6 tipů na originální knížky pohádek pro děti

Čtete svým dětem pohádky před spaním? Pokud ano, je to jedině dobře, protože pohádky má ráda většina dětí, jsou neodmyslitelnou součástí dětství i bezbřehé fantazie dětského světa. Čtení i poslech pohádek hraje důležitou roli ve vývoji myšlení a řeči dítěte, učí dítě chápat rozdíl mezi dobrem a zlem, učí ho morálním zásadám. Pohádkový děj navíc může být tak uklidňující, že si nějakou tu pohádku s chutí občas rádi přečtou i dospělí.

Pokud právě hledáte inspiraci na nějakou originální či netradiční knihu pohádek, máme pro vás tip na 6 titulů z různých pohádkových žánrů. Udělejte si rodinný výlet do pohádky. Od klasických Karafiátových Broučků až po Buddhovy pohádky nebo bajky. Všechny vybrané knížky pohádek vydala renomovaná nakladatelství, což samo o sobě přináší jistotu, že se nejedná o tituly podřadné kategorie.

1) Broučci – Jan Karafiát

Nové vydání oblíbené knížky o rodině svatojánských broučků a jednom malém neposlušném Broučkovi, kterou znají snad všechny generace dětí i jejich rodičů. Poetika a krása Karafiátových Broučků uspěje u každého dítěte.

Přitom stačilo málo a zůstala by v naprostém zapomnění. Kniha poprvé vyšla roku 1876 jako anonymní, skromný svazek bez ilustrací, a to celkem bez povšimnutí veřejnosti. Teprve po dlouhých 17 letech ji pro české čtenáře objevil novinář Gusav Jaroš, který ji zpopularizoval a Jana Karafiáta nazval českým Andersenem.

2) Léčivé pohádky pro dětskou duši – Romana Suchá

Netypická knížka pro děti (předškoláky i větší děti), která pracuje se sugescemi. Uvidíte, že vaše děti bude bavit. Nejedná se o tradiční pohádky. Spíše o návod pro rodiče, jak pohádky dítěti vyprávět a jak s dítětem pracovat formou sutesce. Je koncipována tak, aby dítě vtáhla do děje např. tak, že se na něj přímo obrací, vyzývá ho k nějakým úkonům apod.

Součástí je také oddíl s instrukcemi pro rodiče, aby věděli, jak s knihou pracovat a jak uchopit a dítěti převyprávět jednotlivé příběhy. V příbězích jsou použity obecné sugesce na posílení bezpečí, jistoty, sebevědomí, odvahy, ale rodiče do nich mohou volně přidávat i sugesce vlastní a různě je obměňovat.

Vše je postaveno na principu, že děti jsou velmi sugestibilní a mají živou představivost. Což se dá využít např. na podporu léčení a mobilizace sil, pokud třeba dítě něco trápí.

Kniha je doplněna bohatými ilustracemi a obrázky, které mají podnítit fantazii malých čtenářů.

3) Pohádkové uspávanky – Zuzana Pospíšilová

Jedná se o knihu moderních pohádek pro předškolní děti ve věku 4 až 6 let. Obsahuje 20 pohádkových příběhů o dětech, zvířátkách, vílách či skřítcích. Ideální pro navození příjemného usínání a zklidnění před spaním. Kniha je doplněna velmi zdařilými ilustracemi.

4) Jógátky – Barbora Hu

Jedná se o velmi netradiční pohádky inspirované východní filozofií. Pokud chcete, aby vaše děti měli rozhled a poznaly něco z moudrosti východních kulturu, konkrétně jógovou filozofií, určitě po této knize sáhněte. Pohádky jsou psané pěkným, čtivým jazykem, přitom to s “duchovnem” zase nijak nepřehání.  V každém příběhu se odkrývá nějaké životní moudro, pravda, návod, jak žít “správně”.

Příběhy jsou vhodné spíše pro děti školou povinné.

5) Pohádky pro malé Buddhy – Nagaraja Dharmachari

Velmi netradiční knížka “pohádek” obsahující 18 příběhů zasazených do dnešní doby, je (podobně jako výše uvedené Jógátky) určena rodičům které zajímá filozofie východních kultur a chtějí do ní nenásilnou formou zasvětit také své děti.

V úvodu knihy se dozvíme něco málo o buddhismu a pro rodiče je připraven také návod, jak s knihou pracovat. Předností knihy je, že není přesycena duchovnem a náboženstvím. Z každého příběhu/pohádky pak plyne nějaké ponaučení a moudro. Nechybí ani hezké ilustrace.

6) Nejznámější bajky – Jana Eislerová

Také tato poslední kniha neobsahuje klasické pohádky, ale nejznámější Ezopovy, Krylovovy a La Fontainovy bajky. Bajky jsou alegorické příběhy zvířat, které se chovají stejně jako lidé.

Prostřednictvím chování zvířat se v bajkách demonstrují dobré i špatné lidské vlastnosti (mazaný jako liška, tvrdohlavý jako koza apod.) Z každého příběhu pak plyne jisté ponaučení, upozornění na chybu apod.

Kniha je určena nejmenším dětem. Obsahuje celkem 34 bajek doplněných ilustracemi od Antonína Šplíchala. Každá bajka má pro lepší pochopení i obrazový doprovod a vysvětlení na závěr, které má pomoci dětem orientovat se v tom, co je dobré, co špatné a jak se správně chovat k ostatním lidem.

Proč číst dětem pohádky?

Čtení dětem pohádek je jednou z nejkrásnějších a nejcennějších tradic, kterou můžeme jako rodiče, prarodiče nebo učitelé předávat mladé generaci. Pohádka je nejenom zdrojem zábavy, ale také důležitým nástrojem, který pomáhá v rozvoji jejich představivosti, jazykových dovedností a emocionální inteligence.

Pohádky jsou se svými příběhy a postavami přístupným a zábavným způsobem, jak přenést dětem různé informace a hodnoty. Tyto příběhy často obsahují morální ponaučení a nabízí dětem různé podněty k přemýšlení o světě kolem sebe. Většina pohádek ukazuje dobro a zlo, spravedlnost a nepravost, statečnost a sílu vůle. Díky tomu pomáhají dětem pochopit rozdíly mezi těmito hodnotami a pomáhají jim vybudovat morální kompas.

Dalším důležitým důvodem, proč číst dětem pohádky, je rozvoj jejich jazykových dovedností a slovní zásoby. Pohádky obsahují bohatý a rozmanitý jazyk, který děti mohou absorbovat a používat ve svém vlastním projevu. Čtení pohádek pomáhá dětem osvojit si nová slova, fráze a syntaxi, což jim následně pomůže v jejich vlastním psaní a komunikaci.

Dále je čtení pohádek pro děti velmi důležité pro rozvoj jejich představivosti a kreativity. Pohádky často zobrazují fantastické světy, plné různých postav, bytostí a událostí. Děti, které jsou vystaveny těmto příběhům, mají větší schopnost si představit a vytvořit své vlastní příběhy a světy. To je velmi důležité pro jejich kognitivní a emocionální vývoj, který je podporován schopností představit si, což je základ pro pozdější kreativní myšlení a řešení problémů.

Čtení pohádek dětem také pomáhá ve vytváření a posilování emocionální inteligence. Pohádky často obsahují situace, které vyvolávají různé emoce u postav, jako je strach nebo radost. Dítě může pomocí těchto příběhů zapojit svou empatii a porozumět, co by se dělo v různých emocionálních situacích. Tím se rozvíjí jeho schopnost rozpoznávat a vyjadřovat vlastní emoce a také porozumět emocím druhých lidí.

Posledním důležitým aspektem čtení pohádek dětem je budování rodinných vazeb a společného času stráveného s dítětem. Pohádky jsou příležitostí k posilování vazeb a komunikace mezi dospělými a dětmi. Společné příběhy čtené před spaním nebo během volného času vytvářejí nejenom zábavné a trvalé vzpomínky, ale také posilují vazbu důvěry a intimity mezi dítětem a čtenářem. Dítě si utváří pocit bezpečí a pohody, když ho dospělý vodí světem fantazie a příběhů.

Vzhledem k všem těmto důvodům je čtení dětem pohádek neocenitelnou aktivitou. Pomáhá rozvíjet jejich představivost, jazykové dovednosti, emoční inteligenci a vazby mezi nimi a dospělými. Čtení pohádek by mělo být součástí každodenní rutiny, protože to není jen zábava, ale také způsob, jak poskytnout dětem hodnotnou a vzdělávací zkušenost, která je bude provázet po celý život.