Jaký je vztah emocí a nemocí?

Touha po zdraví je přirozenou vlastností a stále více lidí stojí o informace o tom, co je pro jejich kvalitní život prospěšné. Zdraví je tím nejcennějším, co člověk v životě má. Jaký je vztah nemocí a emocí?

Nemoc může člověka zaskočit nepřipraveného a teprve potom si uvědomí, že zdraví není automatická věc. Náhle hledá řešení a odpovědi. A ruku v ruce se zdravím tělesným jde i zdraví duševní, či duchovní.

Fyzioterapeuti a specialisti na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému říkají, že pohled na zdraví člověka by měl být komplexní. Proto otázky „správných“ cvičení, zdravého jídelníčku či práce s myslí lze na jednu stranu zobecnit, na druhou stranu se za nimi skrývá individuální péče o jednotlivé pacienty.

Důležité je, že jsou nástroje, jak se starat o zdraví. Rovněž jsou nástroje, jak se starat o fungující a klidnou mysl. A teď již jen zbývá se tyto principy a mechanismy učit.

Emoce vs. nemoce?

Základním pilířem lidského zdraví je propojení mysli a těla a péče o jejich rovnováhu. O důležitosti vlivu myšlení pacienta na jeho fyzický stav dnes jen málokdo pochybuje. Asi každý má zkušenost s tím, že nemocný člověk, který má optimistický postoj, zvládá své potíže snáze.

Na otázku, jak moc souvisí psychický stav s tím fyzickým, odpovídá odborník následovně:

Zásadně. S náladou pod psa není příliš chuti ani sil se o sebe jakkoliv starat. Ke zlepšení zdraví nejvíce pomůže dobrá nálada a chuť pečovat o své tělo i duši. Pak už stačí jen vytrvalost. Namísto obrovských předsevzetí, která zpravidla končí jako ty novoroční, tj. koncem prvního lednového týdne, si naplánovat drobné, ale jasné kroky a tyto opakovat, dokud se nestanou zvykem, samozřejmostí.“

Vztah mezi emocemi a nemocí je již dlouho zkoumán jak psychology, tak lékaři. Emoce jsou často považovány za hnací sílu fyzických onemocnění, přičemž pocity deprese, stresu a úzkosti jsou často spojovány se zdravotními problémy, jako jsou srdeční choroby nebo cukrovka.

Souvislost mezi emocemi a nemocemi je složitá a mnohostranná. Na jedné straně se má za to, že emoce mají silný vliv na tělo a ovlivňují fyzické i duševní zdraví. Například stres může zvyšovat riziko vzniku chronických onemocnění, zatímco úzkost může vyvolat uvolňování hormonů, které mohou způsobit, že se člověk cítí špatně.

Na druhou stranu může mít nemoc také zásadní vliv na emoce. Lidé, kteří se potýkají s fyzickými neduhy nebo chronickou bolestí, často zažívají pocity deprese nebo smutku.

Předpokládá se, že je to důsledek fyzických omezení způsobených nemocí a také emocionálního stresu a úzkosti, které mohou být spojeny s řešením dlouhodobého onemocnění.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli emoce mohou hrát roli ve fyzickém zdraví, ne všechny nemoci jsou důsledkem psychických problémů. Ve skutečnosti mnoho fyzických stavů nemá žádné známé příčiny a vztah mezi emocemi a nemocí zůstává z velké části neznámý.

Jaká pravidla dodržovat?

Nejlepším způsobem, jak ke vztahu emocí a nemocí přistupovat, je zaujmout holistický přístup ke zdraví. Zvládáním úrovně stresu a hledáním zdravých způsobů, jak se vyrovnávat s emocemi, mohou lidé snížit riziko vzniku fyzických onemocnění.

Kromě toho by měli být ti, kteří již nemocí trpí, podporováni ve zvládání emocí a v hledání zdravých východisek pro své pocity.

Odborníci na zdravý životní styl doporučují několik pravidel. Jedná se o následující:

  • Dobře spát alespoň 7 hodin denně ve tmě a v klidu.
  • Alespoň mírně a podle svých možností se pohybovat – 30 minut chůze denně, omezit dlouhodobé sezení, pohybovat alespoň těmi částmi těla, které jsou toho schopné, pohybovat svým tělem vědomě a s radostí.
  • Zdravě jíst: všeho s mírou, méně je více. Jíst jednoduchou a zdravou stravu z přírodních zdrojů. Vynechat hotová jídla, sladké kupované dezerty, slazené nápoje, uměle obarvené potraviny, výrobky s dlouhodobou trvanlivostí. Zvýšit konzumaci zeleniny, každý den sníst jídlo všech chutí a několika barev. Ovoce jenom v 1–2 porcích.
  • Hlad je nejlepší kuchař, prospěšný je intermitentní půst (jíst jenom po 8 hodin denně, ve zbytku času tělo odpočívá).

Studie se zabývaly také vlivem pozitivních emocí na fyzické zdraví. Vědci zjistili, že jedinci, kteří prožívají pozitivní emoce, jako je radost, spokojenost a vděčnost, mají tendenci mít nižší hladinu stresu a celkově lepší fyzické zdraví.

To naznačuje, že pozitivní emoce mohou pomoci chránit jedince před fyzickými nemocemi.

Festivaly o zdravém životním stylu

Nepřeberné množství novinek, trendů a inspirace pro zdravé tělo i duši nabízí různé festivaly a akce. Návštěvníci na nich najdou vše, co souvisí se zdravým životním stylem, od nákupů přes ochutnávky a poradny až po festivalové programy pro celou rodinu.

Výživoví poradci se zde zaměřují na správnou výživu, profesionálové z oblasti kosmetiky doporučí, které přípravky zvolit a ekonadšenci se podělí o nápady, které jsou nejen šetrné k přírodě a pomohou i uspořit výdaje na domácnost.

Odborníci z řad lékařů a výživových poradců se zaměří na zdravou stravu a zdravý životní styl a doporučí mimo jiné, jak se vyhnout rizikům současného způsobu stravování. Experti, kteří se zaměří na kvalitu a složení potravin a dalších výrobků, poradí, jak se vyznat v etiketách, jak rozeznat opravdu kvalitní výrobky a jaké mají zdravotní přínosy či rizika výrobky, které člověk běžně kupuje.

Mezinárodní koučové poradí, jak naplno využít svůj potenciál, psychologové se podívají na vztahy a pedagogové představí nejnovější trendy vzdělávání pro děti i dospělé.

Kdo se tedy zajímá o propojení emocí a nemocí, měl by se na některý z mnoha festivalů vydat.