Stonek spojující kořen s listy.

Stonek je vlastně nadzemní část rostliny, spojující kořen s listy. Na stonku rozeznáváme uzliny, ze kterých vyrůstají listy, a články, které jsou částmi stonku mezi dvěma po sobě jdoucími listy. Uzliny se téměř neprodlužují, články jsou naopak schopné i velkého růstu. V případě, že je růst článků potlačen, vyrůstají listy zdánlivě z jednoho místa a vytvářejí tzv. listovou růžici (jitrocel kopinatý nebo pampeliška lékařská). Byliny mají stonek dužnatý, dřeviny dřevnatý.
Dřeviny bývají vytrvalé, byliny jsou jednoleté neboli letničky, dvouleté, víceleté nebo vytrvalé.

 • Jednoleté byliny žijí jen jedno vegetační období, během kterého vyklíčí, vykvetou, vytvoří plody se semeny a pak zaniknou (zeměžluč menší, heřmánek pravý). Patří k nim i ozimy, které vyklíčí na podzim, zimu přečkávají ve vegetativním stavu a následujícího roku vytvářejí plody (ozimé obiloviny).
 • Dvouleté rostliny v prvním roce vyklíčí a vytvoří obyčejně listovou růžici a někdy i dužnaté zásobní kořeny. Ve druhém roce pak kvetou a plodí a poté uhynou (divizna velkokvětá, pupalka dvouletá).
 • Víceleté rostliny kvetou a plodí teprve po několika vegetačních obdobích (andělíka lékařská).
 • Vytrvalé rostliny (trvalky) žijí řadu vegetačních období, během nichž kvetou a plodí. Nepříznivá období, zimu či naopak sucho, přečkávají kořeny nebo jiné podzemní části rostliny (puškvorec obecný, kosatec bledý, hořec žlutý, konvalinka vonná, pampeliška lékařská).
 • Polokeře jsou vytrvalé rostliny s dřevnatějící spodní částí stonku. Vrchní část stonku, bylinná, každoročně odumírá (vytrvalý druh saturejky zahradní, šalvěj lékařská či levandule lékařská).
 • Keře jsou dřeviny, větvící se hned nad zemí (šípková růže). Malé keře nazýváme keříky (brusnice brusinka).
 • Stromy mají stonek zcela zdřevnatělý. U stromů rozlišujeme kmen větvící se až v určité výšce a korunu, která vzniká rozvětvením kmene.

V botanické klasifikaci rozlišujeme následující druhy stonků:

 • lodyha – nadzemní bylinný stonek s listy (měsíček zahradní),
 • stvol – bezlistý stonek, vyrŧstající z listové růžice a zakončený květenstvím (pampeliška lékařská, plicník lékařský),
 • stéblo – stonek charakterizovaný zřetelnými články, oddělenými uzlinkami čili kolénky (trávy).

Podle prostorové orientace pak rozlišujeme:

 • stonek přímý, rostoucí víceméně přímo vzhůru (vlčí mák),
 • stonek vystoupavý, jehož spodní část je poléhavá, vrchní se pak otáčí vzhůru (vřes obecný, mateřídouška obecná),
 • stonek poléhavý, který poléhá u země, ale v uzlinkách nevytváří náhradní kořínky (rdesno ptačí – truskavec),
 • stonek plazivý se plazí u země a v uzlinkách, které se dotýkají země, vytváří náhradní kořínky (průtržník lysý),
 • stonek ovíjivý se ovíjí vzhůru kolem opory. Může být pravotočivý nebo levotočivý (svlačec rolní, chmel otáčivý, fazol obecný),
 • stonek popínavý se různými mechanismy přidržuje opory. Mohou to být například úponky (hrách setý), tzv. příčepivé kořeny (břečťan popínavý) nebo se stonek opírá o oporu trny (ostružiník křovitý).

Podle průřezu rozeznáváme:

 • stonek oblý (prvosenka jarní, plicník lékařský),
 • stonek čtyřhranný (hluchavka bílá, některé třezalky, například třezalka čtyřkřídlá),
 • stonek křídlatý (kostival lékařský),
 • stonek rýhovaný (přeslička rolní).

Podle větvení rozlišujeme:

 • větvení hroznovité, u kterého z hlavního stonku vyrůstají postranní stonky, nepřerůstající stonek hlavní (divizna velkokvětá)
 • větvení vrcholičnaté, kde postranní stonky hlavní stonek přerůstají (jmelí bílé)
 • větvení sounožné (neboli sympodiální), kde větvení střídavě vyrůstá na jednu a na druhou stranu (lípa srdčitá nebo vinná réva)
 • větvení vidličnaté, kde se mateřský stonek vidlicovitě větví a takto vzniklé malé stonky v takovém větvení pokračují. Postranní stonky vyrůstají z tzv. úžlabních pupenů, vznikajících obvykle v paždí listů (u plavuně)