Poptávka po absolventech s titulem klesá, v kurzu jsou řemeslníci

Rodič neví, kam poslat svoje dítě na studia Chce mu zaručit skvělou kariéru a zároveň ho nechce nutit do sáhodlouhých studií. Skvělou budoucnost totiž dneska nezaručí jen vysoké školy. Ve většině případů se daleko lépe uživí řemeslníci.

Vzdělání je tradičně považováno za klíčový krok na cestě k úspěšné kariéře a finanční stabilitě. Nicméně, v posledních letech se na trhu práce dějí změny, které mění pohled na to, jaké dovednosti jsou nejžádanější. Poptávka po absolventech se postupně snižuje, zatímco řemeslníci a pracovníci s konkrétními dovednostmi se stávají stále důležitějšími.

S rozvojem soukromých vysokých školdnes k titulu přístup kdekdo. I ti, kteří o titul ani nestojí a i ti, které studium nebaví. Rodiče však mají často klapky na očích a nutí své ratolesti na vysokou školu, a to i přesto, že její dokončení dobře ohodnocenou práci určitě nezaručuje.

Na základě zkušeností jistě každý uzná, jak těžké je někdy najít kvalitního zámečníka, klempíře, kuchaře či řezníka. A stejně tak každý jistě uzná, že za to, aby dotyčný člověk odvedl skvělou práci, rád klient zaplatí a ke konkurenci již nepůjde.

Změna priorit na trhu práce

V minulosti bylo vysokoškolské vzdělání nebo získání magisterského titulu považováno za jedinou cestu k zajímavým a dobře placeným pracovním pozicím. Tento model se však začal měnit. Větší důraz se nyní klade na praktické dovednosti a znalosti, které jsou relevantní pro konkrétní odvětví.

Jedním z důvodů tohoto vývoje je ekonomická realita. Spousta absolventů opouští univerzity s obrovským dluhem a čelí obtížné cestě na trhu práce, kde nemusí být dostatek pracovních příležitostí ve vysokoškolských oborech. To vede mnohé mladé lidi k přehodnocení svých priorit ohledně vzdělání.

Kvalita a dobře odvedená práce

Naneštěstí různé velkoobchodní sítě dnes nabízí poměrně levně různý sortiment služeb. S tím však souvisí i nekompetentní personál a nízká kvalita odvedené práce. Díky směšně nízkým cenám však vládne obecné přesvědčení, že řemeslo již není zdaleka tak ceněné jako dříve.

Opak je však pravdou. Každý zákazník, který utrpí několik újem na psychickém zdraví díky nevyškolenému personálu, daleko radši vyhledá profesionála z oboru a klidně si i připlatí.

Řemeslníci na vzestupu

Na druhé straně je vidět vzestup poptávky po řemeslnících a pracovnících s praktickými dovednostmi. Stavebnictví, elektrotechnika, zdravotnictví, IT a další obory, které vyžadují specializovanou praxi, mají stále větší potřebu kvalifikovaných pracovníků. Tato povolání jsou často lépe placená a nabízejí stabilní kariérní růst.

Zajímavou tendencí je také návrat zájmu ke tradičním řemeslným profesím. Kováři, truhláři, krejčí, a další odborníci na ruční práci zažívají novou popularitu, a to nejen kvůli nostalgii za ručně vytvořenými výrobky, avšak také kvůli rostoucímu důrazu na udržitelnost a kvalitu.

Poptávané řemeslo – obor řeznictví

Jedním z oborů, po kterých v posledních letech stoupá poptávka, je i řeznictví. Kvalitního řezníka, který se vyzná, však aby člověk pohledal. Jedním z míst, kde se věnují výuce a přípravě budoucích řezníků-profesionálů je například Střední odborné učiliště potravinářské v Písnici, které kromě oborů kuchaře a kuchaře-číšníka každoročně otevírá i obor řezník.

Praxe je základ všeho

Učiliště, ač jsou mnohdy podceňovaná, jsou však pro budoucí uplatnění studentů, nejefektivnější. Výuka se zde totiž pravidelně střídá s praxí, která probíhá v různých provozech masné výroby a zpracování masa. Student tak přijde do kontaktu s praxí již od prvního ročníku.

Navíc získá mnoho kontaktů a po dosažení výučního listu není shánění práce noční můrou jako pro většinu kvalifikovaných avšak praxí netknutých vysokoškoláků. „Obě části výuky jsou doplňovány besedami a semináři s odbornou tematikou.

Dětem se intenzivně věnujeme a vychováváme z nich šikovné profesionály. Jezdíme též na kulinářské festivaly a účastníme se dalších akcí. Žáci mají výměnnou zahraniční praxi v Německu. Snažíme se, aby drželi krok s dobou a znali nejnovější trendy ve svých oborech“, dodává zástupkyně ředitelky SOU Písnice.

Neví-li rodič stále, kterým směrem dítě popostrčit, možná by měl začít přemýšlet o jednom z gastronomických oborů, ve kterých je poměrně vysoká uplatnitelnost. Možná se bude muset vzdát snu o právnickém či doktorském vzdělání, na druhou stranu však dá dítěti možnost volby a šanci zařídit si budoucnost podle svého.

Přizpůsobení se novým trendům

Pro budoucí generace studentů a jejich rodiče je klíčové brát v úvahu tyto nové trendy na trhu práce. Ne každý musí absolvovat univerzitu, aby dosáhl úspěchu. Je důležité, aby studenti vybírali vzdělání, které odpovídá jejich zájmům a schopnostem, a které je současně relevantní na trhu práce.

Navíc, flexibilita a schopnost se neustále přizpůsobovat novým dovednostem se stávají klíčovými vlastnostmi pro úspěšnou kariéru. To znamená, že i když se nyní zdá, že poptávka po určitém typu pracovníků roste, nemusí to být tak za několik let. Pracovníci by měli být schopni se adaptovat na nové technologie a trhové podmínky.

Trh práce se stále mění a s ním i požadavky na pracovníky. Zatímco poptávka po absolventech klesá, pracovníci s praktickými dovednostmi a řemeslníci mají světlou budoucnost. Je důležité, aby budoucí studenti a pracovníci byli dobře informováni o těchto trendech a aby vybírali vzdělání a kariérní cesty, které jim nabídnou nejlepší možnosti pro úspěch. Adaptabilita a schopnost učit se novým dovednostem se stávají klíčovými faktory pro dlouhodobou prosperitu na trhu práce.

Nejvíce vyhledávaná řemesla

Vyhledávaná řemesla se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti, ekonomickém kontextu a měnících se trendech. Některá řemesla jsou obecně považována za více vyhledávaná než jiná díky rostoucí poptávce a dobře placeným pracovním příležitostem. Zde je seznam několika řemesel, která jsou v současné době vysoce poptávaná:

 1. IT specialisté: Profese spojené s informačními technologiemi, jako jsou softwaroví vývojáři, datoví analytici, a IT správci, jsou velmi vyhledávané. S rostoucím digitálním průmyslem a závislostí na technologiích je poptávka po těchto dovednostech stále silnější.
 2. Zdravotničtí pracovníci: Zdravotnická profese, včetně lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a farmaceutů, je vysoko v poptávce kvůli stárnutí populace a nárůstu potřeby zdravotní péče.
 3. Elektrikáři: Elektrikáři mají stále rostoucí poptávku, protože elektrická energie je nepostradatelná pro moderní společnost.
 4. Stavební profese: Stavebnictví zahrnuje mnoho různých řemeslných oborů, jako jsou zedníci, truhláři, instalatéři a jiní. S rozvojem infrastruktury a bytové výstavby je poptávka po těchto pracovnících vysoká.
 5. Řemeslníci v oblasti obnovitelných energií: S rostoucím důrazem na udržitelnost a snižování emisí uhlíku je poptávka po řemeslnících specializujících se na solární a větrnou energii stále vyšší.
 6. Pracovníci ve zpracovatelském průmyslu: Tento sektor zahrnuje pracovníky, kteří se věnují výrobě a zpracování produktů, jako jsou strojírenští dělníci, mechanici a průmysloví elektrikáři.
 7. Dovednosti v oblasti obchodu a marketingu: S rozvojem e-commerce a digitálního marketingu jsou dovednosti spojené s prodejem, reklamou a brandingem také stále důležitější.
 8. Řemeslníci v oblasti designu a řemeslného umění: Toto zahrnuje profese jako šperkaře, keramiky, textilní designéry a další, kteří vytvářejí unikátní a umělecké produkty.

Je důležité mít na paměti, že poptávka po řemeslných dovednostech se může měnit v průběhu času v souladu s ekonomickými a technologickými trendy. Přesto výše uvedená řemesla jsou obecně považována za perspektivní a nabízejí dobře placené kariérní příležitosti.

Jaké profese si vydělají nejvíce peněz?

Nejlépe placená řemesla se mohou značně měnit v závislosti na regionu, zkušenostech a specializaci. Nicméně existuje několik řemesel, která patří mezi nejlépe placená:

 1. Lékaři a chirurgové: Lékaři obecné praxe i chirurgové patří mezi nejlépe placené profesní skupiny díky vysokoškolskému vzdělání a odborným dovednostem.
 2. Zubaři a ortodontisté: Specializovaní stomatologové, jako jsou zubaři a ortodontisté, také dosahují vysokých příjmů díky povinnému a nákladnému léčení zubního zdraví.
 3. Farmaceuti: Farmaceuti mají za sebou dlouhou a náročnou výuku, a to se odvíjí od jejich vysokého příjmu.
 4. Anesteziologové: Anesteziologové mají za úkol zajišťovat bezpečné a efektivní uspání pacientů před chirurgickými zákroky. Jejich práce je důležitá a vysoce placená.
 5. Piloti: Profese leteckého pilota, zejména komerčního letu, nabízí vysoké mzdy výměnou za odpovědnost a složité dovednosti.
 6. Architekti a inženýři: Specializovaní architekti a inženýři, jako jsou architekti, inženýři v oboru nafty a plynu nebo letečtí inženýři, mohou dosahovat vysokých příjmů.
 7. Právníci: Právníci, zejména ti s dlouhou praxí nebo v prestižních firmách, mohou mít vysoké platy.
 8. Manažeři v oblasti IT a technických projektů: Specializovaní manažeři, kteří vedou technické týmy nebo projekty, často dosahují vysokých příjmů.
 9. Lodní kapitáni a námořní důstojníci: Kapitáni a námořní důstojníci, kteří řídí velká námořní plavidla, mohou mít vysoké mzdy.
 10. Letušky a stewardi: Pracovníci v letecké dopravě, zejména ti v prestižních leteckých společnostech, mohou mít atraktivní mzdy a výhody.

Je třeba poznamenat, že tyto profesní skupiny často vyžadují vysokou úroveň odborného vzdělání, specializované dovednosti a v některých případech také velkou míru odpovědnosti. Platy v těchto profesích se mohou také lišit v závislosti na regionu a ekonomickém prostředí.

Nejhůře placená řemesla

Nejlépe placená řemesla jsou obecně spojena s vyšším vzděláním, specializovanými dovednostmi a vyššími úrovněmi odpovědnosti. Na druhé straně nejhůře placená řemesla bývají často spojena s nižším vzděláním, méně specializovanými dovednostmi a méně náročnými pracovními úkoly.

Následující seznam obsahuje některá z řemesel, která obvykle patří mezi nejhůře placená:

 1. Komerční a průmysloví čističi: Tato profese zahrnuje čištění kanceláří, průmyslových objektů a jiných prostor. Práce může být fyzicky náročná a nepřináší vysoké mzdy.
 2. Servírky a číšníci: Pracovníci v oblasti pohostinství, jako jsou servírky a číšníci, mívají často nízké mzdy a jsou závislí na spropitném.
 3. Osobní asistenti a pečovatelé: Osobní asistenti a pečovatelé poskytují péči starším nebo postiženým lidem, avšak mzdy v této profesi bývají obvykle nízké.
 4. Pokladníci: Práce na pokladně v obchodech a supermarketech má často nízké mzdy a může být monotónní.
 5. Úklidoví pracovníci: Osoby pracující na úklidu různých objektů, včetně domů, hotelů nebo kanceláří, obvykle obdrží nižší mzdy.
 6. Dělníci ve skladech: Dělníci pracující ve skladech, kteří se starají o uskladnění a balení zboží, obvykle nemají vysoké platy.
 7. Dělníci v potravinářském průmyslu: Tato profese zahrnuje práci v potravinářských továrnách a zpracovatelství, a mzdy mohou být nižší.
 8. Pomocníci ve stavebnictví: Pomocníci na staveništích mají často nižší mzdy než specializovaní stavebníci.
 9. Pomocníci v zemědělství: Pracovníci v zemědělství, kteří se starají o sklizeň, chov zvířat a podobné úkoly, často obdrží nižší mzdy.
 10. Umývači nádobí: Práce umývače nádobí v restauracích a kuchyních obvykle nepatří mezi nejlépe placené.

Platy v těchto profesích se mohou lišit v závislosti na konkrétních pracovních podmínkách, regionu a úrovni zkušeností. Některá z těchto řemesel mohou sloužit jako výchozí bod pro budoucí kariéru nebo jako dočasné zaměstnání.

Řemesla, co teď nejvíce letí na žebříčku popularity

Trendy v oblasti řemesel se neustále mění v závislosti na ekonomických a společenských faktorech. To, co je momentálně „IN“, může záviset na regionu a globálních trendech. V současné době řemesla, která jsou velmi populární a vyhledávaná kvůli různým faktorům:

 1. IT a programování: Lidstvo se nachází v době digitální transformace, a tak poptávka po IT specialistech, jako jsou softwaroví vývojáři, datoví analytici a kybernetičtí experti, stále roste. Programování a dovednosti v oblasti technologie jsou vysoko ceněny.
 2. Zdravotnické profese: Zdravotnická řemesla, jako jsou zdravotní sestry, terapeuti a lékaři, jsou stále velmi vyhledávaná kvůli stárnutí populace a zvýšené potřebě zdravotní péče.
 3. Řemeslníci v oblasti obnovitelných energií: Vzhledem k rostoucímu důrazu na udržitelnost a čistou energii jsou řemeslníci specializující se na solární a větrnou energii stále žádanější.
 4. Dovednosti v oblasti obchodu a marketingu: Se zvyšujícím se důrazem na digitální marketing a e-commerce jsou dovednosti spojené s prodejem, reklamou a brandingem velmi důležité.
 5. Řemeslníci v oblasti stavebnictví a domácího opravářství: Kvůli poptávce po nových domovech a renovacích starších nemovitostí jsou stavební a opravářská řemesla stále významná.
 6. Řemeslníci v oblasti designu a uměleckých řemesel: Ručně vytvořené výrobky a umělecká řemesla jsou stále oblíbenější kvůli zvýšenému důrazu na originalitu a individualitu.
 7. Odborníci na životní prostředí: S narůstajícím povědomím o klimatických změnách a potřebě ochrany životního prostředí jsou odborníci na životní prostředí, jako jsou ekologové, stále více vyhledávaní.
 8. Specialisté na péči o zvířata: Důraz na péči o domácí mazlíčky a zvýšený zájem o ochranu a péči o zvířata vede k poptávce po specialistech v této oblasti.
 9. Vývoj videoher a multimédií: Herní průmysl a multimédia stále rostou, což vytváří poptávku po herních vývojářích, designérech a animátorech.
 10. Konzultanti v oblasti duševního zdraví: Rostoucí povědomí o duševním zdraví a potřeba psychoterapie znamená, že konzultanti a terapeuti mají stále větší poptávku po svých službách.

Výběr řemesla by měl být založen nejen na momentálních trendech, nicméně také na osobních zájmech, dovednostech a dlouhodobých perspektivách. Trendy se mohou rychle měnit, a proto je důležité zvolit kariéru, která bude člověku dlouhodobě vyhovovat.