Proč a jak posilovat miminkům svalstvo zad a šíje

Význam posilování zádových a krčních svalů u dětí nelze přeceňovat. Vyvíjející se svaly miminek jsou základem jejich budoucího zdraví a vývoje. Silné zádové a krční svaly jsou nezbytné pro podporu držení těla a zajištění stability pro ruce a nohy dítěte. Kromě toho silné krční a zádové svaly poskytují základ pro učení motorických dovedností, jako je plazení, přetáčení a chůze.

Bohužel se mnoha dětem nedostává dostatečného fyzického cvičení, které by jim pomohlo vyvinout silné zádové a krční svaly. Tento nedostatek fyzické aktivity může vést ke špatnému držení těla a slabým svalům. V tomto článku se dozvíte, proč je důležité posilovat zádové a krční svaly dítěte a jak toho mohou rodiče bezpečně a efektivně dosáhnout.

Proč je důležité posilovat zádové a krční svaly u dětí?

Posilování zádových a krčních svalů dítěte je důležité z několika důvodů. Zaprvé, silné zádové a krční svaly poskytují oporu tělu a páteři dítěte. To pomáhá podporovat správné držení těla a předcházet bolestem krku, zad a ramen. Kromě toho silné zádové a krční svaly pomáhají podporovat ruce a nohy dítěte. To je důležité pro činnosti, jako je plazení, přetáčení a chůze.

Za druhé, silné zádové a krční svaly mohou pomoci předcházet budoucím zraněním. Slabé krční a zádové svaly mohou vést k vyššímu riziku pádů, podvrtnutí a natažení. Silné svaly mohou pomoci tlumit nárazy při pádu a snížit pravděpodobnost zranění.

A konečně, silné zádové a krční svaly mohou pomoci zlepšit celkový fyzický vývoj dítěte. Silné zádové a šíjové svaly mohou pomoci podpořit koordinaci, rovnováhu a obratnost. Kromě toho mohou silné zádové a krční svaly pomoci dítěti rychleji a snadněji se naučit novým motorickým dovednostem.

Jak posilovat zádové a krční svaly dítěte

Existuje několik způsobů, jak mohou rodiče přispět k posílení zádových a krčních svalů dítěte. Před zahájením jakékoli fyzické aktivity s dítětem by se rodiče měli vždy poradit s pediatrem.

Zaprvé mohou rodiče dítě povzbuzovat, aby pohybovalo hlavou a krkem různými směry. Toho lze dosáhnout jemnými pohyby hlavy dítěte ze strany na stranu nebo nahoru a dolů. Kromě toho mohou rodiče držet dítě v různých polohách, například ve vzpřímené poloze nebo na břiše, aby podpořili rozvoj krčních a zádových svalů.

Zadruhé mohou rodiče dítě povzbuzovat k tomu, aby se pohybovalo na bříšku. Čas na bříšku je doba, kdy je dítě položeno na břiše, zatímco je vzhůru. Čas na bříšku může pomoci posílit krční, zádové a pažní svaly dítěte. Kromě toho může pobyt na bříšku pomoci zlepšit koordinaci a rovnováhu dítěte.

Za třetí, rodiče mohou dítě povzbuzovat k nácviku přetáčení. Převalování je pro děti důležitým milníkem a může pomoci posílit zádové a krční svaly. Převalování navíc pomáhá podporovat koordinaci a rovnováhu.

Začtvrté mohou rodiče podporovat dítě v plazení. Plazení je pro děti důležitým mezníkem a může pomoci posílit zádové a krční svaly. Plazení navíc pomáhá zlepšit koordinaci a rovnováhu dítěte.

A konečně mohou rodiče podporovat dítě v nácviku stání. Stání může pomoci posílit zádové a krční svaly dítěte. Kromě toho může stání pomoci zlepšit koordinaci a rovnováhu dítěte.

Závěr

Posilování zádových a krčních svalů dítěte je zásadní pro jeho vývoj a budoucí zdraví. Silné svaly mohou pomoci podpořit správné držení těla, snížit riziko zranění a zlepšit fyzický vývoj dítěte.

Rodiče mohou přispět k posílení zádových a krčních svalů dítěte tím, že ho budou povzbuzovat k pohybům hlavy a krku různými směry, budou ho cvičit na bříšku, přetáčet se, lézt a trénovat stoj. Nezapomeňte se vždy poradit s pediatrem, než začnete s jakoukoli fyzickou aktivitou s dítětem.