Dětem doma – na co dát pozor, jaké nebezpečí hrozí, zkušenosti

Pády, popáleniny či pořezání. To jsou jen některá z rizik, která podle Národního registru dětských úrazů hrozí dětem v domácnosti. Poranění doma přitom podle registru tvoří více než čtyřicet procent všech úrazů, s nimiž musí děti vyhledat lékařskou pomoc. Kromě známých rizik, jako je pád ze schodů či opaření vodou z konvice, ale mohou být nebezpečné i některé spotřebiče či vybavení domácnosti. Pozor je třeba si dát na žaluzie, plynový kotel nebo myčku.

Ze statistik vyplývá, že je každý rok v Česku v průměru ošetřeno přibližně půl milionu dětí. Více než třicet tisíc z nich pak vyžaduje i hospitalizaci. Nejčastějším místem, kde ke zranění dochází, je přitom domov. České děti se tak častěji zraní v ložnici či obýváku než například na silnicích. O prázdninách se pak riziko nešťastných nehod znásobuje. Nejčastěji se totiž děti poraní v období mezi květnem a srpnem, v zimních měsících úrazů výrazně ubývá. Na co si tedy dát z hlediska bezpečnosti v domácnosti v létě pozor?

Úrazy dětí doma

Dětské úrazy v domácnosti jsou častým a závažným problémem. Každý rok se v domácnosti zraní mnoho malých dětí v důsledku nehod, při nichž dojde k uklouznutí, pádu z výšky, úrazu ostrými předměty nebo domácími chemikáliemi. Pro rodiče mohou tato zranění být emocionálně velmi náročná. 

Aby rodiče předešli úrazům dětí v domácnosti, musí si být vědomi možných nebezpečí, která mohou děti postihnout. 

Mezi běžné domácí úrazy patří:

  • pády
  • popáleniny
  • zlomeniny
  • odřeniny
  • řezné rány
  • utonutí
  • otrávení

V domácnosti je dobré udržovat pořádek, aby např. na zemi neležely hračky a jiné předměty, o které může dítě zakopnout. Dále je dobré používat koberce a rohože, aby nebyl povrch v domácnosti příliš kluzký. 

Pokud je to možné, je dobré používat bezpečnostní zámky a branky, aby se malé děti udržely mimo potenciálně nebezpečné prostory, jakou jsou šuplíky s noži apod. 

Chemikálie je také nutné držet mimo dosah dětí, např. v horní polici, kam děti nedosáhnou. I horní police je však nutné opatřit dětským zámkem. 

Jednou z nejčastějších příčin úrazů dětí jsou však pády. Běžné pády, kdy děti zakopnou nebo spadnou v místnosti, často velké úrazy nepřinášejí. Horší je to však s pády z výšky (například pády z přebalovacího pultu na komodu). V domácnosti je proto dobré  udržovat nábytek a další předměty v dostatečné vzdálenosti od oken, rovněž by neměl být nábytek postavený příliš blízko schodům.  

V místech, kde hrozí větší riziko utonutí, jako je bazén nebo rybník, je dobré zvážit použití dětského hrazení. Nebo si lze pro začátek pořídit bazén, který bude nad úrovní povrchu a bude potřebovat schůdky, které lze v případě nutnosti sundat. 

V případě, že se dítě popálí, je dobré vědět, jak ošetřit popáleninu.

Malé děti není dobré nechávat bez dozoru.

Bezpečné ukládání příborů či nožů do myčky

Rodiče obvykle zabezpečí schody ohrádkou, polepí nábytek gumovými zaoblovači rohů a na skříňky s čisticími prostředky přidělají dětskou pojistku. Málokoho ale napadne posuzovat stejně přísnýma očima některé spotřebiče.

Jedním z nich je myčka, která je na rozdíl od mikrovlnné trouby či konvice často dítěti na dosah. Příbory by proto nikdy neměly směřovat ostrou stranou vzhůru. Větší nože by pak měly být umístěny co nejvýše, aby se k nim děti snadno nedostaly. Pokud myčka nemá pojistku, která by bránila možnosti otevření v půlce mycího cyklu a případnému opaření, neměla by být zapnutá v době nepřítomnosti dozoru, tedy dospělého člověka.

Při používání myčky je také dobré skladovat mycí tablety a gelové kapsle mimo dosah dětí. Může se stát, že si je děti spletou s bonbony, zpravidla v případě, že mají zářivé a pestré barvy. 

Riziko uškrcení u vnitřních žaluzií

Neodmyslitelnou výbavou řady domácností je stínicí technika. Právě proto mnohdy rodiče nenapadne pohlížet na některé její varianty jako na možné riziko. Největší nebezpečí představuje pro menší děti ovládání vnitřních žaluzií. Ty se obvykle otevírají a vytahují pomocí šňůrky či řetízku a hrozí, že se jimi při hře či nešťastnou náhodou dítě uškrtí.

Toto riziko zohledňuje i norma ČSN EN 13 120, která se zabývá bezpečností dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách. Proto v místech, kam mají přístup děti od narození do 42 měsíců, je nutné tuto normu dodržovat a mít žaluzie či rolety ovládané například klikou, táhlem či dálkovým ovladačem. 

Vhodným řešením je také používání venkovních žaluzií. Venkovní žaluzie bývají standardně motorizované a ovládají se buď spínači na stěně nebo dálkovým ovladačem. Riziko uškrcení tedy nehrozí, venkovní varianta je navíc násobně účinnější, eliminuje proto i například riziko přehřátí místnosti či organismu. 

Nebezpečí bez barvy a zápachu

Zpozornět by v tomto případě měly rodiny, které mají plynový kotel s otevřenou spalovací komorou, nebo plynový ohřívač vody umístěný v obytných prostorách. V tomto případě totiž hrozí únik oxidu uhelnatého, který vzniká nedokonalým spalováním.

Na rozdíl od zemního plynu, unikajícího například ze sporáku, není oxid uhelnatý nijak cítit. Poznat jeho únik je proto čistě lidskými smysly velmi obtížné. Ačkoliv je přitom oxid uhelnatý lehčí než vzduch a zpočátku se tak hromadí u stropu, při nedostatečném větrání a většímu hromadění může představovat riziko pro všechny obyvatele domu.

Otrav tímto plynem přitom ani přes postupné zavádění jiných typů kotlů výrazněji neubývá, jen v posledních pěti letech vyjížděli pouze pražští záchranáři ke 350 případům otravy. Nejjednodušší ochranou je proto, kromě pravidelné kontroly a čištění plynového spotřebiče odborníkem, pořízení detektoru.

Čidlo měří úroveň oxidu uhelnatého ve vzduchu a v případě překročení bezpečné hranice obyvatele domácnosti zavčas upozorní. Jeho pořizovací cena přitom vyjde jen na několik stokorun. Příčinou otravy však může být také nevyhovující stav komína.

Velké množství otrav oxidem uhelnatým má na svědomí právě ucpaný komín. Měl by tedy procházet pravidelnou revizí, stejně jako samotné plynové spotřebiče. 

Fotozávora u vrat chrání děti i vozidla

Vytvořit doma dětem bezpečné prostředí, ve které si mohou bez obav hrát, vyžaduje čas a plánování. Rodičům s tím mohou kromě preventivních programů pomoci i sami výrobci. Při pořizování nového zařízení či spotřebiče je dobré prodejce upozornit na děti v domácnosti a sáhnout po výrobcích splňující nejaktuálnější normy a nabízející moderní bezpečnostní pojistky.

Takovými často bývají čidla u automatických brán a vrat, která byla vytvořena především kvůli bezpečnému používání příslušenství i za přítomnosti dětí. Pokud se vrata zavírají a do tohoto prostoru vběhne omylem dítě, díky přerušení dráhy paprsku se motor vrat zastaví a zařadí zpětný chod. Jakékoliv riziko nehody se tak eliminuje.

Toto řešení je vhodné i pro případy, kdy se uživatel snaží vjet do garáže autem či na motocyklu ve chvíli, kdy se vrata již zavírají.

Dětské hračky by měly odpovídat věku dítěte.

Jak zabránit domácím úrazům

Jako starostliví rodiče je důležité přijmout nezbytná opatření, aby děti byly doma v bezpečí, zejména pokud jde o prevenci úrazů. Dodržováním určitých bezpečnostních rad mohou rodiče přispět k většímu bezpečí svých dětí a snížit pravděpodobnost úrazů

Za prvé je nezbytné zkontrolovat, zda v domácnosti nehrozí nějaké potenciální nebezpečí. To se týká například hrnků s horkými tekutinami, ostrých předmětů nebo jiných předmětů, které by mohly způsobit zranění. Dále je třeba dětem neustále připomínat, aby chodily, běhaly a hrály si bezpečně, aby nedošlo k uklouznutí nebo pádu. Je také důležité zajistit, aby děti při hře venku nosily vhodné oblečení, které je ochrání před sluncem, větrem nebo deštěm.

Důležité je také instalovat bezpečnostní zařízení, jako jsou branky na horní a dolní části schodů, stejně jako ochranné kryty oken a dveří, aby se děti nedostaly na nebezpečná místa. Kromě toho by měly být všechny hořlavé předměty, jako jsou zapalovače, sporáky a trouby, umístěny mimo dosah dětí.

Dále by měly být uzamčeny všechny čisticí prostředky a léky, které mohou být při požití nebezpečné. Dětem by měly být vybírány předem schválené a věku odpovídající hračky, aby např. nedošlo k vdechnutí malých částí apod.