Dětský ranč v Hlučíně – zábava nejen handicapovaným dětem

Dětský ranč v Hlučíně je unikátní prostor, jenž poskytuje kompletní rehabilitaci dětem s mentálním i fyzickým postižením v prostředí přirozené integrace s jejich zdravými kamarády a také zvířaty. Přístupný je i široké veřejnosti.

Ranč poskytuje handicapovaným klientům komplexní rehabilitaci ve fyzické i psychické oblasti a také co nejpřirozenější integraci. K tomu pomáhají terapeuti nebo speciálně cvičení koně, kteří v rámci hippoterapie pomáhají dětem s fyzickým a mentálním postižením, i klientům trpícím dětskou mozkovou obrnou.

Co všechno člověk najde v Dětském ranči v Hlučíně?

Co je hippoterapie?

Hipoterapie je forma fyzické, pracovní a logopedické terapie, která využívá pohyb koně jako léčebný nástroj. Je to účinný a jedinečný způsob, jak zlepšit fyzický, kognitivní a emocionální vývoj jedinců všech věkových kategorií.

Hipoterapie je založena na myšlence, že pohyb koně napodobuje přirozené pohyby lidského těla. Chůze koně, pohyb jeho svalů a jeho reakce na povely jezdce – to vše pomáhá podporovat nervosvalový rozvoj a koordinaci.

Tento typ terapie se používá k léčbě různých onemocnění, včetně autismu, dětské mozkové obrny, Downova syndromu, traumatických poranění mozku a dalších.

Hipoterapii obvykle provádí fyzioterapeut, ergoterapeut nebo logoped. Tito terapeuti přizpůsobí pohyb koně potřebám daného jedince a pomáhají mu budovat sílu, rovnováhu, koordinaci, držení těla a další dovednosti.

Terapie může zahrnovat také kognitivní a emocionální rozvoj, protože interakce koně s jezdcem může pomoci budovat důvěru, sebedůvěru a sociální dovednosti.

Koně na Dětském ranči v Hlučíně

Koně na ranči nejsou určeny pouze k jediné disciplíně. Splňují kritéria pro sport, parasport, rekondiční ježdění i pro hippoterapii. Na jediném místě se tak nabízí celá škála aktivit.

Setkávají se při nich lidé, kteří se vzájemně mají čím obohatit – v jednom okamžiku jsou v areálu ranče přítomni zdraví, handicapovaní, děti i dospělí, pro něž je přirozené žít a fungovat vedle sebe, vnímat ty druhé jako přirozenou součást okolního světa a vzájemně si pomáhat. Vše je kompletně bezbariérové.

Děti mohou zvířata krmit a hladit, čímž trénují drobnou motoriku a podporují psychiku. Díky kontaktu se zvířaty – hlazení, mazlení a dotýkání – se i postižené dítě celkově zklidní, uvolní se a nenastávají záchvaty.

Dětský ranč v Hlučíně – aktivity

Dětský ranč v Hlučíně se snaží naplnit volný čas dětí bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Dává jim prostor pro vzájemná setkávání a hry, ve kterých se mohou rozvíjet a budovat si přátelské vztahy.

Ranč je zaměřen zejména na hipoterapii, jejímž prostřednictvím pomáhá dětem trpících dětskou mozkovou obrnou, psychickými poruchami, poruchou pohybového ústrojí a roztroušenou sklerózou i dětem s nestabilním sociálním zázemím a těm, které se ocitly v nelehké životní situaci.

Organizuje však i výlety do přírody nebo pobytové programy pro mateřské a základní školy. Ranč také pořádá soukromé výuky jízdy na koních a ponících.

V Dětském ranči v Hlučíně se dále nachází hospůdka „Podkova“, která jen určena pro 40 lidí a je vybavena gastronomickým zázemím. Je možné tu pořádat oslavy, teambuildingové akce, výjezdní zasedání či různá školení.

Pravidelně se zde oslavuje Den dětí a pořádají se různé akce jako Indiánský den plný her pro děti i dospělé.

I dospělí si přijdou na své

Pro dospělé návštěvníky má ranč připravené lezecké hřiště, cykloboxy pro úschovu kol a hippoterasu, relaxační visutou vyhlídku s výhledem na přilehlé pastviny.

Lidé chodí na ranč samovolně trávit volný čas. Konají se tu např. Nedělní hry na ranči, tematické dny laděné umělecky i sportovně. Celé odpoledne funguje na principu stanovišť s různými hrami, jako je skákání v pytli nebo střílení z luku či malování na obličej.

Velký zájem projevili i dospělí, kteří si chtějí hrát a nezlobit. Rádi by, aby na ranči vznikl lukostřelecký klub. Na jeho vzniku se aktivně pracuje.

Hry, sport, zoo i skvělé občerstvení

Vedle léčby hippoterapií areál provozuje i sportovní aktivity, například paravoltíž nebo paradrezuru. Děti mohou navštívit rehabilitační zoo, kde najdou zvířata charakteristická pro české vesnické dvorky – od koní přes poníky, kozy a ovce až po králíky a slepice.

Specialitou místního areálu je kvalitní občerstvení. Vše se dělá stylově, aby k akci zapadlo. K westernovým závodům patří steaky a krkovička. Jídlo je bezlepkové. Dělají se domácí bramboráky i vyhlášené masité Hlučínské klobásky s minimálně čtyřiadevadesáti procenty masa a naše speciální párečky bez jakýchkoli konzervantů, které jsou určeny dětem.