Rok v proudu transformačních změn

Celý rok je v plném proudu transformačních změn – máme opustit staré způsoby jednání, které blokovaly náš tvořivý rozvoj. Postupně se všechny systémy lidské společnosti mají sjednotit s duchovními zákony. Opět záleží pouze na člověku, jak se na tyto silné transformační proudy naladí, zda bude svůj proces brzdit nebo zda se tohoto úžasného procesu tvořivě zúčastní. Současně se bude výrazně měnit a prosvětlovat myšlení, cítění a konání lidí, aby mohli přejít do vyššího stavu bytí.