Makrobiotika

Makrobiotika je životní styl a módní způsob stravování založený naučení jin a jang v potravinách. Hlavními zásadami makrobiotické stravy je omezit živočišné produkty, jíst místní sezónní potraviny, a konzumovat jídla s mírou.

Výraz makrobiotika je složen ze dvou slov: makros (velký) a bios (život). Myšlenkou makrobiotiky je tedy velký (ve smyslu plnohodnotný) a tím i dlouhý život bez nemocí.

Základní potravinou v makrobiotice jsou obiloviny. Makrobiotická strava a učení také omezuje množství tekutin, zakazuje přejídání a požaduje, aby jídlo bylo před polknutím důkladně rozžvýkáno.

Makrobiotická strava je spojena se zen buddhismem a je založena na myšlence vyvážení jin a jang. Někteří zastánci makrobiotiky zdůrazňují, že potraviny s vlastnostmi jang jsou považovány za kompaktní, hutné, těžké a horké.

Zatímco potraviny s vlastnostmi jin jsou považovány za expanzivní, lehké, studené a rozptýlené.

Někteří odborníci považují makrobiotiku za šarlatánství, které je v rozporu s hlavním proudem medicíny.

Makrobiotika – historie

Na Dálném východě makrobiotická životospráva doslova řídila život, a to až do konce 19. století, než ji začal postupně vytlačovat rostoucí import amerického průmyslu a kultury se svými neekologickými technologiemi.

Exhalace jedovatých zplodin z průmyslové výroby, chemické zemědělství a nepřirozené technologie zpracování potravin včetně novodobé genové manipulace organismů.

Začátkem 20. stol. ukázali Japonci Sagen Ishizuki a Yukikazi Sakurazawa, že se lze vyléčit z „neléčitelných“ nemocí pomocí jednoduché vyvážené stravy, založené na rýži, zelenině, polévce miso a běžných tradičních produktech.

Když Y. Sakurazawa odjel ve dvacátých letech minulého století do Paříže, rozhodl se, že s tradičním učením seznámí i západní část světa. Zde přijal nové jméno George Ohsawa a své učení nazval makrobiotikou.

Pojem makrobiotika a jméno George Ohsawa proto patří neoddělitelně k sobě. Ohsawovy znalosti přírodních věd, fyziky i tradičního lékařství mu umožnily porozumět neměnným zákonům přírody, které jsou v souladu s celým vesmírem.

Učil, jak využívat tyto poznatky i v denní praxi. Nejvíce se zaměřil na stravu, kterou údajně jedli chudí, včetně Buddhy, Ježíše nebo Mojžíše.

Co je makrobiotika?

Veškeré učení makrobiotiky vychází z rovnováhy polarizovaného vesmíru a dodržování jeho základních zákonů. Tyto přírodní vesmírné zákony mají v podstatě matematicko-fyzikální základ.

Matematická dvojková soustava a fyzikální vlastnosti protikladného vesmíru jsou dokonce natolik prokázané, že by neměly být cizí ani žádnému vědci technického světa.

Přesto se mnozí pokoušejí učení zpochybnit a označit za brzdu rozvoje průmyslové společnosti. I když má makrobiotika kořeny spíše v Japonsku, soustředil se další rozvoj více na západ. Moderní technika a měřicí přístroje nejsou vždy v rozporu s tradicemi.

Naopak jsou vítanými pomocníky pro upřesňování přírodních zákonů a další rozvoj lidského poznání. Své využití má nejen u nejrůznějších technik přípravy potravin, nýbrž také při pěstování plodin nebo u léčebných postupů, včetně diagnostiky.

Makrobiotika je tedy věda, která se pomocí přírodních zákonů snaží zdokonalit všechny vědní obory. Nejedná se jen o gastronomii a tradiční lékařství, nýbrž i takové obory jako např. chemie, genetika, psychologie, sport i politika.

V tomto smyslu také Ohsawa řekl zajímavou myšlenku: „Nebude-li jakýkoliv vědní obor postaven na bázi přírodních zákonů, stane se zničující a dříve či později v chaosu zanikne!“

Člověk by měl žít tak, aby už to lépe nešlo, a respektovat trvalou udržitelnost přírody.

Základy makrobiotické stravy

Hlavními potravinami makrobiotiky jsou celozrnné obiloviny a výrobky z nich, zelenina, jedlé mořské řasy, fermentované sójové produkty, ryby a mořské plody, ovoce, nápoje a pochutiny. Dieta je tvořena z:

  • 50 % až 60 % celozrnných potravin
  • 25 % až 30 % zeleniny
  • 5 až 10 % polévek
  • 5 až 10 % fazolí a mořských řas

Makrobiotika má svá další pravidla. Ta zní následovně. Pokud člověk může, měl by si vybírat si biopotraviny, neužívat vitamínové a minerální doplňky. Pomocníkem při výběru vhodných pokrmů jsou makrobiotická strava – recepty.

Nedoporučuje se používat k vaření mikrovlnné trouby nebo elektřinu. Někteří lidé tvrdí, že tato strava pomáhá předcházet rakovině a léčit ji. Neexistují žádné důkazy, které by tomu nasvědčovaly.