Úroková sazba hypoték – vývoj posledních 10 let, srovnání

Mohlo by se zdát, že doby, kdy úrokové sazby hypoték dosahovaly čtyř procent, jsou spíše látkou do učebnic ekonomických dějin. Průměrná úroková sazba totiž stále stoupá a v současnosti dosahuje 6,34 %.

Rok zpátky (2022) byl průměrný úrok o 2,23 % nižší, činil 4,11 %, o další rok zpátky (2021) průměrná úroková sazba kolísala kolem čísla 1,91 %. Úrokové sazby se v průběhu let pohybují nahoru a dolů, bez ohledu na typy hypoték.

Vývoj úrokové sazby hypoték od roku 2012 do 2020

V prvním čtvrtletí roku 2012 dosahovala průměrná úroková sazba hypoték hodnoty 3,59 %. V té době to byl poměrně lákavý úrok, obzvlášť v porovnání s rokem 2008, kdy se úrokové sazby pohybovaly okolo 5,82 %.

Stabilní pokles vystřídal dočasný růst hypotéčních úroků v závěru roku 2013, kdy průměrná úroková sazba činila 3,09 %. Od té doby dlouhodobě sestupný trend narušil pouze krátkodobý růst v říjnu 2015, kdy sazby hypoték posílily na 2,12 %.

Rok 2016: Zdolávání hypotéčních rekordů

V průběhu roku 2015 se zájem nejen bankovních analytiků, nýbrž také médií soustředil na to, zda průměrné úrokové sazby pokoří magickou dvouprocentní hranici. Podle mnohých predikcí se odhady naplnily až v březnu 2016, kdy úrokové sazby hypoték poprvé klesly na 1,97 %.

Snížení úrokových sazeb pod hranici dvou procent bylo pozitivní zprávou pro všechny nové žadatele o hypotéku. Ačkoliv banky z poskytování levné hypotéky nebyly příliš nadšené, nastal brzy obrat. Nízké úrokové sazby totiž přilákaly rekordní množství zájemců o hypotéku.

Rok 2016 se proto na hypotéčním trhu nesl ve zdolávání rekordů. Každým měsícem docházelo k překonávání hned dvou významných milníků. Na jedné straně neustále se snižujících úrokových sazeb, které byly na druhé straně vyváženy rekordní poptávkou po hypotékách.

I přes mnohé prognózy, které hlásaly zastavení poklesu úrokových sazeb, byl sestupný trend typický pro celý rok 2016. Ke konci roku 2016 činily průměrné úrokové sazby hypoték 1,77 %.

2017 až 2023

Rok 2017 představoval mírné stoupání a vykazoval průměrnou úrokovou sazbu kolem 2,23 %, následně rok 2018 pak 2,67 %, rok 2019 přibližně 2,77 % a rok 2020 zaznamenal znovu pokles k 2,13 %. Rokem 2021 nastalo postupné stoupání z 1,91 % na 4,11 % v roce 2022. Rok 2023 je zatím historické maximum 6,34 %.

Rok 2023 – Kdy žádat o hypotéku?

Zásadní je u výběru hypotéky nic neuspěchat a důkladně zvážit všechny náležitosti a podmínky hypotéky. V současnosti jsou pravidla pro získání hypotečního úvěru přísnější než kdy dřív. Klient banky musí mít našetřenu minimálně jednu pětinu z odhadní ceny nemovitosti, případně tyto prostředky získat z jiných zdrojů.

Banky totiž mohou uvolnit maximálně 80 % odhadní ceny nemovitosti. Výše hypotéky pak nesmí přesáhnout 8,5 násobek čistého ročního příjmu klienta, přičemž měsíční splátky za hypotéku a ostatní jeho závazky nesmí překročit 45 % jeho měsíčního čistého příjmu. To platí zejména u klientů starších 36 let.

Snížení úrokových sazeb či zmírnění hypotečních podmínek se v nejbližších měsících nepředpokládá. Získání hypotéky je tak pro většinu občanů prakticky nemožné. A to zejména vzhledem k inflaci, cenám bytů a domů a v neposlední řadě průměrným příjmům.