či později v chaosu zanikne!“ Prostě žijme tak, aby už to lépe nešlo, a respektujme trvalou udržitelnost přírody. Na textu spolupracovali Ota a Petra Reissovi.