Květové esence – Bachovy esence

„Soulad s naší duší je předpoklad našeho zdraví“

Dr. Edward Bach

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

Vzhledem k čistému přírodnímu složení bez vedlejších účinků, jsou Bachovy esence vhodné pro celou rodinu, zvířata i rostliny. Pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

V lékárnách je možné získat doporučení na danou esenci, či připravit směs Bachových esencí přímo na míru.