Autorský systém výpočtů dovoluje nahlédnout do tajů lidské duše

Unikátní autorský systém výpočtů, dovoluje nahlédnout do tajů lidské duše vzhledem k její složitosti jednoduchým a uchopitelným způsobem. Umožňuje pojmenovat charakterové rysy osobnosti, motivy jednání, osobní vlohy, talenty a nadání. Porozumět jeho pracovním, společenským a osobním potřebám. Pomáhá odkrýt mnohá tajemství příčin psychických, zdravotních nebo mezilidských problémů a najít cestu k jejich řešení. Můžeme tak najít odpovědi na mnoho otázek pro nás i pro naše blízké. Naučit se, jak si zharmonizovat život nebo si spočítat vhodnost začátku různých činností pro jejich úspěšnost a dobré načasování. Tento unikátní systém vznikl jako výsledek mnohaletého empirického zkoumání Ing. Jaroslava Baka, doplněný a dále rozvíjený filosofickou prací Evy Bakové. Účelem a podstatou kurzů je seznámit se s těmito mocnými nástroji a naučit se pracovat s nimi konstruktivním způsobem. Odkrýt tajemství vesmírné numerologie a její souvztažnosti s naší každodenností.