Lidé by se měli hlásit o svá práva i na železnici

Řada cestovatelů už ví, že má nárok na finanční kompenzaci a servis ze strany aerolinek při zpoždění nebo zrušení letu. Vlaky využívají Češi k osobní dopravě mnohem častěji než letadla, často si však nejsou vědomi svých práv. Jak je to s odškodněním při zpoždění vlaku? Platí u různých železničních dopravců stejná pravidla?

Zpoždění u železniční dopravy je poměrně časté. V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu je dopravce povinen průběžně informovat cestující o aktuální situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu vlaku.

Pokud je ohlášené zpoždění vlaku na příjezdu delší než hodinu, je pravděpodobné, že ani do cílové stanice vlak nepřijede s kratším než hodinovým zpožděním. V takovém případě má cestující možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část, nebo pokračováním cesty.

Ať už cestující pokračuje do cílové stanice podle plánu nebo náhradním spojem, má nárok na kompenzaci od železničního dopravce.

Reálná výše odškodného

Při zpoždění vlaku mohou mít cestující nárok na určitou výši odškodnění. V závislosti na zpoždění a provozovateli vlaku mohou mít cestující nárok na vrácení celé nebo části peněz, nebo jim mohou být nabídnuty železniční poukázky na pokrytí některých výdajů. V některých případech může cestující získat další výhody, například jídlo zdarma apod. 

Přesné podmínky odškodnění za zpoždění se mohou výrazně lišit v závislosti na konkrétním provozovateli vlaku, který službu poskytuje. Obecně platí, že aby měl cestující nárok na odškodnění, musí být zpožděn o určitý minimální počet minut oproti plánovanému času příjezdu nebo odjezdu. Tato hranice zpoždění může být v závislosti na poskytovateli dopravy kratší než pět minut, ale v některých případech i delší než jedna hodina.

V některých případech může provozovatel vlaku při výpočtu odškodnění za zpoždění zohlednit i další faktory, například počasí nebo technické problémy, které způsobily zpoždění vlaku. Pokud byl vlak opožděn kvůli okolnostem, které provozovatel nemohl ovlivnit, jako jsou například přírodní katastrofy, může mít přesto nárok na určitý druh odškodnění.

Cestující, kteří se domnívají, že mají nárok na odškodnění za zpoždění, by se měli obrátit přímo na provozovatele vlaku, aby zjistili, jaké jsou jejich možnosti. 

V České republice závisí výše odškodnění na délce zpoždění vlaku, pokud zpoždění činí mezi 60 až 119 minutami, může cestující požádat o odškodnění ve výši 25 % z ceny jízdenky. Pokud zpoždění přesáhne 120 minut, činí výše kompenzace 50 % z ceny jízdenky. V obou případech má cestující vždy nárok na přepravu. 

Kdo odškodnění vyplatí?

Odškodnění vyplácí dopravce do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb. Na žádost cestujícího je povinen vyplatit kompenzaci v penězích.

S jakými překážkami se spotřebitel může při uplatňování svých nároků setkat? Dopravce nemá povinnost odškodnění poskytnout, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur, přibližně tedy 100 korun. Cestující nemá nárok na odškodnění, pokud byl o zpoždění informován dříve, než zakoupil jízdenku. To samé platí i pro případ, kdy je zpoždění vzhledem k pokračování jiným spojem kratší než 60 minut.

Evropské nařízení stanoví jen minimální výši odškodného v případě zpoždění. Někteří dopravci však poskytují v případě zpoždění i vyšší odškodnění, než je stanoveno v nařízení. Výše odškodnění pak bývá určena podle toho, z jakých důvodů ke zpoždění došlo.

Pokud se jedná o zpoždění zaviněné ze strany dopravce, je odškodnění vyšší než u nezaviněného zpoždění, kterému dopravce nemohl zabránit. Podrobná úprava odškodnění je obsažena v přepravních podmínkách dopravců.

Cestování vlakem má své výhody i nevýhody.

Další výhody pro cestující

Na co dalšího má cestující právo? Pokud je zpoždění při příjezdu nebo odjezdu delší než 60 minut, měl by dopravce nabídnout cestujícím zdarma i občerstvení úměrně k čekací době, pokud je ve vlaku či stanici k dispozici. Dále má cestující nárok na hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu nebo více nocí. 

Pokud vlak uvízl na trati, má cestující nárok na přepravu z vlaku do náhradní výchozí nebo cílové stanice, pokud je to možné. Dopravce musí pro cestující vypravit náhradní dopravní spoje, pokud není dále možné pokračovat v jízdě vlakem.

Na celostátních i regionálních drahách v České republice působí vícero dopravců provozujících osobní dopravu. Na všechny železniční cesty a dopravní spoje se vztahuje evropské nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě.

Nařízení stanoví pravidla pro poskytování informací železničními dopravci, uzavírání přepravních smluv, vydávání přepravních dokladů, včetně odpovědnosti dopravců za zpoždění nebo za zavazadla cestujících. Úpravu některých otázek lze nalézt také ve vyhlášce ministerstva dopravy o přepravním řádu.

Proč cestovat vlakem? 

Cestování vlakem je skvělý způsob dopravy. Je šetrnější k životnímu prostředí než létání nebo jízda autem a dává cestujícím příležitost udělat něco dobrého pro planetu. Vlaková nádraží se také často nacházejí v blízkosti velkých měst, takže může být pohodlnější jet vlakem než autem. Kromě toho jsou ve vlacích často k dispozici jídelní vozy, pohodlná sedadla a občerstvení. 

Jízda vlakem se vyplatí i z hlediska časového rozvrhu cestujících: často se mohou dostat do cíle rychleji než autem a mohou mít čas na čtení, poslech hudby nebo dokonce spánek. Člověk se nemusí starat o rezervaci hotelu předem nebo jezdit pozdě v noci a hledat místo k přespání. Jízdenky na vlak jsou také obvykle poměrně cenově dostupné. 

Kromě toho vlaky poskytují i další velkou výhodu: setkávání s lidmi z různých prostředí. Často se tak člověk může setkat s různými lidmi z různých společenských vrstev, takže to může být skvělý způsob, jak poznat nové kultury. Větší vlaky jsou obvykle také poměrně prostorné, takže se cestující necítí stísněně nebo nepohodlně a během jízdy se lze jít projít nebo si dojít na WC. 

Nevýhody cestování vlakem

Cestování vlakem je mezi lidmi velmi oblíbené, i přesto má nějaké nevýhody:

  • nákladné cestovné
  • nepravidelné a zpožděné spoje
  • nedostatek soukromí
  • krádeže a výtržnosti ve vlaku

Vlaky mohou být také často přeplněné a nepohodlné, zejména v době dopravní špičky a o svátcích. Dalším problémem je dostupnost sedadel a také nedostatek soukromí ve vlaku. Přestože jsou vlaky obecně považovány za jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy, byly zaznamenány případy krádeží, vyhrožování a dalších výtržností ve vlaku. 

Pokud člověk cestuje na dlouhé vzdálenosti, může se také stát, že bude muset několikrát přestupovat, což může být stresující a časově náročné.

Kromě toho mohou být mnohá nádraží značně nehygienická, což může být pro cestující nepříjemné. Pro ty, kteří jsou náchylní k nevolnosti, může být cestování vlakem nepříjemným zážitkem. Mnohé vlaky navíc nenabízejí Wi-Fi, ani jiné možnosti zábavy jako některé jiné druhy dopravy, například filmy a hudbu během letu.