Závislost na rodičích a na partnerovi

Říkáte, že nevíte, o čem je řeč? Možná, že to sami na sobě nepociťujete, ovšem je kolem nás mnoho lidí, kteří mají problém. Problém se závislostí. Není to ale jen tak ledajaká závislost. V tomto případě se nejedná o žádnou chemickou látku, nýbrž o člověka. Ať už jste závislí na rodičích, dětech, na přátelích či partnerovi, je třeba problém řešit.

Obsah článku:

 • Závislost na rodičích: Brzda na cestě k dospělosti
 • Závislost na dětech: Dusivá láska s vážnými následky
 • Závislost na partnerovi: Nebezpečná past v lásce

Ať už se jedná o rodiče, děti nebo partnery, nezdravá závislost na druhých lidech může mít vážné následky pro všechny zúčastněné.

Je důležité si uvědomit, že ne každá blízká vazba je automaticky nezdravá. Normální a zdravé vztahy jsou založeny na vzájemné lásce, respektu a důvěře. Partneři si navzájem dávají prostor pro růst a rozvoj a podporují se v dosahování svých cílů.

Problém nastává, když se jeden z partnerů stává nadměrně závislým na druhém.

Závislost na rodičích: Brzda na cestě k dospělosti

Mnoho rodin se potýká s problémem nezdravé závislosti dětí na rodičích. Ať už vědomě či nevědomě, někteří rodiče vychovávají ze svých potomků „závisláky“, kteří nejsou schopni samostatného fungování.

Typické rysy „závislého“ dítěte:

 • Nedostatek zodpovědnosti: Rodiče dělají za dítě vše – od úklidů a vaření až po psaní úkolů a vybírání oblečení. Dítě tak nemá šanci naučit se zodpovědnosti a plnit své povinnosti.
 • Nedostatek samostatnosti: Rodiče chrání dítě před všemi nástrahami světa a neumožňují mu dělat vlastní rozhodnutí. Dítě se tak neumí o sebe postarat a neumí žít bez neustálého dohledu rodičů.
 • Emoční závislost: Dítě je na rodičích silně citově závislé. Bojí se opustit jejich hnízdo a žít samostatně, i když už je dospělé.

Následky nezdravé závislosti:

 • Problémy v dospělosti: Závislé děti se v dospělosti potýkají s mnoha problémy. Mají potíže s nalezením zaměstnání, s udržováním partnerských vztahů a se samostatným životem. Často se u nich vyskytují úzkosti, deprese a nízká sebeúcta.
 • Zatížení rodičů: Rodiče, kteří se starají o závislé dítě, jsou často vyčerpaní a frustrovaní. Cítí se zodpovědní za štěstí a spokojenost svého dítěte a nemají čas na sebe ani na svůj partnerský život.
 • Narušené rodinné vztahy: Nezdravá závislost dítěte na rodičích může narušit i vztahy mezi sourozenci a s ostatními členy rodiny.

Jak předcházet závislosti dětí na rodičích:

 • Vyučujte zodpovědnosti: Od útlého věku dávejte dětem úkoly a povinnosti odpovídající jejich věku. Nechte je, aby se podílely na chodu domácnosti a učily se samostatnosti.
 • Podporujte samostatnost: Dbejte na to, aby se děti učily dělat vlastní rozhodnutí a zvládat běžné životní situace bez vaší pomoci.
 • Stanovte hranice: Jasně vymezte hranice mezi vámi a vašimi dětmi. Umožněte jim, aby se osamostatňovaly, ale zároveň jim buďte oporou a radou.
 • Komunikujte: Otevřeně s dětmi komunikujte o důležitosti zodpovědnosti a samostatnosti. Vysvětlete jim, že je důležité žít vlastní život a nebýt závislý na druhých.

Závislost dětí na rodičích je vážný problém, který může mít dalekosáhlé následky. Je důležité, aby si rodiče uvědomili rizika a aktivně předcházeli tomuto problému. Včasnou výchovou k zodpovědnosti a samostatnosti můžou svým dětem dát do života ty nejlepší předpoklady pro šťastný a plnohodnotný život.

Závislost na dětech: Dusivá láska s vážnými následky

Někteří rodiče vnímají své děti spíše jako mazlíčky než jako samostatné individuality. Tato přehnaná láska a ochrana ale může vést k nezdravé závislosti na dětech s vážnými následky pro obě strany.

Typické rysy „závislého“ rodiče:

 • Nadměrná kontrola: Rodič neustále kontroluje, co jeho dítě dělá, s kým se stýká a kam chodí. Snaží se ho chránit před všemi nástrahami světa a nedává mu prostor pro vlastní rozhodování.
 • Neustálý kontakt: Rodič vyžaduje od dítěte neustálou komunikaci a očekává, že mu bude neustále dávat vědět, co se děje. Má tendenci mu neustále volat, psát zprávy a zjišťovat, kde se nachází.
 • Nedostatek důvěry: Rodič nevěří svému dítěti a nedává mu prostor pro samostatnost. Bojí se ho pustit do světa a nenechává ho dělat vlastní zkušenosti.

Následky nezdravé závislosti:

 • Problémy u dítěte: Dítě, které je dušeno přehnanou ochranou a kontrolou, se může potýkat s nízkým sebevědomím, úzkostmi a depresí. Může mu chybět zodpovědnost a samostatnost a v dospělosti se může hůře adaptovat na běžný život.
 • Stres a frustrace rodiče: Rodič, který je závislý na svém dítěti, je často ve stresu a frustraci. Má pocit, že ho dítě neocení a že jeho snahu o ochranu nechápe. Může docházet k hádkám a konfliktům.
 • Narušené rodinné vztahy: Nezdravá závislost rodiče na dítěti může narušit i vztahy mezi sourozenci a s ostatními členy rodiny.

Jak předcházet závislosti rodičů na dětech:

 • Věřte svému dítěti: Dbejte na to, aby vaše dítě vědělo, že mu důvěřujete a že mu dáváte prostor pro vlastní rozhodování.
 • Podporujte samostatnost: Nechte své dítě dělat vlastní zkušenosti a učit se z chyb. Nebojte se ho pustit do světa a nenechávejte ho neustále pod svým dohledem.
 • Komunikujte: Otevřeně s dítětem komunikujte o důležitosti zodpovědnosti a samostatnosti. Vysvětlete mu, že je důležité žít vlastní život a nebýt závislý na druhých.
 • Stanovte hranice: Jasně vymezte hranice mezi vámi a vaším dítětem. Umožněte mu, aby se osamostatňovalo, ale zároveň mu buďte oporou a radou.
 • Nebojte se vyhledat pomoc: Pokud máte pocit, že si s výchovou nevíte rady, neváhejte se obrátit na odborníka.

Dítě není vaše prodloužená ruka, ale samostatná individualita. Vaším úkolem je připravit ho na život ve světě, kde se bude muset spolehnout samo na sebe.

Závislost na partnerovi: Nebezpečná past v lásce

Zamilovanost je krásný pocit, který obohacuje náš život a dává mu smysl. Ale i v lásce je důležité dodržovat zdravé hranice a nenechať se strhnout závislostí, která může vést k destruktivnímu chování a poškození vztahu.

Typické znaky závislosti na partnerovi:

 • Nadměrná kontrola: Závislý partner neustále kontroluje, co jeho protějšek dělá, s kým se stýká a kam chodí. Snaží se ho chránit před všemi nástrahami světa a nedává mu prostor pro vlastní rozhodování.
 • Neustálý kontakt: Závislý partner vyžaduje od svého protějšku neustálou komunikaci a očekává, že mu bude neustále dávat vědět, co se děje. Má tendenci mu neustále volat, psát zprávy a zjišťovat, kde se nachází.
 • Nedostatek důvěry: Závislý partner nevěří svému protějšku a nedává mu prostor pro samostatnost. Bojí se ho pustit do světa a nenechává ho dělat vlastní zkušenosti.
 • Žárlivost: Závislý partner je posedlý žárlivostí a nedokáže snést, aby jeho protějšek trávil čas s jinými lidmi. Může docházet k výbuchům vzteku, hádkám a scénami.

Následky závislosti na partnerovi:

 • Problémy v vztahu: Závislost na partnerovi může vést k vážným problémům v vztahu. Partner se může cítit dušený a kontrolovaný, ztrácí pocit svobody a nezávislosti. Může docházet k častým hádkám, konfliktům a neshodám.
 • Ztráta identity: Závislý partner se ztrácí ve svém partnerovi a zapomíná na vlastní potřeby a zájmy. Nemá žádné koníčky, nevěnuje se přátelům a zanedbává svůj osobní život.
 • Psychické problémy: Závislost na partnerovi může vést k úzkosti, depresi, nízkemu sebevědomí a dalším psychickým problémům.

Jak předcházet závislosti na partnerovi:

 • Věřte svému partnerovi: Dbejte na to, aby váš partner věděl, že mu důvěřujete a že mu dáváte prostor pro vlastní rozhodování.
 • Podporujte samostatnost: Nechte svého partnera dělat vlastní zkušenosti a učit se z chyb. Nebojte se ho pustit do světa a nenechávejte ho neustále pod svým dohledem.
 • Komunikujte: Otevřeně s partnerem komunikujte o důležitosti zodpovědnosti a samostatnosti. Vysvětlete mu, že je důležité žít vlastní život a nebýt závislý na druhých.
 • Stanovte hranice: Jasně vymezte hranice mezi vámi a vaším partnerem. Umožněte mu, aby se osamostatňovalo, ale zároveň mu buďte oporou a radou.
 • Nebojte se vyhledat pomoc: Pokud máte pocit, že si s vaším vztahem nevíte rady, neváhejte se obrátit na odborníka.

Láska je krásný dar, ale není to vězení. Váš partner by měl být vaším doplňkem, nikoli vaším majetkem. Umožněte si navzájem dýchat a žít vlastní životy. To je klíč k trvalému a naplněnému vztahu.