Plod a semena tvoří finální část vývoje rostliny

Plod a semena tvoří finální část vývoje rozmnožovacích orgánů rostliny. Současně s přeměnou vajíček v semena se semeník přetváří v plod. Stěny semeníku se změní v oplodí (například vlašský ořech dozrává v zeleném obalu, v oplodí, vlastní ořech je plod a jeho jádro tvoří semeno).
Plody rozeznáváme dužnaté, suché jedno- nebo vícesemenné, pukavé – nepukavé, poltivé nebo rozpadavé.

Dužnaté plody mají střední oplodí dužnaté, v době zralosti někdy vysychající. Vnější oplodí je blanité až korovité. Sem patří: bobule kde vnitřní oplodí je dužnaté, nerozlišené od středního, a sice

 • jednosemenné (jmelí bílé),
 • dvousemenné (réva vinná),
 • vícesemenné (borůvky, rajčata, rybíz),
 • mnohosemenné (okurka, tykev, meloun),
 • peckovice, kde vnitřní oplodí je kamenné a tvoří tzv. pecku (švestky, třešně). Malé peckovice se nazývají peckovičky (řešetlák počistivý),
 • malvice, jsou dužnaté plody vzniklé zdužnatěním tzv. češule, coţ je pohárkovitá dolní část květu, vzniklá srůstem dolních částí květního obalu a tyčinek, jak je tomu například u čeledi růžovitých. Malvice jsou typické pro podčeleď jabloňovitých, kam patří vedle jabloně ještě hrušeň, kdouloň podlouhlá, jeřáb, hloh a další.

Suché plody mají oplodí pergamenovité, kožovité nebo kamenné a dělí se na pukavé, s více až mnoha semeny, a na nepukavé, jež bývají obyčejně jednosemenné, ale mohou být i vícesemenné.

Pukavé plody v době zralosti pukají a uvolňují tak semena. Patří mezi ně:

 • měchýřky, které pukají jedním švem na místě srůstu okrajů plodolistu (oměj šalamounek, pivoňka lékařská),
 • lusky, které pukají dvěma švy, takže vznikají oddělené chlopně (hrách setý),
 • šešule, které jsou typické pro čeleď brukvovitých. Pukají dvěma chlopněmi, oddělenými navzájem blanitou přehrádkou, a jsou vícesemenné (hořčice bílá, brukev černohořčice, řeřišnice luční, česnáček obecný),
 • šešulky, které jsou vlastně zkrácenými šešulemi (penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, měsíčnice roční),
 • tobolka, což je plod z více plodolistů a je jedno- nebo vícepouzdrý. Otevírá se zuby (kohoutek luční, silenka nadmutá), chlopněmi (lnice květel, dymnivka dutá), skulinami (šťavel kyselý), děrami (mák setý), víčkem (blín černý), ale může se otevírat i nepravidelně.

Nepukavé plody jsou jedno- nebo vícesemenné, v době zralosti se neotevírají a od mateřské rostliny se oddělují buď celé, nebo se rozpadávají v části s uzavřenými semeny. Patří sem jednosemenné:

 • nažka s blanitým až kožovitým oplodím (slunečnice roční). Někdy mají nažky „létací výrůstky“ (jasan ztepilý, bříza pýřitá) nebo péřovitý chmýr (pampeliška lékařská), případně příchytné háčky (lopuch),
 • obilka je vlastně nažka, u níž je oplodí srostlé s osemením. Je typická pro trávy, k nimž patří všechny obilniny. Obilky mohou být nahé (pšenice nebo kukuřice), nebo okoralé s přirostlými pluchami, což jsou obalové části květu (ječmen, oves),
 • oříšek, který má tvrdé, dřevnaté oplodí, ve kterém je volně uloţeno semeno (líska obecná),
 • dvojnažka, která se ve zralosti poltí na dvě nažky, spojené sloupkem; je typická pro čeleď miříkovitých (Apiaceae), například pro kmín obecný, fenykl obecný a bedrník anýz.
 • poltivý plod, kam patří například „chlebíček“, plochý plod slézovitých rostlin, nebo zobanovitý plod kakostovitých, tvrdky, které vznikají rozdělením původně dvouplodolistého semeníku ve čtyři části. Typické pro čeledi hluchavkovitých a brutnákovitých (Lamiaceae, Boraginaceae),
 • struk, což je dvouplodolistový plod, který se v době zralosti příčně rozpadá v jednosemenné části (ředkev setá, čičorka pestrá, arašid).

Někdy se hovoří o souplodí, které vzniká po oplození souboru samostatných pestíků v květu, například souplodí nažek na zdužnatělém květním lůžku jahodníku nebo souplodí peckoviček u maliníku.
Soubor plodů z celého květenství se nazývá plodenství, například slunečnicový „talíř“ je tvořen plodenstvím naţek. Taktéž šišky jehličnanů jsou vlastně plodenstvím, tvořeným semeny a zdřevnatělými plodolisty.