Jak zlepšit činnost mozku?

Komplexnost mozkových struktur nás zavede až k zvláštnímu postavení předního mozkového laloku – jako centra vůle, identity i abstraktního myšlení. Existuje 10 faktorů, jež věda označuje jako stěžejní pro kvalitní mozkové funkce. Tyto faktory jsou ovlivnitelné a mohou nám pomoci hlouběji rozvinout charakter i duševní schopnosti.