Co jsou to konstelace?

V dnešní době jsou konstelace velmi důležitou součástí práce na osobním rozvoji. Pomocí konstelací se dostáváme k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. V červenci proběhla v Plzni dílna: Konstelace pouze pro ženy. Setkala se s velkým zájmem. Byla velkým přínosem i pro mě jako terapeuta, a tak jsem se rozhodla v podobných dílnách pokračovat, protože si myslím, že je velmi potřebné, aby se co nejvíc lidí mohlo s touto technikou seznámit. Takže tentokrát budou konstelace určené jak ženám, tak mužům.

Konstelace vám mohou pomoci pochopit osudy před vámi. Poznat sílu žen i mužů, a v čem tato síla spočívá. Všichni chceme mít víc kontroly nad svým životem. Teď máme konečně možnost stát se tím, čím být můžeme a čím opravdu jsme. Spojit se se silou předků mnoha generací a jít k životu opravdově a svobodně, bez nutnosti bojovat o své místo na slunci. Přijetím své role (muže či ženy) můžeme změnit vnitřní obraz o sobě a světu kolem nás. Posílit svou sebedůvěru a sebeúctu. Pochopit v čem spočívá náš úkol a přijmout ho bez výhrad, žít život v radosti a s lehkostí. Protože konstelace jsou spojení se životem. Je vítán každý, kdo se chce seznámit s touto technikou. Život není zvyk. Život je nepřetržité hledání, kladení otázek. Život je otevřená cesta, a dokud nenalezneš konečnou pravdu Svého bytí, nezastavuj se.