Nejrychleji roste mzda na začátku kariéry

Jak se mění výše platu nebo mzdy v závislosti na délce praxe? Průzkum sledoval, jak se v závislosti na délce praxe mění růst výdělku, tedy jak a zda jsou firmy ochotné ocenit zkušenosti svých zaměstnanců.

Výše platu nebo mzdy je do značné míry závislá na délce praxe. S přibývajícími zkušenostmi a odborností ve zvoleném oboru se plat nebo mzda zvyšuje.

Pro ty, kteří v určitém oboru teprve začínají, je nástupní mzda obvykle nižší než průměrná mzda. Je to proto, že nezkušení pracovníci nejsou tak kvalifikovaní a znalí jako zkušenější pracovníci. Proto jsou jim zaměstnavatelé ochotni platit nižší mzdu.

Jakmile však zaměstnanci získají zkušenosti a stanou se pro zaměstnavatele cennějšími, často se jim mzda zvýší.

Finanční ohodnocení samozřejmě nejrychleji roste na začátku kariéry, protože vzrůstá z nízkých počátečních hodnot. Nejlépe vydělávají lidé s praxí od 6 do 10 let, výraznější nárůst je u kvalifikovaných zaměstnanců.

Největší rozdíly jsou v Praze, kde lidé s praxí 6–10 let vydělávají o 50 % více než ti bez praxe.

Jak se mění mzda podle praxe

Nejrychleji se mění zaměstnancům výše mzdy na začátku kariéry, přičemž po dvou letech se zvyšuje průměrně o 12 %. Celkově vyššího ohodnocení dosahují zaměstnanci, kteří mají na dané pozici praxi 6 až 10 let, než ti, jejichž zkušenosti jsou delší.

To však neznamená, že po deseti letech na jednom místě klesne zaměstnanci jeho příjem, spíše to indikuje, že ochota firem zvyšovat mzdu lidem s praxí do 10 let je větší.

Růst mzdy je podstatně důležitější pro mladší ročníky, které jsou výrazně ochotnější měnit místo, pokud nejsou jejich představy naplněny. Na rozdíl od nich si starší zaměstnanci s delší praxí více cení jistoty stabilního zaměstnání nebo benefitů – zejména těch, které podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Kdo vydělává nejvíce?

Pokud někdo hledá novou práci a chce maximalizovat svůj plat, existují určité profese, které jsou nejlépe placené.

Softwaroví inženýři a obecně lidé v IT jsou velmi žádaní a s rostoucím využíváním technologií se očekává, že jejich platy budou stále růst.

Právníci patří rovněž mezi nejlépe placené odborníky. Jejich úkolem je poskytovat právní poradenství a zastupovat klienty u soudu.

Nadprůměrně vydělávají i top manažeři. Top manažeři s praxí 6–10 let vydělají o 28 % více než jejich začínající kolegové. V případě vysoce kvalifikovaného zaměstnance může být tento rozdíl až 30 %.

Nejméně pak odpracované roky pomohou pomocným zaměstnancům, kteří si po 6–10 letech praxe polepší o pouhá 4 %.

Na čem závisí výše mzdy?

Výše mzdy nebo platu závisí především na konkrétní pracovní pozici nebo funkci. Například osoby na manažerských nebo vedoucích pozicích obvykle pobírají vyšší mzdu než osoby na nižších pozicích.

Je to proto, že zaměstnavatelé často považují vyšší pozice za hodnotnější, a proto osobám na těchto pozicích přidělují vyšší mzdu.

Výše mzdy nebo platu může také záviset na typu odvětví, ve kterém pracují. Například ti, kteří pracují v technologicky vyspělých odvětvích, obvykle vydělávají vyšší mzdy než ti, kteří pracují v tradičnějších, technologicky méně náročných odvětvích.

Je to proto, že dovednosti a znalosti požadované v high-tech odvětvích jsou často specializovanější, a proto jsou zaměstnavatelé ochotni platit vyšší mzdu těm, kteří mají požadované dovednosti a znalosti.

Kromě délky praxe může výši mzdy nebo platu ovlivnit také místo, kde se člověk nachází. Ti, kteří žijí v dražších oblastech, například ve velkých městech, obvykle vydělávají vyšší mzdy než ti, kteří žijí ve venkovských oblastech.

Je to proto, že ve velkých městech jsou často vyšší životní náklady a zaměstnavatelé jsou ochotni platit vyšší mzdu těm, kteří v těchto oblastech žijí.

Celkově lze říci, že výše platu nebo mzdy závisí především na délce praxe, typu vykonávané práce a lokalitě, ve které člověk žije. S rostoucími zkušenostmi a odborností ve zvoleném oboru se obvykle zvyšuje i plat nebo mzda.