Ayurveda

Ayurveda je věda o dlouhém, šťastném a zdravém životě. Ayurveda je věda přirozená a komplexní, nadčasová a zároveň moderní. Může být použita jednoduše a bez ohledu na to, odkud pocházíme a kde žijeme, stejně jako na to, co se nám líbí a nelíbí. Její tajemství spočívá v komplexním přístupu a znalosti naší jednoty s přírodou a jejími zákony. Ayurveda nám ukazuje, jak žít vyrovnaný život – základ pro celkovou pohodu, přírodní krásy a trvalé zdraví. Podrobněji řečeno Slovo Ayurveda pochází ze sanskrtu, prastarého jazyka učenců a skládá se ze dvou kořenů: Ájus a Véda. Ájus znamená dlouhý život a Véda je vědění či věda. Ayurveda je tedy vědění o dlouhém životě. Ayurveda je jemný léčebný způsob, vedoucí k dokonalému zdraví a pohodě. Klíčem k e zdraví v Ayurvedě spočívá v pochopení tří základních ayurvedských sil „Vata“, „Pitta“ a „Kapha“. Všechny naše fyzické, mentální a emocionální charakteristiky jsou vyjádřeny v naší osobnosti zcela individuálním složením těchto základních sil. Ayurveda určí náš typ, naši vnitřní povahu, životní styl pro dlouhý a zdravý život – jedinečný a osobitý jako otisk prstu. Holistické zdraví Žádný člověk není stejný. Každý z nás má individuální fyziologický složení a individuální soustavu. Naše zdraví je ovlivněno naším původem, naším talentem, naším chováním, naším životním prostředím a tím, co všechno vidíme, slyšíme, cítíme a prožijeme.