Nejčastější nádorová onemocnění žen: pokroky v léčbě rakoviny prsu

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen. Prevence, moderní lékařské postupy a inovativní léky pomáhají prodloužit život a zlepšit komfort pacientek s obávanou nemocí.

Rakovina prsu může začít v jednom nebo v obou prsou. Rakovina začíná, když se buňky začnou vymykat kontrole. Vyskytuje se téměř výhradně u žen, ovšem rakovinou prsu mohou onemocnět i muži.

Jaké jsou příznaky rakoviny prsu?

Různí lidé mají různé příznaky rakoviny prsu. Někteří lidé nemají vůbec žádné. Výčet varovných příznaků rakoviny prsu:

  • Bulka v prsu nebo v podpaží
  • Otok části prsu
  • Podráždění nebo promáčknutí kůže prsu
  • Zarudnutí nebo šupinatá kůže v oblasti bradavek nebo prsu
  • Vtahování bradavky nebo bolest v oblasti bradavky
  • Výtok z bradavky jiný než mateřské mléko, včetně krve
  • Jakákoli změna velikosti nebo tvaru prsu
  • Bolest v oblasti prsu

Pokud se objeví jakékoli příznaky, je žádoucí ihned navštívit svého ošetřujícího lékaře.

Co je normální prs?

Žádný prs není typický. Co je normální pro jednu ženu, nemusí být normální pro jinou. Většina žen tvrdí, že jejich prsa jsou hrudkovitá nebo nerovná. To, jak prsa vypadají a jak se v nich žena cítí, může být ovlivněno menstruací, dětmi, hubnutím nebo přibýváním na váze a užíváním některých léků. Prsa se také mění s věkem.

Co znamenají bulky v prsou?

Hrudky v prsu může způsobovat mnoho stavů, včetně rakoviny. Většina bulek v prsu je však způsobena jinými zdravotními potížemi. Dvěma nejčastějšími příčinami bulek v prsu jsou fibrocystické onemocnění prsu a cysty. Fibrocystický stav způsobuje nenádorové změny v prsu, které mohou způsobit jejich hrudkovitost, citlivost a bolestivost. Cysty jsou malé váčky naplněné tekutinou.

Onemocnění zachycená ve včasných stadiích dnes mohou být zcela léčitelná, prodlužuje se také přežití pacientek s metastatickými (nejpokročilejšími) fázemi nemoci. Pokrok jde ruku v ruce se zkvalitňováním života pacientek, zkracováním nutných hospitalizací a dřívějším návratem do pracovního procesu i běžného života.

Rakovina zahrnuje více než sto různých nemocí. Jedno však mají společné – patologické buňky, které překotně rostou, množí se, vytvářejí nádor a postupně pronikají i do vzdálených tkání a orgánů. V České republice je každoročně diagnostikováno na 7 tisíc nových případů rakoviny prsu.

Karcinom prsu: dřívější odhalení i souvislost s těhotenstvím

Rakovina prsu je dnes diagnostikována v časnějších stadiích než dříve, a to především díky vysoce výkonnému programu screeningu tohoto onemocnění. V roce 2006 byla přibližně třetina zachycených případů v prvním klinickém stadiu, zatímco o deset let později šlo již téměř o polovinu případů.

Karcinom prsu postihuje stále častěji i ženy mladší 45 let. V pozadí vyššího záchytu onemocnění u mladších ročníků stojí větší důraz na prevenci, zvýšení osvěty a také zlepšení diagnostiky.

„Odpovědnost za postižení mladých žen karcinomem prsu lze dávat především stále narůstajícímu věku první gravidity. Věk první gravidity se posouvá nad 30 let a více. Není výjimkou gravidita po 40. roce věku,” uvádí předsedkyně České onkologické společnosti.

Dalším problémem může být oplodnění ve zkumavce neboli in vitro fertilizace (IVF) a související hormonální stimulace, kterou ženy podstupují.

Délka života pacientek se prodlužuje

Prevence, inovativní postupy a inovativní léky pomohly v porovnání období 2002–2006 a 2012–2016 prodloužit život pacientek ve všech stadiích onemocnění. Míra pětiletého přežití od roku 1990 postupně vzrůstá také u čtvrtého, metastatického stadia onemocnění.

Každý den, každý měsíc, každý rok, který pacientka díky inovativní léčbě získá je velký benefit. Díky tomu může být se svými drahými, může pomáhat svým rodičům nebo vidět své děti růst. Čas „navíc“ je velký dar.

Nové léčebné možnosti a kratší pobyty v nemocnicích

Čím dříve je rakovina diagnostikována, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Zároveň se snižuje pravděpodobnost komplikací a nežádoucích účinků spojených s agresivní cytostatickou léčbou. Inovativní léky proti karcinomu prsu dnes dokáží působit na jednotlivé části specifické pro nádorové buňky.

Terčová, biologická, nebo cílená léčba je směrována na konkrétní struktury buňky nebo tkáně, a tudíž nepůsobí tak toxicky na zdravé buňky a tkáně jako léčba cytostatická. Vstupuje do metabolického děje buňky, do cyklu buněčného dělení, reprodukce (množení) buněk, zastavuje růst cév nádoru a ničí již vytvořený cévní systém.

Imunoterapie nastartuje, nebo odbrzdí přirozeně kontrolovanou imunitu vlastní organismu a nastartuje ji proti cizorodým nádorovým buňkám, čímž zastaví jejich růst a odstraní je. To jsou jen některé výhody inovativní léčby.

Dalším přínosem inovativní léčby je překonání důsledků terapie, například výrazného poklesu počtu bílých krvinek, který může vyústit v rozvoj těžké infekce a vést k předčasnému ukončení onkologické terapie. Dnes jsou dostupné přípravky, které stimulují buňky v kostní dřeni k vývoji nových bílých krvinek, čímž se předejde riziku infekce. Onkologická léčba tak může pokračovat.

Biologická léčba je soustředěna do komplexních onkologických center. Díky vysoce specializované péči klesá nutnost dlouhodobé hospitalizace.

„Podíl hospitalizací s délkou kratší nebo rovnou jednomu týdnu vzrostl z 56,8 % v období 2007–2010 na 79,9 % v období 2015–2018. Primární ložisko karcinomu prsu se odstraňuje chirurgicky za krátké hospitalizace, následná onkologická léčba probíhá již zpravidla ambulantně,“ dokládá kratší pobyty pacientek v nemocnici ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Úspory na invalidních důchodech ve výši 1,52 miliardy korun

Dochází také k úsporám na vyplácených invalidních důchodech. Díky menšímu počtu hospitalizací a kratšímu pobytu v nemocnicích vzrostl počet pacientek schopných vrátit se zpět do zaměstnání.

Od roku 2010 do roku 2020 činily úspory na invalidních důchodech spojených s karcinomem prsu 1,52 miliardy korun. Díky včasné diagnóze nemusí ženy absolvovat náročnou a nákladnou léčbu a mohou vést plnohodnotný život.

Kvalita života pacientů

Velká část pacientek s rakovinou prsu je stále v aktivním věku, kdy délka i kvalita života hrají významnou roli. Inovativní léčba dokáže napomoci zpomalení vývoje onemocnění a dnes je možné pomoci daleko většímu počtu pacientů než dříve. Ti zároveň nemusejí trávit dlouhé týdny v nemocnicích a daří se jim dříve vrátit zpět do života..