Typy hypoték – přehled a srovnání

Hypotéka představuje specifický typ úvěru, který se odlišuje od běžných spotřebitelských úvěrů. Její klíčovou vlastností je zajištění nemovitostí. To znamená, že klient dává bance do zástavy svůj rodinný dům nebo byt, aby získal půjčku na financování vlastního bydlení. Díky tomuto zajištění má banka nízkou míru rizika a je ochotna klientům půjčit velkou sumu peněz za nízký roční úrok.

Obsah článku:

 • Jednotlivé typy hypoték: Existuje více typů hypoték, které se liší svým účelem a podmínkami. Nejčastěji se rozlišují účelové hypotéky na financování bydlení a neúčelové hypotéky (Americká hypotéka) s volným využitím peněz.
 • Výhody a nevýhody hypotéky: Hypotéka s sebou nese jak benefity, tak i rizika. Mezi hlavní klady patří možnost financovat vlastní bydlení, nízké úrokové sazby a daňové zvýhodnění. Nevýhodou je nutnost zastavit nemovitost, dlouhodobý závazek splácení a riziko změny úrokové sazby po fixaci.
 • Kdo si může vzít hypotéku?: Banky kladou na žadatele o hypotéku určité podmínky. Mezi základní patří dosažení plnoletosti, dostatečný příjem, dobrá bonitní historie a vlastní vklad.
 • Jak si vybrat hypotéku?: Výběr hypotéky je důležité životní rozhodnutí. Je důležité si s ním dát dostatek času, porovnat nabídky více bank a zvážit všechny faktory, jako je úroková sazba, poplatky, doba fixace a další podmínky.

Tento článek se zaměřuje na různé typy hypoték, jejich výhody a nevýhody, objasňuje kdo si může vzít hypotéku a jak si vybrat tu správnou hypotéku. Poskytuje ucelený přehled o různých možnostech, které jsou k dispozici pro ty, kteří hledají hypotéku.

Jednotlivé typy hypoték

Na trhu existuje několik typů hypoték, které se liší svým účelem a podmínkami. Mezi nejběžnější typy patří:

Účelová hypotéka:

 • Jedná se o nejrozšířenější typ hypotéky, která je určena na financování bydlení.
 • Peníze z hypotéky tak klient musí použít na koupi, stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti.
 • Úroková sazba u účelové hypotéky je obvykle nižší než u neúčelové hypotéky.
 • Banka si jako zástavu za půjčku vezme nemovitost, která je financována z hypotéky.

Neúčelová hypotéka:

 • Takzvaná Americká hypotéka umožňuje klientovi využít peníze na cokoliv, ať už se jedná o splacení dluhů, refinancování jiných úvěrů, rozjezd podnikání nebo jiné investice.
 • Úroková sazba u neúčelové hypotéky je obvykle vyšší než u účelové hypotéky.
 • Banka si jako zástavu za půjčku může vzít nemovitost, ale nemusí to být podmínkou.

Další typy hypoték:

 • Hypoteční úvěr se státní podporou: Existuje několik státních programů, které klientům s nízkými příjmy usnadňují financování vlastního bydlení. Tyto programy obvykle nabízí zvýhodněnou úrokovou sazbu nebo dotace.
 • Hypoteční úvěr pro mladé: Některé banky nabízí specifické hypoteční produkty pro mladé lidi do 30 let. Tyto produkty obvykle nabízí nižší úrokovou sazbu a méně přísné podmínky na bonitu klienta.
 • Hypoteční úvěr pro cizince: Cizinci, kteří chtějí koupit nemovitost v České republice, si mohou sjednat hypoteční úvěr určený pro cizince. Tyto produkty obvykle nabízí specifické podmínky, jako je například nutnost složit vyšší vlastní vklad.

Výhody a nevýhody hypotéky

Hypotéka láká mnoho lidí jako cesta k vlastnímu bydlení. Skutečně otevírá dveře k vysněnému domovu i těm, kteří nemají naspořenou celou hotovost. Je ale důležité si uvědomit, že s sebou nese i řadu úskalí a závazků.

Mezi hlavní výhody hypotéky patří:

 • Možnost financovat vlastní bydlení: I když nemáte naspořeno na celou nemovitost, hypotéka vám pomůže dosáhnout snu o vlastním domově. S tím mohou pomoci i levné mobilní domy.
 • Nízké úrokové sazby: V současnosti jsou úrokové sazby hypoték v ČR rekordně nízké, takže je to ideální doba pro pořízení hypotéky.
 • Dlouhá doba splatnosti: Hypotéku lze splatit až na 30 let, čímž se měsíční splátky stávají relativně nízkými a dostupnějšími pro běžné lidi.
 • Daňové zvýhodnění: Úroky z hypotéky si lze odečíst od základu daně, čímž se snižuje celková daňová povinnost.

Na druhou stranu je nutné počítat i s nevýhodami:

 • Zástava nemovitosti: V případě nesplácení hypotéky riskujete, že banka vaši nemovitost prodá v dražbě. To představuje značné riziko a ztrátu.
 • Dlouhodobý závazek: Hypotéka není krátkodobý závazek. Zavazuje vás k měsíčním splátkám po dobu až 30 let, což může být značnou psychickou i finanční zátěží.
 • Poplatky: Banky si za sjednání a vedení hypotéky účtují různé poplatky, které dále zvyšují celkové náklady na hypotéku.
 • Riziko změny úrokové sazby: Po uplynutí doby fixace úrokové sazby se může tato sazba změnit, a to jak nahoru, tak dolů. V případě nárůstu úrokové sazby se mohou měsíční splátky značně zvýšit.

Rozhodnutí o sjednání hypotéky by mělo být důkladně zváženo. Je důležité si spočítat, zda budete schopni splácet měsíční splátky i v případě nečekaných událostí, jako je ztráta zaměstnání. Je také důležité se seznámit se všemi podmínkami hypotéky a s případnými poplatky.

Hypotéka otevírá dveře k vlastnímu bydlení, ale zároveň představuje dlouhodobý závazek a značné riziko. Proto je důležité k ní přistupovat s rozvahou a zodpovědností.

Kdo si může vzít hypotéku?

Cesta k vlastnímu bydlení s pomocí hypotéky není otevřená všem. Banky si kladou určité podmínky, které musí žadatelé splnit, aby jim hypotéku schválily.

Mezi základní podmínky patří:

 • Dosažení plnoletosti: Žadatel o hypotéku musí být plnoletý, tedy dovršit 18 let.
 • Dostatečný příjem: Klíčový faktor pro schválení hypotéky je dostatečný a stabilní příjem žadatele. Banka posuzuje jeho výši a poměr k výši měsíční splátky hypotéky. Obecně platí, že měsíční splátka by neměla překročit 40 % čistého měsíčního příjmu žadatele.
 • Dobrá bonitní historie: Banka si prověřuje bonitní historii žadatele v registrech dlužníků. Záznamy o nesplacených dluzích a zpožděných splátkách mohou vést k zamítnutí hypotéky.
 • Vlastní vklad: Většina bank požaduje, aby žadatel disponoval vlastním vkladem, který obvykle tvoří 10 % z ceny nemovitosti. Vlastní vklad snižuje riziko pro banku a zvyšuje šanci na schválení hypotéky.

Kromě výše uvedených základních podmínek se banky liší i v dalších požadavcích, jako je například maximální věk žadatele, typ financované nemovitosti, či požadované doložení dalších dokladů.

Před podáním žádosti o hypotéku je důležité seznámit se s podmínkami jednotlivých bank a porovnat jejich nabídky. Vhodná volba banky a typu hypotéky může žadateli ušetřit nemalé finanční prostředky.

Splnění výše uvedených podmínek nezaručuje automatické schválení hypotéky. Konečné rozhodnutí je vždy na bance a závisí na individuálním posouzení žadatele a jeho projektu.

Jak si vybrat hypotéku

Výběr hypotéky je důležité životní rozhodnutí, proto je důležité si s ním dát dostatek času a pečlivě zvážit všechny faktory. Níže naleznete několik tipů, které pomohou s výběrem té nejvhodnější hypotéky situaci:

1. Srovnejte nabídky více bank:

 • Nevybírejte si první nabídku, na kterou narazíte. Důkladně si porovnejte úrokové sazby, poplatky a další podmínky hypoték u různých bank.
 • Využijte online srovnávače hypoték, které vám pomohou s rychlým a přehledným porovnáním nabídek.
 • Nezapomeňte se podívat i na méně známé banky, které mohou nabídnout výhodnější podmínky.

2. Proveďte kalkulaci hypotéky:

 • Pomocí hypoteční kalkulačky si spočítejte měsíční splátku a celkové náklady na hypotéku.
 • Díky kalkulaci budete mít jasnou představu o tom, kolik vás hypotéka bude stát a zda si ji budete moci dovolit splácet.
 • Existuje mnoho online hypotečních kalkulaček, které vám s výpočtem pomohou.

3. Zvolte si vhodnou dobu fixace úrokové sazby:

 • Doba fixace úrokové sazby určuje, po jak dobu bude úroková sazba vaší hypotéky neměnná.
 • Běžné doby fixace jsou 1, 3, 5 a 10 let.
 • Delší doba fixace vám zajistí stabilitu splátek, ale úroková sazba může být o něco vyšší.
 • Kratší doba fixace vám umožňuje flexibilitu v případě změny úrokových sazeb, ale nesete s sebou riziko jejich nárůstu.

4. Zvažte využití hypotečního makléře:

 • Hypoteční makléř vám může pomoci s výběrem hypotéky a vyjednáváním s bankou.
 • Makléř má znalosti o trhu hypoték a může vám tak najít tu nejvhodnější nabídku.
 • Služby hypotečního makléře jsou obvykle zpoplatněny, ale mohou vám ušetřit čas a peníze.

5. Pečlivě si přečtěte hypoteční smlouvu:

 • Před podpisem hypoteční smlouvy si ji důkladně přečtěte a nechte si ji případně vysvětlit odborníkem.
 • Věnujte pozornost všem podmínkám hypotéky, včetně úrokové sazby, poplatků, doby splatnosti a sankcí za nesplácení.
 • Nepodepisujte smlouvu, pokud nerozumíte všem jejím bodům.

Další tipy:

 • Mějte připravenou veškerou potřebnou dokumentaci, jako je výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o příjmu a výpis z bankovního účtu.
 • Nebojte se vyjednávat s bankou o lepších podmínkách hypotéky.
 • Informujte se o státních programech podpory bydlení, které vám mohou pomoci s financováním vlastního bydlení.

Pamatujte, že výběr hypotéky je závazek na mnoho let. Proto si s ním dejte dostatek času a pečlivě zvažte všechny faktory.