Mezinárodního hudební festival Talichův Beroun

Šest týdnů napěchovaných špičkovými tuzemskými i zahraničními interprety klasické hudby, pestrá dramaturgie rozkročená mezi žánry i bohatý doprovodný program. Takový je Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun, který pravidelně oživuje kulturní dění města Berouna.

Festival s letitou tradicí připomíná osobnost Václava Talicha a jeho hodnotný odkaz. Probíhá v reprezentativních prostorách Kulturního domu Plzeňka. Zájemci o kvalitní hudbu si vychutnávají intenzivní hudební prožitky díky prvotřídním hudebníkům, pěvcům a souborům.

Klasika, jazz i filmová hudba

Na festivalu lze slyšet hudbu napříč různými žánry. Klasická hudba je obvykle charakterizována symfonickými nebo orchestrálními skladbami, které jsou často náročné na interpretaci a mají často složité harmonické struktury. Klasická hudba se vyvinula ze západní hudby a má bohatou historii a mnoho významných skladatelů, jako jsou Bach, Mozart, Beethoven a další.

Jazz je hudební žánr, který se vyvinul z afrických, evropských a karibských hudebních tradic v Americe na konci 19. století. Jazzová hudba často zahrnuje improvizaci, bluesové prvky, různé rytmické techniky a různé hudební nástroje, jako jsou trubka, saxofon, klavír, baskytara a bicí.

Filmová hudba je hudba, která byla složena pro doprovod filmů. Filmová hudba může být velmi různorodá, v závislosti na žánru filmu, stylu a původu skladatele. Filmová hudba může být instrumentální nebo zpěvní, může obsahovat motivy, které jsou specifické pro daný film nebo scénu a může být užívána k vytvoření atmosféry, napětí nebo emocionálního efektu.

Každý z těchto hudebních žánrů má své vlastní charakteristiky a může být oblíben mezi různými skupinami posluchačů. Záleží na osobních preferencích posluchače, který hudební žánr na festivalu navštíví.

Festival s dlouhou tradicí

„Náš hudební festival s kořeny v 80. letech je zasvěcen jednomu z nejvýznamnějších českých dirigen­tů 20. století Václavu Talichovi, který strávil podstatnou část života v Berouně. Za dobu své existence festival představil publiku již celou řadu předních hudebních osobností a přivedl do Berouna množství významných činitelů kulturního i společenského života.

Jsme hrdí, že neustále vzrůstající umělecká úroveň, stejně jako vysoký zájem ze strany veřejnosti z něj postupem let právem učinily jednu z nejprestižnějších kulturních událostí Berouna a můžeme říci, že dnes již událost celorepublikového významu,“ vysvětluje členka festivalového výboru.

Doprovodný program v rukou berounské ZUŠ i dalších

O tom, že Beroun žije Talichovým festivalem celoročně, vypovídá i množství doprovodných akcí, ve kterých se příznačně angažuje i berounská základní umělecká škola, jež nese jména slavného dirigenta. Na Talichovu počest muzicírují na půdě školy i mimo ni žáci i učitelé.

Z mimohudebních akcí se v rámci programu konají například fotografické výstavy v městské galerii, výstavy obrazů a plastik na Plzeňce nebo tradiční pietní akt u hrobu Václava Talicha za pěveckého doprovodu.

Další informace o festivalu a jeho doprovodném programu jsou dostupné na www.mkcberoun.cz.

TIP: Hudba působé blahodárně na lidské zdraví. Co je to muzikoterapie a jak dokáže pomoci?