Zásady skladování léčivých rostlin

Skladování bylin – jinak také vegetabilních drog – je důležitou oblastí, a proto musíme dodržovat určité zásady:

  • Při skladování v malém, většinou pro vlastní potřebu, zásadně doporučujeme byliny hermeticky uzavřít, nejlépe ve skleněných tmavých nádobách nebo v plechových krabicích, kde ovšem musíme čas do času drogu provětrat.
  • Dříve většinou doporučované a oblíbené skladování v plátěných pytlících příliš nedoporučujeme, protože droga není chráněna proti vlhkosti, proti ztrátě aromatických látek apod. Uskladněné drogy musí být ovšem dokonale suché a stejně suché by měly také zůstat, a proto i použité papírové krabice mohou být jen z tvrdého papíru – lepenky.
  • Při skladování ve velkém užíváme většinou papírové nebo jutové pytle, případně žoky a nově i kontejnery. Drogy, které jsou velmi hygroskopické, se skladují ve vlhkovzdorných plastových obalech nebo v obalech impregnovaných.

Plastové obaly ale nejsou vhodné pro drogy s vyšším obsahem silic, protože nepříznivě ovlivňují aromatickou složku drogy.

  • Drogy skladujeme v suchu, ve tmě a v poměrném chladu.
  • Nikdy neskladujeme v jednom obalu více druhů nebo částí drog. Drogy je nutno nejen oddělit, ale i přesně označit, aby nedošlo k záměně.
  • Zcela odděleně musíme skladovat drogy jedovaté nebo zvlášť silně a razantně působící. Jejich označení musí být mimořádně pečlivé.
  • Pro skladování drog pro vlastní potřebu se doporučuje již zmíněná pyramida.

Životnost či spíše účinnost dobře uskladněných drog se udává v průměru dva roky. To samozřejmě neplatí zcela obecně a účinnost bylin se raději určuje individuálně, protože mohou nastat značné rozdíly. Nejvyšší životnost mají tzv. „tvrdé“ drogy, jako jsou dřeva, kořeny a kůry, ale i některé natě nebo listy, například nať přesličky rolní nebo list medvědice lékařské.

Některé „měkké“ drogy, což jsou především drogy květové, sotva vydrží do další sklizně. Platí to například pro květ akátu bílého, ale i pro siličnaté drogy, které obsahují silně těkavé oleje.