Pozornost dětí při výuce doma – jak udržet

Soustředit se na učení doma, kde na děti číhá spousta jiných podnětů, není snadné. Ani pro děti, ani pro jejich rodiče. Existuje více způsobů, jak napomoci dětem udržet pozornost a také zlepšit paměť – k těm nejjednodušším, lehce dostupným a přitom velice efektivním patří správný pitný režim.

Velmi kvalitním zdrojem tekutin jsou balené přírodní pramenité, kojenecké a minerální vody, které se vyznačují původní čistotou – do jejich přirozeného složení není nijak zasahováno, nesmí se používat chemické úpravy a nedezinfikují se. Jejich složení zůstává stejné od hlubinného pramene až ke spotřebiteli.

Proč je voda pro děti důležitá? 

Voda je pro děti nezbytná, a to jak při studiu, tak obecně. Voda hydratuje a pomáhá mozku pracovat efektivněji. Pomáhá také udržovat energetickou hladinu a umožňuje soustředit se delší dobu. Studie také prokázaly, že dehydratace může snížit kognitivní výkonnost a negativně ovlivnit učení. 

Pití dostatečného množství vody je také důležité pro zdravý životní styl. Voda pomáhá při trávení a dodává buňkám důležité živiny. Pomáhá také odplavovat toxiny a vyrovnávat tělesnou teplotu. Správná hydratace navíc může pomoci při regulaci hmotnosti tím, že zrychluje metabolismus a snižuje pocity hladu.

V neposlední řadě je udržování hydratace během studijních sezení klíčové pro udržení soustředění. Voda pomáhá zlepšovat bdělost a snižovat míru únavy, což studentům umožňuje udržet pozornost. Může také pomoci snížit hladinu stresu, který může být během studia rušivý. 

Dehydratace

K dehydrataci dochází, když tělo ztrácí více tekutin, než přijímá. Je to stav, který může nastat, když je vaše tělo zbaveno nezbytné vody a elektrolytů potřebných pro jeho správné fungování. Dehydratace je vážným zdravotním problémem, přesto jí lze poměrně snadno předcházet, pokud dbáme na hladinu hydratace v těle.

Nejčastěji je dehydratace způsobena, když tělo ztrácí příliš mnoho tekutin pocením, průjmem, zvracením nebo častým močením. Může být také způsobena nedoplňováním dostatečného množství tekutin při fyzické aktivitě nebo při dlouhodobém pobytu v suchém podnebí či vysokých teplotách.

Dehydratace může mít mnoho krátkodobých i dlouhodobých následků. Mezi její důsledky patří únava, suchá kůže, bolest hlavy, ospalost, snížená koncentrace, nesnášenlivost tepla, závratě a svalové křeče. Závažnější případy dehydratace mohou způsobit zmatenost, nízký krevní tlak, zrychlené dýchání, zrychlenou srdeční frekvenci, zhoršenou funkci ledvin a v nejhorších případech záchvaty a kóma. U starších osob může těžká dehydratace vést až k hospitalizaci.

Naštěstí lze dehydrataci obvykle snadno předcházet uvědomělým a ohleduplným chováním. Důležité je udržovat pitný režim, zůstat v chladu, omezit kofein a alkohol. 

Již mírná dehydratace zhoršuje schopnosti dětí

Již mírná 1% dehydratace zhoršuje kognitivní schopnosti dětí. Děti obecně netrpí pocitem žízně tak intenzivně jako dospělí, přitom negativní efekt i mírné dehydratace je u nich velmi výrazný. Například u školních dětí byly v době výuky prokázány výpadky krátkodobé paměti, horší koncentrace, snížená schopnost reaktivity na vyučovací proces.

Z několika studií vyplynulo, že děti, respektive jejich rodiny, pitný režim často podceňují. Příjem tekutin se ukázal jako nedostatečný zejména u dětí školního věku, hlavně ráno při snídani, ale dále i během dne.

Výsledky studií ukázaly, že pokud ráno nepřijmou alespoň 250 ml tekutin nebo v průběhu dopoledne (včetně snídaně) konzumují méně tekutin než 400 ml, jsou často dehydratované, což může mimo jiné vést ke zhoršené schopnosti soustředit se a následně k horším školním výsledkům.

Při domácím studiu je důležitý pitný režim.

Důležitý je výběr nápojů

Fyziologickým potřebám dětského organizmu by měl odpovídat i výběr nápojů k zajištění správného pitného režimu. Vhodnou součástí každodenního pitného režimu jsou především přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík, fluor) a mají prokazatelný fyziologický účinek. Proto nabízí lidskému tělu víc než obyčejná voda – minerální voda z domácího kohoutku nikdy nepoteče.

Proč je minerální voda vhodnější, než voda z vodovodu

Minerální voda je často považována za lepší než voda z kohoutku díky dalším minerálním prvkům, které zachycuje z podzemních zdrojů. To je způsobeno potenciálem nižšího obsahu kontaminantů a zdravějších minerálů, což jí umožňuje poskytovat zdraví prospěšné látky, které běžná voda z kohoutku poskytnout nemůže.

Na druhou stranu voda z vodovodu je voda, která pochází z veřejného vodovodu a je obvykle upravována chlorem nebo jinými dezinfekčními prostředky k odstranění bakterií a dalších kontaminantů. Bohužel se má za to, že mnohé z těchto chemikálií přispívají k určitým zdravotním potížím, jako je rakovina, a některé mohou být z dlouhodobého hlediska dokonce neurotoxické.

Voda z vodovodu je také vystavena dalším kontaminantům z životního prostředí, jako jsou pesticidy, těžké kovy a léčiva ze zemědělských a průmyslových odpadů, které mohou způsobit, že voda z vodovodu má špatnou chuť a zápach. Voda z kohoutku může také obsahovat nízkou koncentraci sodíku, vápníku a hořčíku, zatímco minerální voda obsahuje vyšší koncentrace těchto minerálů.

Minerální látky v minerální vodě jsou lepším zdrojem hydratace, zejména pro sportovce a fyzicky aktivní osoby, protože poskytují další potřebné elektrolyty. Díky nim je pití vody také příjemnější a chutnější, takže se lidé snáze cítí inspirováni k jejímu většímu pití, což je prospěšné pro celkové zdraví a pohodu.

Domácí studium

Domácí studium, neboli distanční studium, je vzdělávací metoda, která studentům umožňuje přístup k online kurzům a vzdělávacím materiálům, aby dosáhli svých vzdělávacích cílů, aniž by museli navštěvovat tradiční učebnu. Umožňuje studentům pracovat vlastním tempem, řídit se vlastním stylem učení a plnit úkoly, zatímco jsou doma. V závislosti na zvoleném kurzu může student využívat zpětnou vazbu od učitele, odevzdávat úkoly online a dopisovat si s ostatními studenty nebo učiteli prostřednictvím diskusních fór nebo videokonferenčních programů.

Za okolností, kdy účast na fyzických hodinách nemusí být pro studenta proveditelná z finančních, geografických, zdravotních důvodů nebo pracovních závazků, může být studium doma schůdným a dostupným řešením. V jiných případech mohou studenti jednoduše dát přednost domácímu studiu před tradičními kurzy na místě nebo si jím chtějí doplnit své běžné vzdělání, aby získali další kvalifikaci. 

Domácí studium urazilo v posledních letech, obzvlášť díky covidové pandemii,  dlouhou cestu. Vzdělávací materiály lze přizpůsobit individuálnímu stylu učení studenta a vznikly online komunity, které ho podporují a provázejí procesem učení. Většina kurzů domácího studia je také neuvěřitelně komplexní a flexibilní, což studentovi umožňuje získat optimální užitek z učebních materiálů a zároveň respektovat jeho osobní časové závazky.

Distančně lze studovat velké množství kurzů.

Pozornost dětí doma

Studium doma může být pro děti obtížné, protože jejich prostředí může být plné rušivých vlivů a musí se naučit soustředit, aby co nejlépe využily svůj čas a ujistily se, že se látku naučily správně. Je důležité, aby rodiče sami provedli úvahu, co je pro jejich děti nejlepší a jak lépe omotat proces učení do zážitku.

Důležité je dětem vytvořit příjemné nehlučné a klidné studijní prostředí, kde se nachází minimum rozptylujících vlivů.  

Dále je velmi dobré dodržovat denní  rutinu a stanovit pravidelný čas pro studium a dbát na to, aby rutinu dítě dodržovalo. Stálý režim studia pomáhá k dosažení lepších studijních výsledků. 

Během domácího studia je důležité dodržovat přestávky, které by u dětí měly být častější a dlouhé okolo 10 minut. 

Vhodné je také vytvořit domácí rozvrh studia a úkolů, aby dítě přesně vědělo, co ho který den čeká.