Integrativní péče o onkologické pacienty: Jak propojit přírodní a klasickou medicínu

Integrativní péče o onkologické pacienty je přístup k léčbě rakoviny, který zahrnuje kombinaci konvenční medicíny a komplementárních terapií. Cílem této péče je zlepšit kvalitu života pacientů během léčby rakoviny a podpořit jejich celkové zdraví.

Konvenční medicína se zaměřuje na léčbu rakoviny pomocí tradičních léčebných postupů, jako jsou chirurgické zákroky, chemoterapie a radioterapie.

Komplementární terapie se zaměřuje na podporu pacienta při léčbě rakoviny pomocí dalších terapeutických postupů, které nejsou součástí tradiční medicíny, jako jsou například duchovní léčení, akupunktura, masáže, jóga, meditace a výživová podpora.

Integrativní péče o onkologické pacienty se snaží kombinovat tyto dva přístupy k léčbě rakoviny, aby pacienti měli co nejlepší výsledky a aby se minimalizovaly nežádoucí účinky tradičních léčebných postupů.

Tento přístup také zahrnuje podporu emocionálního a psychologického zdraví pacientů, aby se snížilo psychické napětí, které často souvisí s diagnózou rakoviny.

Černobílé vidění problému

Každá přírodní terapie, která prohlašuje chemoterapii za neučinnou nebo dokonce více škodlivou, než je samotná rakovina, sdílí s klasickou medicínou stejné redukující a černobílé vidění.

Chemoterapie v posledním stádiu rakoviny dokáže zachránit život a umožňuje nově nabylý čas věnovat přírodním terapiím, proměně stravy, meditacím a cvičením, které vedou k úplnému uzdravení a brání návratu onemocnění.

Přírodní medicína a klasická onkologická léčba jsou nejenom slučitelné, ale podle nejnovějších vědeckých poznatků právě jejich propojením dochází k maximalizaci efektivity léčby.

Rakovina a její léčba

Rakovina je systemickou funkční poruchou spočívající v metabolických abnormalitách. Ke svému vzniku potřebuje nejenom dlouhodobé, systemické a vzájemně kompatibilní změny ve vnitřním a vnějším prostředí, ale i mnohočetné mechanismy přežití ve vysoce inteligentním těle člověka.

Léčba pacienta by měla být stejně tak vytrvalá, systemická a multidisciplinární. Měla by umožňovať člověku zapojit různorodé mechanismy přežití.

Konvenční léčba rakoviny spočívá v chirurgickém odstranění nádoru nebo postiženého tkaniva, přičemž následnou chemoterapií a rádioterapií se snaží odstranit zbylé rakovinové buňky. Tato léčba, i v případě, že dojde k záchraně života, nijak neovlivňuje pozadí nemoci.

Když se člověk s „odstraněnou rakovinou“ vrátí zpět do stejného prostředí, které rakovinu vytvořilo, velmi pravděpodobně se bude procesem karcinogeneze bránit znovu a s větší silou. V tomto okamihu může nastoupit naturopatie, která převezme péči o další dimenze života pacienta

Význam naturopatie

Stejně tak, jak rakovinové buňky využívají mnohočetné mechanismy k přežití, je cílem naturopatie zapojit mnohočetné mechanismy přežití i u pacienta prostřednictvím využití různorodých terapií týkajících se odlišných životních dimenzí člověka. 

Vzdělávání pacientů o tom, co se počas karcinogeneze v jejich tělech děje, a jakým způsobem a na jakých rovinách můžou na tento proces odpovědět, je často tou nejsilnější terapeutickou intervencí, kterou je možné nabídnout. 

V zahraničí je celostní medicína neboli naturopatie součástí ještě vyššího směru, takzvané Integrované Onkologie. Integrovaná onkologie je specifický obor, který využíva klinicky průkaznou celostní léčbu rakoviny propojující stěžejní klasickou onkologickou terapii s celou řadou dalších podpůrných intervencí.

To je například naturopatie, nutriční medicína, psychoonkologie a psychoterapie, neuroimunologie, rehabilitace, atd.

Cílem je vytvořit ucelený a individualizovaný léčebný plán, který se zaměřuje na celkovou životní situaci každého pacienta, čímž nejenom zvyšuje šance na jeho přežití, ale zlepšuje i kvalitu jeho života a vyhlídky na dlouhodobé zdraví.