Čím vyšší školkovné, tím vyšší úspora

Co to je Ticket Junior? Nová forma daňové optimalizace pro zaměstnané rodiče, díky které lze využít při platbě školkovného daňové výhody podle platné legislativy. Přínos pro rodiče? Ušetří až 31 % z platby školkovného svých dětí.

Ticket Junior mohou využívat i pro více dětí najednou. Platí pro všechna zařízení zapsaná v rejstříku MŠMT.

Koho a kde mohou rodiče žádat o příspěvek na školkovné – Ticket Junior?

O příspěvek se žádá u zaměstnavatele v případě, že má zaměstnanec dítě v předškolním věku a ve školce nebo v případě, že se teprve plánujete vrátit do zaměstnání a potomek teprve půjde do školky.

Je to tedy příspěvek od zaměstnavatele směrem k zaměstnancům.

Vztahuje se tento příspěvek i na matky samoživitelky?

Pokud jsou zaměstnané, tak ano. Ticket Junior lze použít pro zaměstnané rodiče bez ohledu na to, zda jde o maminku nebo tatínka a bez ohledu na jejich rodinný stav.

TIP: Přečtěte si tipy pro samoživitele, jak dosáhnout stabilního a bezpečného života.

Za jakých podmínek to lze aplikovat, pokud je dítě ve školce pouze na pár dnů v měsíci?

Počet dnů v měsíci není podstatný. Ticket Junior lze uplatnit kdykoli.

Dítě navštěvuje státní školku, lze o tento příspěvek také zažádat?

Ano, lze. Jediná podmínka je ta, že školka musí být zapsána v rejstříku předškolních zařízení Ministerstva školství.

Rejstřík je volně přístupný na internetu na rejskol.msmt.cz.

Jak dlouhý je proces vyřízení žádosti pro rodiče?

Jediné, co pro to musí rodič udělat, je dohodnout se se svým zaměstnavatelem, což je časově nejnáročnější část.

A následně zadat přes platformu platební příkaz, což zabere maximálně 5 minut. A od příštího měsíce už se platí školkovné přes Ticket Junior.

Dá se o tento příspěvek na školkovné zažádat pro obě děti ve školce?

Ano, je to možné. Může o něj zažádat i přímý rodinný příslušník – tedy, i pokud je stále pracující babičkou nebo dědečkem.

Co Ticket Junior přinese? Jaké jsou výhody? Jak velká je úspora?

Navýšení čistého příjmu zaměstnance díky daňové úspoře na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob.

Školku rodič nebude platit ze svého čistého příjmu, ale z příjmu před odvody, sníží se tedy daňový základ – úspora je 31,1 %. Čistá mzda rodiče je tak vyšší.

Jde Ticket Junior uplatnit zpětně?

Ne, to není možné. Platba Ticket Junior je vždy aktuální k danému měsíci.

Lze Ticket Junior zrušit a musí se za to něco platit?

Ticket Junior je flexibilní, kdykoli během roku ho lze nastavit nebo zrušit a neplatí se žádné sankce.

Lze školkovné hradit nepravidelně?

Ano, lze i jedenkrát ročně zaslat částku na účet Ticket Junior, který následně hradí každý měsíc na účet školky zadanou finanční částku.

Co všechno lze kromě školkovného hradit?

Volnočasové aktivity školky.

Kdy dát dítě do školky?

Rozhodnutí o tom, kdy dát dítě do školky, závisí na mnoha faktorech a záleží na každé rodině individuálně. Následující faktory mohou být důležité při rozhodování o tom, kdy dítě dát do školky:

  • Věk dítěte: Většina dětských školek přijímá děti od tří let. Nicméně některé dětské skupina nabízejí i péči pro mladší děti.
  • Vývoj dítěte: Je důležité brát v úvahu individuální potřeby a vývoj dítěte. Některé děti mohou být připraveny jít do školky dříve než jiné, zatímco jiné děti mohou potřebovat více času na zvládnutí určitých dovedností a samostatnosti.
  • Rodinné okolnosti: Rodiče mohou mít pracovní povinnosti nebo jiné závazky, které znamenají, že dítě musí být umístěno v péči jiné osoby.
  • Sociální vývoj: Mateřská školka může poskytnout příležitosti pro dítě, aby se setkalo s dalšími dětmi a rozvíjelo své sociální dovednosti a interakce s ostatními lidmi.
  • Vzdělávací potřeby: Některé rodiče mohou chtít, aby jejich děti začaly vzdělávání co nejdříve, zatímco jiní mohou chtít, aby se děti více soustředily na hravou zábavu.

Je důležité, aby rodiče vzali v úvahu tyto faktory a pečlivě zvážili, zda je pro jejich dítě nejlepší jít do školky. Je také dobré si vybrat kvalitní školku, která bude přizpůsobena potřebám dítěte a bude mu poskytovat vhodné vzdělávání a péči.