Chronická obstrukční plicní nemoc

CHOPN, pět písmen zkracuje název poměrně neznámé, přitom velmi rozšířené závažné plicní nemoci. Odborníci ji ve světovém měřítku označují za pátou nejčastější příčinu úmrtí. V ČR je postiženo touto diagnózou přibližně 8 % populace, kdy část o své nemoci vůbec neví.

Část postižených lidí její počáteční projevy ignoruje nebo je přičítá jiným příčinám. V případě tohoto onemocnění hraje velkou roli životní styl. Čemu se tedy vyhnout a jak si zlepšit kvalitu života, pokud už je CHOPN jeho součástí?

CHOPN, celým názvem Chronická obstrukční plicní nemoc, je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je omezený průtok vzduchu v průduškách. Jde o chronický zánět dýchacích cest a plicní tkáně, což pacienta omezuje při dýchání.

Na rozdíl od rozšířené představy, že problémy s dýcháním ztěžují nádech, je v případě tohoto onemocnění zvýšený odpor v dýchacích cestách překážkou pro proudění vzduchu při výdechu. V současné době je nemoc nevyléčitelná, lékaři mohou pouze mírnit projevy. Propuká zpravidla až u lidí starších 50 let, často si na ni však zadělají již mnohem dříve.

Základ: nekouřit!

Pravdou je, že 80 % pacientů s CHOPN jsou kuřáci. Jakkoliv nespornou roli hraje genetika a další faktory, také u zbývajících 20 % nemocných se zpravidla najde souvislost s dlouhodobým vlivem zdraví škodlivých látek, ať už jde o pasivní kouření, emise ze spalovacích motorů nebo zplodiny z lokálních topenišť.

V současné době mezi pacienty převažují muži, což však s odstupem několika generací koresponduje s vývojem nikotinismu. Dříve totiž kouřili více muži než ženy. Časem se poměř kuřáků a kuřaček vyrovnal, a tak lze očekávat, že také žen – pacientek přibude.

TIP: Jak přestat kouřit a proč pevná rozhodnutí často nefungují?

Hlavně nenápadně

První projevy nemoci často bagatelizujeme. Patří k nim vykašlávání hlenu a dušnost při námaze, což obvykle přičítáme nachlazení nebo zhoršující se kondici.

K lékaři se tak pacienti leckdy vypraví až ve chvíli, kdy je míra dušnosti výrazně omezuje v běžném životě. Dýchání pak může doprovázet také slyšitelné pískání.

Tato nemoc se klasifikuje do čtyř stadií dle tíže choroby. V průběhu nemoci se střídají klidová období se stále častějšími stavy akutního zánětu, při nichž se míra dušnosti zhoršuje při poklesu plicních funkcí.

Pomoz si sám

Jak již bylo řečeno, nemoc je nevyléčitelná. Cílem léčby je tak zmírnit příznaky, co možná nejvíce bránit stavu akutního zánětu a celkově přispět k lepšímu zdravotnímu stavu.

Jediný způsob, který pacientovi dává naději na skutečně plnou kvalitu života, je v tuto chvíli transplantace plic. Jde však o velmi náročný zákrok, a tak jsou i podmínky, za kterých ji mohou pacienty podstoupit, skutečně přísné.

Aktivní přístup hraje u pacientů s CHOPN velkou roli. Zjednodušeně lze říci, že dušnost vzniká jako nepoměr požadovaného a skutečného výkonu dýchacích svalů. Je-li tedy pacient v dobré kondici, může i akutní stavy zvládnout lépe, než když rezignuje.

Správným dýcháním a dobrou fyzickou kondicí se nemění léčba, nezmění se ani tíže choroby. Pacient se naučí i s nemocnými plícemi mnohem efektivněji zacházet, což je v případě mírnění dušnosti velmi důležité.

5 užitečných rad

Zde je pět rad, které pomohou při prevenci a zvládání nemoci:

 • Porovnávat se s vrstevníky. Celkový nižší výkon, tedy i v případě plicních funkcí, ke stárnutí patří. V případě CHOPN je však výrazně rychlejší, než u zdravých lidí. Pokud vrstevníkům člověk bez jasného důvodu doslova nestačí s dechem, měl by zpozornět a konzultovat raději svůj stav s lékařem.
 • Trénovat. Nejdříve správné dechové techniky, pomůže například jóga. Skvělá je také chůze, ideálně za použití trekingových holí, které pomohou se správným držením těla. Následně lze přidat i vytrvalostní trénink. To platí i pro lidi, kteří již CHOPN diagnostikovanou mají. Okolí má často tendence přistupovat k nim jako k pacientům, kteří by se raději neměli moc hýbat. Je to ale chyba, protože dechová rehabilitace a dobrá kondice mají na kvalitu života pacientů velmi příznivý vliv.
 • Vhodnou míru pohybu může pomoci určit i lékař. Ke zlepšení kondice a zdravotního stavu významně přispívá rehabilitace s dechovými pomůckami. Například výdechová pomůcka Treshold® PEP výrazně zmírňuje dušnost, přispívá k posílení výdechových svalů a navíc podporuje uvolňování hlenů a snadnější vykašlávání. K dostání je mimo jiné v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb.
 • Nepodcenit příjem antioxidantů. Přináší-li životní styl velké množství volných radikálů, například v životním prostředí, mohou právě antioxidanty jejich negativní vliv na zdraví do jisté míry tlumit a snížit pravděpodobnost výskytu nemoci.
 • Velikou roli hraje rovněž psychika, a to hlavně pokud jde o kontrolu nad nemocí. Také v tomto případě může výrazně pomoci rodina a přátelé. Je jasné, že stupňující se míra dušnosti omezuje výčet vhodných aktivit, stále jich však zbývá dost na rozptýlení. Je dobré zachovat si některé povinnosti a nesoustředit svou pozornost výhradně na boj s nemocí.
 • Eliminovat další komplikace. Jejich zdrojem může být i „obyčejné“ nachlazení nebo chřipka. Jakkoliv je pochopitelné, že očkování proti chřipce a pneumokokům má mezi veřejností, ale i odborníky tábory zastánců i odpůrců, v tomto případě je lepší neponechat nic náhodě.

Tyto rady mohou výrazně pomoci.

Inhalovat v domácím prostředí

Ve vyšších stádiích onemocnění CHOPN je užitečným pomocníkem inhalátor, jehož pomocí lze aplikovat například úlevové léky.

Pokud má pacient přístroj doma, ušetří si cestu do zdravotnického zařízení a mnohdy i hospitalizaci.

Jak udržet plíce zdravé

Plíce jsou klíčovým orgánem pro dýchání a přísun kyslíku do našeho těla. Udržování zdravých plic je tedy velmi důležité pro celkové zdraví a pohodu.

Zde je několik tipů, jak udržet plíce zdravé:

 • Nekouřit – Kouření je jedním z největších rizik pro zdraví plic. Pokud člověk kouří, měl by přestat, nebo vyhledat pomoc od lékaře nebo specialisty.
 • Větrání – Pravidelné větrání místnosti pomáhá odstraňovat znečištění vzduchu, které může způsobit poškození plic.
 • Chránit se před znečištěním ovzduší – Pokud člověk žije v městské oblasti, měl by se vyhnout znečištěným oblastem a používat respirátor, pokud je to nezbytné.
 • Vyhnout se chemickým látkám – Pokud člověk pracuje s chemickými látkami, dýchací ochranné pomůcky by měl mít vždy po ruce.
 • Cvičení – Pravidelné cvičení může pomoci udržet plíce silné a zdravé. Pokud však člověk trpí nějakými zdravotními problémy, měl by se poradit se svým lékařem a zvolit vhodné cvičení.
 • Správná výživa – Strava bohatá na ovoce, zeleninu a celozrnné potraviny může pomoci udržet plíce zdravé.
 • Pravidelné prohlídky u lékaře – Pravidelné prohlídky u lékaře mohou pomoci odhalit problémy s plícemi v rané fázi a zabránit dalším komplikacím.

Tyto tipy mohou pomoci udržet plíce zdravé a chránit je před poškozením. Je důležité pečovat o své plíce, aby se mohly zajišťovat dostatečný přísun kyslíku.