Homeopatie a tradice

Homeopatie má více než dvěstěletou tradici, jejím zakladatelem byl německý lékař Samuel Hahnemann (1755-1843). Podstata homeopatické léčby je pak známa již od časů Hippokrata (450 let př. n. l.), řeckého zakladatele medicíny. Co léčí? Je vhodná zejména pro léčbu chronických nemocí, jako jsou alergie, ekzémy, bolesti hlavy, únava, nespavost, sklon k častým infekcím, poruchy metabolismu, problémy s menstruačním cyklem  apod. Je účinná i při léčbě vážných patologií. Homeopatie s úspěchem pomáhá i při řešení psychických a emocionálních problémů různého původu, například při poruchách chování u dětí či dospívajících, při problémech ve vztazích, v komunikaci, po prožití životních traumat a šoků, při depresích, úzkostech, při léčbě tiků, závislostí,  léčbě obezity apod. Homeopatika výborně zabírají při akutních onemocněních, infekcích nebo při úrazech. Na jakých principech funguje? Homeopatie je založena na principu podobnosti, tedy na myšlence, že podobné léčí podobné. Čím je podobnost celkového obrazu choroby a vybraného léku větší, tím je vyléčení intenzivnější a efektivnější. „Určitá látka je schopna podpořit vyléčení nemocného, pokud tento pacient vykazuje příznaky podobné příznakům, jaké stejná látka může vyvolat u zdravého jedince“. Léky a jejich účinky jsou dlouhou praxí ověřené a zkoušejí se pomocí tzv. provingů, tedy zkoušek, při kterých se lék podá skupině zdravých jedinců, kteří sledují, jaké příznaky u nich podání léku způsobilo. To, že je možné léčit podobné podobným, si můžete jednoduše ověřit i v běžných situacích. Jestliže promrznete venku a je vám velká zima, je jistě příjemné dát si horkou sprchu a zahřát se teplou vodou. Když z ní ale po chvíli vyjdete, brzy znovu pocítíte chlad. Je tu ale ještě druhá možnost – osprchovat se studenou vodou – první pocit je sice nepříjemný, ale po osprchování v nás pocit tepla zůstává. Dalším principem, důležitým pro homeopatickou léčbu, je zákon minimální dávky. Homeopatie používá k léčbě velice zředěné látky, přičemž mnohonásobným ředěním se léčebný účinek zvyšuje. Důležitou součástí je dynamizace léku, tedy silné opakované protřepávání účinné látky v rozpouštědle.