Nový přírůstek do rodiny – co je potřeba vyřešit

Porodem se dítě automaticky stává občanem České republiky. A stejně jako rodiče i potomek potřebuje doklady a nezbytné zdravotní pojištění. Jaké jsou na jejich zařízení lhůty a jak je zařídit?

Narození dítěte je pro každou rodinu vzrušující událostí. S radostí z příchodu nového člena do rodiny však přichází i odpovědnost za vyřízení potřebných dokumentů, které dítěti zajistí co nejlepší start do života.

Pořízením potřebných dokumentů a jejich uložením na bezpečném místě si rodiče mohou být jisti, že jejich dítě má ten nejlepší start do života. Jaké doklady musí mít novorozenec?

Rodný list

Jedním z prvních dokumentů, které je třeba získat, je rodný list. Tento dokument je důležitý pro registraci narození dítěte.

Rodný list do patnácti let života nahrazuje občanský průkaz a obsahuje základní údaje o dítěti. Na jeho základě lze dítě přihlásit do školky či zažádat o cestovní pas. Naštěstí, pokud žena potomka přivede na svět v porodnici, nemusí se o vydání rodného listu nijak zvlášť starat.

Nemocnice je totiž povinná narození miminka hlásit, a to na základně údajů zapsaných v knize narození. Tam jsou uváděny informace jako jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a taktéž údaje o rodičích.

Rodné listy vystavuje matriční úřad, v jehož obvodu došlo k narození. To je třeba mít na paměti, až si půjdou rodiče rodný list vyzvednout. Matriční úřad však také může rodný list zaslat na uvedenou adresu, a to do vlastních rukou.

Pokud by porod potomka probíhal doma bez asistence zdravotníka, na matriční úřad je třeba dojít a narození dítěte tam oznámit. Rodné listy jsou běžně vystavovány do 30 dnů od hlášení o narození dítěte.

Je třeba si připravit veškeré potřebné podklady jako například oddací list či protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti, který rodiče vyplní a podepíšou na matrice ještě před samotným narozením.

Průkazka pojištěnce

Přestože se dítě po porodu automaticky stává pojištěncem té samé pojišťovny jako jeho matka, je nutné ho u zdravotní pojišťovny zaregistrovat, a to do osmi dnů ode dne narození.

Kdo chce novorozence přehlásit k jiné zdravotní pojišťovně, musí to provést v termínu vyplývajícím ze zákona. Podat přihlášku může od 1. ledna do 31. března. Dítě se pak stane pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. ledna následujícího roku.

Ač je přechod jednoduchý a stačí pouze vyplnit pár údajů online u preferované pojišťovny, je několik faktorů, které by rozhodnutí rodiče měly ovlivnit. Než se definitivně rozhodnou, měli by si zjistit, zda mají v okolí kvalitního pediatra, který má s budoucí pojišťovnou smlouvu.

U velkých pojišťoven, které mají stabilní zázemí a dlouho tradici, se však není čeho obávat. Spolupracují s nimi většinou všichni, jelikož se nemusí bát, že by pojišťovna nedostála svých závazků.

Taktéž je dobré si zjistit, jaké pojišťovna nabízí benefity. První roky se totiž mohou velmi prodražit a každá koruna je dobrá. Spousta pojišťoven svým klientům nabízí příspěvky jak na výbavu a pomůcky, tak na různé pohybové aktivity, jako je například plavání s dětmi.