Vyžití pro děti – ve městě, na vesnici, jak se liší veřejný prostor

Život ve městě versus život na venkově je předmětem velkých diskusí. Oba typy bydlení mají své výhody a nevýhody. Obyvatelé měst využívají kosmopolitní kouzlo, které město přináší, jako je pohodlí bydlení v blízkosti obchodů, veřejná doprava a kulturní akce. Na druhou stranu život na venkově může přinést pocit klidu a pohody, který život ve městě nemůže poskytnout. Každé bydlení má svá pro a proti. Liší se cenou, kvalitou služeb i vybaveností veřejného prostoru. Který typ bydlení je však vhodnější pro rodiny s dětmi? 

Rozdíly mezi bydlením na venkově a ve městě jsou nesporné. Nejvíce to však pociťují rodiny s dětmi, které mají zcela odlišný způsob života. Zatímco na venkově bývá zachovaná příroda, prostředí je ideální pro venkovní aktivity, naopak ve městě je mnohdy těžké dítě pustit ven, aby si samo či s kamarády pohrálo.

Výhody bydlení ve městě

Život ve městě  s sebou přináší mnoho výhod. Město nabízí nepřeberné množství sportovišť, hudebních podniků, kulturních akcí, festivalů, divadel, muzeí, galerií, knihoven a kin. To vše vám může poskytnout hodiny zábavy a legrace.

Město je také ideálním místem pro ty, kteří chtějí vést aktivní životní styl. Nachází se zde mnoho parků, chodníků pro pěší, veřejných bazénů a běžeckých a cyklistických stezek, což obyvatelům města umožňuje užívat si pohybu na čerstvém vzduchu bez nutnosti používat automobil. Město se také často nachází v blízkosti pláží, lesů a dalších přírodních oblastí, kam lze rychle vyrazit na víkend. 

Život ve městě s sebou přináší také přístup k široké škále kuchyní. Centra měst jsou často plná restaurací a bister ze všech koutů světa, které nabízejí své jedinečné kulinářské speciality. Ti, kdo žijí ve větších metropolích, mohou také najít farmářské trhy a obchody s potravinami, kde si mohou zakoupit místní biopotraviny. 

Další velkou výhodou bydlení ve městě je jeho dopravní dostupnost. Obyvatelé města mají přístup k metru, autobusům, taxíkům, cyklostezkám a dalším dopravním prostředkům, které jim usnadňují pohyb po městě. 

Život ve městě má své výhody i nevýhody.

Nevýhody bydlení ve městě

Život ve městě má však i své stinné stránky. První větší nevýhodou mohou být náklady na bydlení, které jsou určitě vyšší, než na vesnici. Náklady na bydlení jsou často velmi vysoké a vzhledem k velkému počtu obyvatel v mnoha městech je k dispozici jen omezené množství cenově dostupných bytů. Účty za komunální služby mohou být vysoké a daně a sazby pojištění bývají ve městech vyšší, než ve venkovských oblastech. Kromě toho se mohou rychle sčítat náklady na dopravu, jako je pojištění auta, pohonné hmoty a parkovné.

Za druhé, bydlení ve městě může často znamenat větší stísněnost obytných a venkovních prostor. S velkým počtem lidí v těsné blízkosti může být více hluku a méně soukromí. To může být velkou nevýhodou pro ty, kteří dávají přednost klidnějšímu životnímu stylu. 

Další nevýhodou může být kvalita ovzduší, která je v mnoha městech často špatná. Je zde mnoho zdrojů znečištění ovzduší, například automobily, průmyslové závody a výfukové plyny z budov. Toto znečištění ovzduší může způsobovat různé zdravotní problémy a také činí venkovní aktivity ve městech méně příjemnými.

V mnoha městech může být problémem také kriminalita a pravidelný výskyt násilí.

Výhody bydlení na venkově

Bydlení na venkově je skvělý způsob, jak uniknout ruchu velkoměsta a užít si klid, ticho a přírodní krásy venkova. Lidé, kteří si dokáží vychutnat samotu a pomalejší životní tempo, jsou často přitahováni životem na venkově.

Jednou z hlavních výhod života na venkově je pomalejší životní tempo. Bez rušivých vlivů města je snadné soustředit se na prosté radosti života, jako je trávení času venku, pozorování divoké přírody, zahradničení a užívání si klidu a ticha. Mnoho lidí se stěhuje na venkov, aby unikli ruchu městského života a mohli si užívat zvuků přírody, namísto hluku dopravy, lidí a průmyslových podniků.

Náklady na bydlení na venkově jsou často mnohem nižší než ve městě, což je pro ty, kteří si chtějí pořídit větší nemovitost, výhodnější. Pozemky na venkově jsou často cenově dostupnější než pozemky ve městě a nabízejí více prostoru a soukromí. Náklady na bydlení lze dále snížit pěstováním vlastních potravin, chovem slepic na vejce a drobných hospodářských zvířat.

Venkov nabízí čistší a klidnější prostředí

Bydlení na venkově zaručuje více klidu, ale zase méně možností.

Nevýhody bydlení na venkově

Bydlení na venkově má i své nevýhody. Majitelé domů na odlehlých místech často nemají k dispozici základní vybavení a služby, které obyvatelé měst považují za samozřejmost. 

Život na venkově může znamenat, že doprava je omezená a není mnoho jiných možností, než jezdit autem nebo veřejnou dopravou. To znamená, že vyřizování pochůzek nebo dojíždění do práce a z práce může být časově náročné a obtížné. Kromě obtížné dopravy nemají obyvatelé přístup k mnoha městským službám, jako je vysokorychlostní internet, kabelová televize nebo dokonce obchody s potravinami. 

Obzvláště obtížný může být přístup ke zdravotní péči ve venkovských oblastech. Odlehlé regiony zpravidla nemají takový výběr poskytovatelů zdravotní péče jako města. Ve venkovských obcích také obvykle chybí zařízení a vybavení pro pokročilejší lékařské zákroky, jako je přístup k přístrojům magnetické rezonance a specializovaným léčebným postupům.

Bydlení na venkově nebo ve městě? 

Každý životní styl má své jedinečné výhody a nevýhody a nakonec je na rodinách, aby se rozhodly, které prostředí je pro zdravý vývoj dětí nejlepší.

Život na venkově dětem často umožňuje poznávat přírodní krásy a majestátnost přírody s množstvím příležitostí k aktivitám, jako je pěší turistika, rybaření, plavání a táboření. Život na venkově navíc poskytuje větší pocit sounáležitosti mezi jeho obyvateli a dává dětem příležitost vybudovat si vztahy s vrstevníky, které mohou přetrvat celý život. Život na venkově je však může také vystavit méně náročnému vzdělávání a méně rozvinuté ekonomice, což omezuje jejich budoucí pracovní příležitosti. 

Naproti tomu život ve městě poskytuje dětem lepší přístup ke kvalitnímu vzdělání, volnočasovým aktivitám a pracovním vyhlídkám. Ve městě vládne pohodlí, protože téměř vše, co rodina potřebuje, je na dosah. To znamená, že děti mohou mít více příležitostí k učení a vytváření zážitků mimo svůj domov. Život v rušném městě samozřejmě také znamená, že mohou být vystaveny větší kriminalitě, znečišťujícím látkám a řadě dalších nebezpečí.

Moderní dětská hřiště 

I v menších městech či vesnicích se začíná dbát na úpravy veřejného prostoru. A nejsou to pouze dětská hřiště, ale také sportovní hřiště pro dospělé, prostory s venkovním fitness vybavením či přímo hřiště pro seniory.

Moderní a vyhledávané mezi mladými jsou nyní také parkour hřiště. Díky těmto moderním prostorům si mohou i obyvatelé vesnic užít neobvyklé aktivity a obyvatelé měst zase získávají prostor, kde mohou zdarma trávit čas s dětmi nebo cvičit.

Každopádně je takový veřejný prostor, který umožňuje aktivně trávit čas, velice potřebný a prospěšný rozvoji dětí, dospívajících i dospělých.

Moderní hřiště děti rozvíjí a podněcují je k pohybu a času strávenému venku.