Květové esence – Bachovy esence

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům.

Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak lidé stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Květy nemají za úkol odstranit psychické a tělesné symptomy, slouží jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

„Soulad s naší duší je předpoklad našeho zdraví“

Dr. Edward Bach

Vzhledem k čistému přírodnímu složení bez vedlejších účinků, jsou Bachovy esence vhodné pro celou rodinu, zvířata i rostliny. Pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Bachová květová terapie pro zvířata má velmi uklidňující účinky na domácí mazlíčky, pokud se ocitají ve stresu či strachu. Například při jízdě autem, při bouřkách, hlučných oslavách nového roku, při návštěvě veterinární ordinace nebo při umístění do útulku.

Bachovy květové esence – původ

Edward Bach vyvinul květinové léky ve 20. a 30. letech 20. století. Tvrdil, že negativní stavy mysli, jako je strach a úzkost, jsou příčinou většiny nemocí. Ačkoli moderní medicína prokázala, že tomu tak není, byly tyto prostředky na počátku 20. století oblíbenou léčbou.

Edward Bach, lékař a homeopat, věřil, že energie z květin a rostlin může snížit negativní emoce. Na počátku 20. století vytvořil tyto prostředky jako způsob, jak zlepšit pohodu. Sestavil seznam 38 květin a stromů a každému z nich přiřadil konkrétní vliv na duševní zdraví. Tvrdil například, že netýkavka může snížit netrpělivost a vrba snižuje nelibost.

K výrobě léků vkládal čerstvé květy nebo rostliny do přírodní pramenité vody. Tuto směs pak vystavoval světlu nebo ji vařil. Nakonec tekutinu přefiltroval – aby získal „matečnou tinkturu“ – a smíchal ji s brandy, která působila jako konzervační prostředek.

Květové esence – placebo

Bachovy květové esence jsou často považovány za podvod a placebo, poněvadž neexistují žádné vědecké studie potvrzující Bachovu teorii. Respektive nejsou oficiálně známy prokazatelné pozitivní účinky na lidech či zvířatech po použití Bachových esencí.

Bachovy esence a kapky jsou tinktury z vody a výtažků z planých rostlin. Přestože neexistují žádné důkazy o jejich účinnosti, někteří lidé tyto prostředky používají jako alternativní nebo doplňkovou terapii.

Květinové esence

Bachovy květové a rostlinné esence a jejich použití. Patří mezi ně následující:

 • osika – strach z neznámých věcí
 • buk – perfekcionismus nebo nesnášenlivost
 • třešeň švestka – strach ze ztráty kontroly
 • kaštan – neschopnost poučit se z chyb
 • čekanka – majetnická láska nebo sobectví
 • jilm – přetíženost
 • hořec – pesimismus, zoufalství a beznaděj
 • vřes – sebestřednost
 • cesmína – závist a žárlivost
 • zimolez – žijící v minulosti
 • habr – únava nebo prokrastinace
 • modřín – strach ze selhání
 • hořčice – hluboká sklíčenost
 • oliva – vyčerpání po fyzické nebo duševní námaze
 • borovice – sebeobviňování nebo pocit viny
 • červený kaštan – nadměrná starost o blaho blízkých
 • skalní růže – noční můry
 • Betlémská hvězda – ztráta, trauma, šok nebo ztráta blízké osoby
 • vinná réva – nepružnost a dominance
 • ořešák – ochrana před změnami
 • vodní fialka – odměřenost a pýcha
 • kaštan bílý – neschopnost soustředění
 • divoký oves – nejistota ohledně svého životního směřování
 • divoká růže – rezignace nebo apatie
 • vrba – rozhořčení a sebelítost

Tyto prostředky neobsahují dostatečné množství květových složek, aby je vědci mohli považovat za farmakologicky relevantní. To znamená, že jakýkoli jejich účinek je pravděpodobně výsledkem placebo efektu.

Nežádoucí účinky

Vzhledem k tomu, že tinktury neobsahují žádný skutečný materiál z rostlin, není pravděpodobné, že by způsobovaly vedlejší účinky. Léky však obsahují brandy. Léky by neměly užívat ani těhotné nebo kojící ženy.