Zvuky a rytmy od prvního nádechu

Náš život je provázen zvuky a rytmy od prvního nádechu, kdy nám začne tepat srdce. Když se naučíme chodit, jdeme v určitém rytmu. Můžeme běžet, pádit, pomalu klást v meditaci nohu před nohu. Můžeme tančit nohama na zemi nebo rukama třeba na bubnu, na klavíru, na píšťale, ťukat jazykem na patro, pobroukávat a zpívat. Některé rytmy jdou samy, jiným se musíme naučit. Rytmus nám přináší radost, nadšení nebo naopak uklidnění, relaxaci. Žijeme v rytmu neustále, i když si to neuvědomujeme. Můžeme se ovšem rytmem zabývat vědomě a rozvíjet v sobě smyl pro rytmus a řád. Hlubším pochopením rytmu a řádu se stáváme dokonalejšími, moudřejšími a šťastnějšími. Stačí si dupnout do rytmu a začít. Stačí si vzít buben, ponořit se do pravidelných úderů, údery rukou na blánu srovnat s tepem vlastního srdce, podupáváním nohama srovnat rytmus rukou a jste v tom. Hrajete, tančíte, posloucháte a letíte se svým srdcem k radosti, která je naprosto dokonalá, svobodná, originální a vaše.
Bubenická dílna je ochutnávkou a návodem, jak v sobě otevřít cestu k volnému, rytmickému vyjádření sebe samých, poznat se tak, jak jste se dosud neznali, lehce a s radostí naskočit na rytmus svých rukou, nohou a celého těla. Objevíte sebe ze strany, jakou jste ve své energetické bublině ještě nepoznali. Pokud už bubnovat umíte, víte do čeho jdete, už se znáte a umíte se radovat, a tak můžete svou radost projevit. Třikrát po dvou hodinách během tří dnů dostanete návod na své rytmické použití. Hodiny na sebe navazují, poslední lekce bude zakončena společným koncertem, na kterém si ověříte vlastní výsledky. Vezměte sebou vlastní bubny nebo chrastidla.