Výzva ke spojení v srdcích

Z jemně-hmotných sfér přichází výzva ke spojení v srdcích. Vybízí, abychom už jednou provždy odložili veškeré bojování a oddělování, a ukončili tak bolesti, nemoci a strádání.

Jsme zváni, abychom se ještě více otevřeli paprskům všeobjímající božské Lásky, která k nám plyne z vyšších úrovní od našich přátel, světelných bytostí, jako podpora pro uzdravení a pro naplnění záměrů, s nimiž jsme sem do tohoto světa vstoupili.

Před zrozením jsme se zavázali k určité službě na Zemi. Naše srdce touží po klidu a míru, po svobodě a harmonii. Víme, že většina srdcí touží po tom stejném. Z hloubi duše rezonujeme s výzvou a připojujeme se k dechu míru a harmonie.

Zveme všechna otevřená srdce ke společnému sdílení, k propojení skrze paprsky a tóny všech našich srdcí, abychom pro tento svět a pro život začali tkát novou světelnou síť na frekvencích vzájemnosti, sounáležitosti, klidu, míru a harmonie.

Obsahem tohoto setkání bude: * rozšíření vědomí do přirozené multidimenzionality, meditace Posvátného dechu Lásky, očistný fialový plamen, láska k tělu, tónování, znění a tanec v hudbě spojených srdcí

Doporučujeme si s sebou přinést karimatku nebo polštář na sezení.

Vítány jsou také vaše oblíbené hudební nástroje. K zapůjčení budou šamanské bubny, tibetské mísy, zvonkohry a perkusní nástroje

Těšíme se na všechny, neboť všichni společně tkáme sítě života. Všichni jsme tvořitelé.

Zvuk a léčivé frekvence se staly stěžejními pro naše aktivity. Využíváme jich nejen pro skupinové akce, ale také při individuálních terapiích REVIVE – znovuobnovení. Sami hrajeme na různé etnické a lidové nástroje  a vytváříme tak prostředí, které je prospěšné a léčivé v daném okamžiku pro daného klienta anebo skupinu. Našim záměrem je návrat k celostní harmonii a rovnováze přirozenými cestami. Vše, co cítíme a máme vyzkoušeno jako přínosné, fungující a prospěšné, se v naší práci kombinuje a doplňuje. To učíme a předáváme, aby každý sám kdykoli mohl využít toho, co má v sobě. Aby si uměl poradit, dostal se z nerovnováhy, podpořil své zdraví, hojnost i vnitřní pohodu. K tomu slouží léčivé frekvence zvuku, slova, myšlenky, dechu, a jejich účelného a vědomého využití v běžném životě.