Advent – co přináší tradice a jak vykouzlit nejkouzelnější atmosféru

Čas velkého těšení, příprav, ale také předvánočního shonu je tu. Vše začalo první adventní nedělí připadající letos na 29. listopadu. V novém pojetí ji označujeme jako železnou, v tom tradičním symbolizuje začátek období zasvěceného rozjímání, dobročinnosti, zklidnění a především očekávání příchodu Ježíše Krista. Co dalšího však s sebou přináší a jak své domovy naladit na tu správnou adventní strunu?

V dřívějších dobách se advent tradoval jako doba postní. Zapovězeny tak byly všechny veřejné veselice. Žádný tanec, ani zpěv, žádná zábava. Lidé se věnovali domácím pracím, na které po zbytek roku nebyl čas. I proto měli možnost se na konci roku obracet k rozjímání a křesťanským zvykům spojeným s očekáváním Spasitele.

Nesměly u toho chybět různé symbolické dekorace, které již před mnoha lety dávaly jasně najevo, že nastal sváteční čas. Přesně čtyři neděle před vánočními svátky. Pro nákup dekorací lze využít třeba slevový kód 4home.

K takovým symbolům patří od devatenáctého století dodnes oblíbený adventní věnec. Může mít různé podoby, u nás jej dle zvyku zdobíme čtyřmi svíčkami. Tři by měly být fialové a jedna růžová. Symbolizují právě ony čtyři týdny adventního času, kdy se připravujeme na Vánoce.

Věnec samotný by pak měl být vyráběn z jehličí, které je stále zelené a živé. Podle křesťanské tradice nám tak připomíná Krista, který zemřel a poté vstal z mrtvých a stal se nesmrtelným.

Stejně jako naše duše. A ptáte se, proč kruh? Ten je zase symbolem Boha, protože nemá konec ani začátek.

Samotná fialová (případně modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Zatímco dříve naši předci věnce zavěšovali na stuhách ke stropu, dnes je obvykle umísťujeme na stůl.

Napadlo vás někdy při zapalování svíček, co která z nich znamená?

První fialová je tzv. svící proroků. Představuje památku na ně, protože oni předpověděli narození Ježíška.

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou. Ta reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

O týden později zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou. Vyjadřuje radost, protože postní období se chýlí ke konci a slavnostní atmosféra adventu se stupňuje.

Nakonec, na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku – andělskou. Ta představuje mír a pokoj. Konec adventu pak představuje západ slunce na Štědrý večer. Pak přicházejí Vánoční svátky, které oznamují narození Páně neboli Boží hod vánoční, 25. prosince.

Vykouzlit příjemnou a odpočinkovou adventní atmosféru pro nás dnes není nic složitého. A pokud přesto nevíte, za jaký konec to vzít, je zřejmé, že potřebujete inspirovat!

Hledáte originální motivy, svíčky, lampy nebo vůně?

Obzvláště oblast svíček skýtá neobyčejně bohatou studnici možností. Začít můžete jednoduše u čajových, až po ty v plechovkách, ve sklenicích, vonné, magické, esoterické, ale vyberete si i z široké nabídky vonných vosků do aromalamp či kostek.

Pokud vám jde v prvé řadě o to, aby váš domov naplnila neopakovatelná vůně, doporučujeme prozkoumat sekci interiérových vůní.

Co je advent?

Co je to vlastně advent?

Advent je každoroční událost, která označuje začátek křesťanského liturgického roku a přípravu na oslavu Ježíšova narození. Slaví ho křesťané na celém světě a začíná čtyři neděle před Vánocemi.

Advent je dobou příprav, očekávání a rozjímání. Je to čas, kdy se zamýšlíme nad radostí, nadějí a pokojem, které Ježíšovo narození přineslo našemu světu. Během tohoto období se mnoho křesťanů účastní zvláštních aktivit a tradic, které jim pomáhají soustředit se na skutečný význam Vánoc.

Jednou z nejoblíbenějších adventních tradic je již zmíněný adventní věnec.

Další oblíbenou tradicí kromě adventního věnce je adventní kalendář. Adventní kalendář je obvykle papírový nebo lepenkový kalendář s malými očíslovanými dvířky. Každý den rodina otevře jedny dvířka, aby odhalila zvláštní pamlsek nebo poselství. To je skvělá příležitost k diskusi o vánočním příběhu a k soustředění se na Ježíšův příchod.

Advent je také časem duchovní přípravy. Mnoho církví pořádá speciální bohoslužby a aktivity, které lidem pomáhají připravit srdce a mysl na oslavu Vánoc. V tomto období se církve často zaměřují na témata naděje, pokoje, radosti a lásky.

V neposlední řadě je advent dobou, kdy se zaměřujeme na dávání. Mnoho lidí využívá této příležitosti k tomu, aby se obrátili na ty, kteří to potřebují, a projevili druhým lásku a soucit. Ať už se jedná o skutky služby nebo obdarování potřebných, advent je časem, kdy můžeme praktikovat ducha dávání.

Advent je zvláštní období roku, které nám pomáhá připravit se na oslavu Vánoc. Prostřednictvím zvláštních tradic, duchovní přípravy a skutků dávání nám advent pomáhá zaměřit se na skutečný význam Vánoc a oslavit Ježíšovo narození.

Advent zajámavosti

Advent je nádherné období roku pro křesťany i nekřesťany. Je to čas rozjímání, očekávání a radosti, protože se blíží oslava Ježíšova narození. Zde je několik zajímavých faktů o adventu, které mohou pomci k naladění se na toto období:

  • Barvy spojené s adventem jsou fialová a růžová, které mají symbolizovat naději a radost, některé církve používají také modrou, která symbolizuje naději.
  • První adventní neděle je vždy čtvrtá neděle před Vánocemi.
  • Název „advent“ pochází z latinského slova „adventus„, což znamená „příchod„.
  • Během adventu se mnoho lidí vzdává něčeho, co mají rádi, nebo se zvlášť snaží pomáhat druhým. To má lidem pomoci soustředit se na Ježíšův příchod a na to, co pro ně znamená.
  • Tradiční adventní věnec je vyroben ze stálezelených větviček, které mají symbolizovat věčnost a věčný život.
  • Adventní kalendáře jsou oblíbeným způsobem odpočítávání dnů do Vánoc. Obvykle obsahují čokoládu nebo jiné drobné dárky.
  • Během adventu se v mnoha kostelích konají zvláštní bohoslužby, například „Koledy při svíčkách“, při kterých se zpívají vánoční koledy při svíčkách.

Advent ve světě

Advent je zvláštní období roku, které se slaví po celém světě. Toto období očekávání a příprav se v různých zemích vyznačuje různými tradicemi a kulturami, ale jeho hlavní význam zůstává stejný – je to čas naděje, rozjímání a radosti.

V katolických zemích, například v Německu a Itálii, se advent slaví zapalováním čtyř svíček – jedné pro každý týden období. Často se staví speciální adventní věnec se čtyřmi svíčkami umístěnými kolem kruhu ze stálezelených rostlin.

Každou neděli se zapálí jedna svíčka, dokud se na Štědrý den nezapálí poslední svíčka. To symbolizuje světlo Ježíše, který přichází na svět.

Ve Spojeném království, Irsku a Skandinávii se advent připomíná otevřením adventního kalendáře. Tyto kalendáře mají 24 dvířek, z nichž každé se otevírá v jiný den a často se za ním skrývá malý pamlsek. Tato tradice je pro děti zábavným způsobem, jak odpočítávat dny do Vánoc.

Ve Spojených státech se advent slaví mnoha stejnými tradicemi jako v Evropě, například adventním věncem a adventními kalendáři, ale existuje také tradice adventních oken. Lidé ve městech a obcích po celé zemi zdobí okna svých domů betlémy a adventní okna jsou vnímána jako způsob, jak šířit radost a veselí tohoto období.

Advent historie

Advent má dlouhou a pestrou historii, která sahá až do 4. století.

Advent vznikl jako způsob duchovní přípravy na Ježíšův příchod, podobně jako se lidé na jeho narození připravují fyzicky prostřednictvím obdarovávání a výzdoby. Tato tradice sahá až do 4. století, kdy církev začala dodržovat 40 dní předcházejících Vánocům. Během této doby se křesťané postili a modlili, aby se připravili na Ježíšovo narození.

Dalším důležitým prvkem adventu, který se objevuje již od 16. století, je adventní věnec. Tento věnec se od začátku jeho tradice skládá ze čtyř svíček, z nichž každá představuje jeden adventní týden. První svíčka se zapaluje první adventní neděli a poté se postupně zapalují druhá, třetí a čtvrtá svíčka, dokud nehoří všechny čtyři svíčky. Prostřední svíce se nazývá Kristova svíce a zapaluje se na Štědrý den.

Další oblíbenou tradicí, která se traduje již od počátku 19. století, je adventní kalendář. Tento kalendář byl už v historii naplněn 24 malými dvířky, jedním pro každý den před Vánocemi.

Co dělat během adventu?

Advent je časem příprav na Vánoce a je to skvělá příležitost zúčastnit se některých svátečních aktivit.

Za prvé, proč se nenaladit na vánoční atmosféru tím, že si vyzdobíte svůj domov? Zavěste blikající světýlka, krásný věnec a sváteční zeleň. Můžete také přidat nějaké domácí dekorace, jako je papírový řetěz nebo vánoční stromek ze stavebního papíru.

Za druhé, svolejte rodinu a přátele na vánoční filmový večer. Podívejte se na některý z oblíbených svátečních filmů, popíjejte horké kakao a pochutnejte si na svátečním občerstvení.

Zatřetí si udělejte čas na zamyšlení nad důvodem tohoto období. Přečtěte si některý z vánočních příběhů v Bibli nebo se zúčastněte vánoční bohoslužby v místním kostele.

Za čtvrté, buďte kreativní a vyrobte si vlastní dárky. Sestavte ručně vyrobené fotoalbum, vyrobte osobní kalendář nebo upečte pro své blízké nějaké sladké dobroty.

Za páté, udělejte něco zvláštního pro svou komunitu. Zúčastněte se potravinové sbírky, pracujte jako dobrovolník ve vývařovně nebo darujte hračky místní charitě.

Nakonec si udělejte chvilku na zpomalení a užijte si sezónu. Jděte se projít na svěží zimní vzduch, schoulit se do klubíčka s dobrou knihou nebo strávit nějaký čas v přírodě.