Ayurveda

Ayurveda je věda o dlouhém, šťastném a zdravém životě. Ayurveda je věda přirozená a komplexní, nadčasová a zároveň moderní. Může být použita jednoduše a bez ohledu na to, odkud člověk pochází a kde žije, stejně jako na to, co se mu líbí a nelíbí.

Její tajemství spočívá v komplexním přístupu a znalosti lidské jednoty s přírodou a jejími zákony. Ayurveda ukazuje, jak žít vyrovnaný život – základ pro celkovou pohodu, přírodní krásy a trvalé zdraví.

Ájurvédská medicína (zkráceně ájurvéda) je jedním z nejstarších celostních léčebných systémů na světě. Byla vyvinuta před více než 3 000 lety v Indii.

Vychází z přesvědčení, že zdraví a pohoda závisí na křehké rovnováze mezi myslí, tělem a duchem. Jeho hlavním cílem je podpora dobrého zdraví, nikoli boj s nemocemi. Léčba však může být zaměřena na konkrétní zdravotní problémy.

Ájurvéda věří, že všechno ve vesmíru – živé i mrtvé – spolu souvisí. Pokud jsou mysl, tělo a duch v harmonii s vesmírem, má člověk dobré zdraví. Když tuto rovnováhu něco naruší, onemocní. Mezi věci, které mohou tuto rovnováhu narušit, patří genetické nebo vrozené vady, úrazy, klimatické a sezónní změny, věk a emoce.

Ti, kdo praktikují ajurvédu prostřednictvím zdravé stravy a cvičení jógy, inhalují esenciální oleje, dopřávají si masáže, třeba i s meditační hudbou, věří, že každý člověk je tvořen pěti základními prvky, které se nacházejí ve vesmíru: prostorem, vzduchem, ohněm, vodou a zemí.

Poznání života

Ájurvéda znamená v překladu poznání života. Ájurvéda vychází z myšlenky, že příčinou nemoci je nerovnováha nebo stres ve vědomí člověka, a proto podporuje určité zásahy do životního stylu a přírodní terapie, aby se obnovila rovnováha mezi tělem, myslí, duchem a životním prostředím.

Podrobněji řečeno slovo Ayurveda pochází ze sanskrtu, prastarého jazyka učenců a skládá se ze dvou kořenů: Ájus a Véda. Ájus znamená dlouhý život a Véda je vědění či věda. Ayurveda je tedy vědění o dlouhém životě. Ayurveda je jemný léčebný způsob, vedoucí k dokonalému zdraví a pohodě.

Tři ayurvedské síly

Klíčem k e zdraví v ayurvedě spočívá v pochopení tří základních ayurvedských sil „Vata“, „Pitta“ a „Kapha“. Všechny fyzické, mentální a emocionální charakteristiky jsou vyjádřeny v osobnosti zcela individuálním složením těchto základních sil.

Ty se v lidském těle spojují do tří životních sil nebo energií, kterým se říká dóši. Ty řídí fungování vašeho těla. Jsou to dóša váta (prostor a vzduch), dóša pitta (oheň a voda) a dóša kapha (voda a země). Ayurveda určuje lidský typ, vnitřní povahu, životní styl pro dlouhý a zdravý život – jedinečný a osobitý jako otisk prstu.

Žádný člověk není stejný. Každý má individuální fyziologický složení a individuální soustavu. Zdraví je ovlivněno původem, talentem, chováním, životním prostředím a tím, co všechno člověk vidí, slyší, cítí a prožívá.