Nový přírůstek do rodiny – co je potřeba vyřešit

Porodem se dítě automaticky stává občanem České republiky. A stejně jako rodiče i potomek potřebuje doklady a nezbytné zdravotní pojištění. Jaké jsou na jejich zařízení lhůty a jak je zařídit?

Narození dítěte je pro každou rodinu vzrušující událostí. S radostí z příchodu nového člena do rodiny však přichází i odpovědnost za vyřízení potřebných dokumentů, které dítěti zajistí co nejlepší start do života.

Pořízením potřebných dokumentů a jejich uložením na bezpečném místě si rodiče mohou být jisti, že jejich dítě má ten nejlepší start do života. Před příchodem do porodnice provází rodiče několik formalit, které je nutné vyřídit. Jaké doklady ale musí mít novorozenec?

Rodný list

Jedním z prvních dokumentů, které je třeba získat, je rodný list. Tento dokument je důležitý pro registraci narození dítěte.

Rodný list do patnácti let života nahrazuje občanský průkaz a obsahuje základní údaje o dítěti. Na jeho základě lze dítě přihlásit do školky či zažádat o cestovní pas. Naštěstí, pokud žena potomka přivede na svět v porodnici, nemusí se o vydání rodného listu nijak zvlášť starat.

Nemocnice je totiž povinná narození miminka hlásit, a to na základně údajů zapsaných v knize narození. Tam jsou uváděny informace jako jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a taktéž údaje o rodičích včetně zapsání otce do rodného listu.

Rodné listy vystavuje matriční úřad, v jehož obvodu došlo k narození. To je třeba mít na paměti, až si půjdou rodiče rodný list vyzvednout. Matriční úřad však také může rodný list zaslat na uvedenou adresu, a to do vlastních rukou.

Pokud by porod potomka probíhal doma bez asistence zdravotníka, na matriční úřad je třeba dojít a narození dítěte tam oznámit. Rodné listy jsou běžně vystavovány do 30 dnů od hlášení o narození dítěte.

Je třeba si připravit veškeré potřebné podklady jako například oddací list či protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti, který rodiče vyplní a podepíšou na matrice ještě před samotným narozením.

Průkazka pojištěnce

Přestože se dítě po porodu automaticky stává pojištěncem té samé pojišťovny jako jeho matka, je nutné ho u zdravotní pojišťovny zaregistrovat, a to do osmi dnů ode dne narození.

Kdo chce novorozence přehlásit k jiné zdravotní pojišťovně, musí to provést v termínu vyplývajícím ze zákona. Podat přihlášku může od 1. ledna do 31. března. Dítě se pak stane pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. ledna následujícího roku.

Ač je přechod jednoduchý a stačí pouze vyplnit pár údajů online u preferované pojišťovny, je několik faktorů, které by rozhodnutí rodiče měly ovlivnit. Než se definitivně rozhodnou, měli by si zjistit, zda mají v okolí kvalitního pediatra, který má s budoucí pojišťovnou smlouvu.

U velkých pojišťoven, které mají stabilní zázemí a dlouho tradici, se však není čeho obávat. Spolupracují s nimi většinou všichni, jelikož se nemusí bát, že by pojišťovna nedostála svých závazků.

Taktéž je dobré si zjistit, jaké pojišťovna nabízí benefity. První roky se totiž mohou velmi prodražit a každá koruna je dobrá. Spousta pojišťoven svým klientům nabízí příspěvky jak na výbavu a pomůcky, tak na různé pohybové aktivity, jako je například plavání s dětmi.