Prázdná společnost připravenou k podnikání – jak koupit

Začít podnikat není v dnešní době zas až tak složité a drahé, jak se obvykle jeví. Společnosti specializující se na prodej firem připravených k okamžitému podnikání nabízí pořízení jak akciových společností, tak společností s ručením omezeným a nabízí vám tak jedinečnou možnost začít podnikat ihned bez zbytečných průtahů a obíhání úřadů.

Firma Společnosti CZ umožňuje začínajícím podnikatelům vstoupit na trh s rozvahou a klidem získanými zakoupením tuzemských či zahraničních ready made společností, u nichž jsou splněny základní náležitosti pro to, aby podnikatelé mohli ihned začít podnikat.

Tyto společnosti nikdy nevykonávaly jakoukoli činnost, jsou tedy bez historie a dalších závazků a jejich založení má za cíl jejich převedení na koncové zákazníka. Základní kapitál je u nich splacen a klient má tak možnost začít ihned působit na trhu bez jakýchkoli tahanic a administrativních obtíží.

Nízká pořizovací cena s.r.o. i a.s. zahrnuje jmenování nového jednatele či představenstva a nové dozorčí rady, vyřízení veškeré administrativy potřebné k převodu společnosti, výdaje nutné k jejímu založení, zapsání do obchodního rejstříku a samozřejmě i doklad o bezdlužnosti.

Na této stránce také můžete použít kontaktní formulář, přes který získáte více detailů ohledně ready-made společností prodávaných firmou Společnosti CZ.

Převod společnosti na koncového klienta probíhá v souladu se zákony, a to obvykle během jediného dne. Začít podnikat můžete skutečně rychle bez toho, aniž byste ztráceli drahocenný čas administrativou a zbytečnými prodlevami. Soustřeďte se na skutečný byznys a kupte si hotovu společnost, se kterou ho můžete začít ihned rozvíjet.