Nový přírůstek do rodiny – co je potřeba vyřešit

Porodem se dítě automaticky stává občanem České republiky. A stejně jako vy, i váš potomek potřebuje doklady a nezbytné zdravotní pojištění. Jaké jsou na jejich zařízení lhůty a jak je zařídit?

Rodný list do patnácti let života nahrazuje občanský průkaz a obsahuje základní údaje o dítěti. Na jeho základě dítě můžete přihlásit do školky či zažádat o cestovní pas. Naštěstí, pokud potomka přivedete na svět v porodnici, nemusíte se o vydání rodného listu nijak zvlášť starat. Nemocnice je totiž povinná narození miminka hlásit, a to na základně údajů zapsaných v knize narození. Tam jsou uváděny informace jako jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a taktéž údaje o rodičích.

Rodné listy vystavuje matriční úřad, v jehož obvodu došlo k narození. To je třeba mít na paměti, až si půjdete rodný list vyzvednout. Matriční úřad však také může rodný list zaslat na vámi uvedenou adresu, a to do vlastních rukou.

Pokud by porod vašeho potomka probíhal doma bez asistence zdravotníka, na matriční úřad je třeba dojít a narození dítěte tam oznámit. Rodné listy jsou běžně vystavovány do 30 dnů od hlášení o narození dítěte. Nezapomeňte si připravit veškeré potřebné podklady jako například oddací list či protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti, který vyplníte a podepíšete na matrice ještě před samotným narozením.

Průkazka pojištěnce

Přestože se dítě po porodu automaticky stává pojištěncem té samé pojišťovny jako jeho matka, je nutné ho u zdravotní pojišťovny zaregistrovat, a to do osmi dnů ode dne narození. V případě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra můžete zvolit buď registraci při osobní návštěvě pracoviště, rodič předloží vyplněný formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“ a rodný list dítěte), nebo elektronickou registraci přes www.zpmvcr.cz.

Pokud však chcete novorozence přehlásit k jiné zdravotní pojišťovně, musíte to provést v termínu vyplývajícím ze zákona. Podat přihlášku můžete od 1. ledna do 31. března, vaše dítě se tak stane pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. ledna následujícího roku.

Ač je přechod jednoduchý a stačí pouze vyplnit pár údajů online u vámi preferované pojišťovny, je několik faktorů, které by vaše rozhodnutí měly ovlivnit. Než se definitivně rozhodnete, zjistěte si, zda máte v okolí kvalitního pediatra, který má s budoucí pojišťovnou smlouvu.

U velkých pojišťoven, které mají stabilní zázemí a dlouho tradici, se však není čeho obávat, spolupracují s nimi většinou všichni, jelikož se nemusí bát, že by pojišťovna nedostála svých závazků.

Taktéž si zjistěte, jaké pojišťovna nabízí benefity, a to hlavně v případě, když čekáte dítě. První roky se mohou velmi prodražit a každá koruna je dobrá. ZP MV ČR svým klientům nabízí příspěvky jak na výbavu a pomůcky, tak na různé pohybové aktivity, jako je například plavání s dětmi.