Systém mentální práce

Systém mentální práce vytvořený ruským vědcem, akademikem a spisovatelem, PhDr. A. N. Petrovem koncem XX. století, kdy těžce onemocněl a kdy u něho došlo ke změněnému stavu vědomí. Časem se naučil do něj cíleně vstupovat a opět z něj vystupovat. V souvislosti s tím se zcela uzdravil. Postupně zpracoval na základě těchto prožitků systém mentální práce, který člověku umožňuje prostřednictvím koncentrace, práce s informací, energií a vizualizací dosahovat uzdravení i z těch nejtěžších onemocnění. Nejde však jen o metodiku samoléčby, ale o duchovní cestu, která směřuje k hlubokému sebepoznání a pochopení své úlohy zde na Zemi, pochopení, že jsme nezaměnitelnou součásti celku zvaného Sluneční soustava a vesmír. V roce 2013 jsme tento systém přivedli do České republiky. Zatím jsou kurzy vedeny ruskými lektory a jsou tlumočeny do češtiny. Počet účastníků kurzu je omezen na 30 s cílem zajistit kvalitní předání informací. Zatím jsme uspořádali 7 základních kurzů, byly dva běhy tří stupňů, dva tematické kurzy a jeden Master Class vedený autorem. Základními kurzy dosud prošlo asi 200 účastníků. Kurzy pořádáme dvakrát ročně – na jaře a na podzim (obvykle v dubnu a v listopadu). Absolventi se scházejí ke společné mentální práci na různých místech České i Slovenské republiky. Počešťujeme krátká videa s ukázkami jednotlivých technologií.