Světový den výživy – co to je

Den 16. října si ve více než 150 zemích světa připomínáme jako Světový den výživy. Slaví se od roku 1981, a to na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství z roku 1979. Proč vůbec tento svátek vznikl? Co nás nejvíc ovlivňuje při výběru potravin? Čeká nás „potravinová revoluce“?

Proč se vůbec Světový den výživy slaví? Nám to v našich klimatických podmínkách může připadat zbytečné. Vždyť přece už několik desetiletí důvěřujeme velkým potravinářským značkám, že nám nabízejí výběr bezpečných, chutných a dostupných potravin. A navíc se pořád mluví o tom, že zemím s nedostatkem jídla se pomáhá víc a víc. Nicméně nůžky rozdělující lidi podle blahobytu a chudoby se neustále rozvírají.

„Nová generace „miléniánů“ to má složité, což měly i předchozí generace, ale jiným způsobem. „Miléniánové“ vyrůstají mj. v kontextu klimatických změn, nedostatku vody, rostoucí obezity a cukrovky. Pokud bychom stále zůstali jenom u problematiky výživy, dalším velkým problémem je složitost a netransparentnost dodavatelských řetězců,“ vysvětluje Mgr. Monika Ihnatková ze společnosti Danone, a. s.

Co dnes ovlivňuje nákup potravin?

Protože je dnešní generace digitální, mívají na její chování vliv především sociální média. V důsledku toho věnují spotřebitelé po celém světě daleko větší pozornost tomu, co nakupují. Pečlivě zkoumají produkty, a to nejen jejich ingredience. Zajímají se totiž i o to, jací lidé jsou za značkou, jak byly potraviny připraveny a kde a jak byly ingredience pěstovány.

Blíží se „potravinová revoluce“?

Lidi začínají stále více upřednostňovat malé místní výrobce na úkor velkých osvědčených značek. S ohledem na tempo a dosah těchto změn se z tohoto evolučního trendu pomalu stává radikální změna, tedy revoluce. Proto se nabízí velkým společnostem otázka – mají se snažit tento trend potlačit, nebo se k němu naopak připojit?

„Na tuto situaci máme jasný názor: jídlo pro nás není jenom komoditou. Je vzácné a odhaluje, kým jsme. Lidé svou volbou, co si dají k pití nebo k snědku, mají možnost ovlivnit svět, ve kterém chtějí žít. Všichni by měli mít to právo. V Danone si stojíme si za tím, že zdraví lidí a zdraví planety jsou spolu úzce propojená. Vzájemná symbióza těchto dvou rovin je pro nás velmi důležitá,“ dodává Mgr. Monika Ihnatková.