Péče o seniory – 80 tisíc rodin pečuje nonstop, zkušenosti

V Česku žije kolem tří milionů seniorů. Těch, kteří jsou odkázáni na péči druhých, je podle odhadů kolem 300 tisíc. Většina z nich potřebuje péči 24 hodin denně 365 dní v roce. Služby domovů pro seniory využívá ale asi jen sto tisíc.

Zhruba 120 tisíc rodin v Česku svým nemohoucím příbuzným pomáhá občas, zbytek obstarají asistentky a najaté pečovatelky. Dalších 80 tisíc Čechů o své blízké doma pečuje každodenně. Co když je ale péče nad jejich síly nebo jednoduše potřebují na chvíli pauzu?

Péče o seniory je náročný úkol, který vyžaduje hodně trpělivosti, empatie a obětavosti. Náročnost péče o seniory se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je fyzické a duševní zdraví seniora, úroveň péče, kterou vyžaduje, a vlastní schopnosti a zdroje pečovatele.

Senioři mívají bolesti v kyčlích či jiné potíže, které brání v pohybu. Proto jsou často odkázáni na pomoc rodiny.

S čím počítat při péči o seniora

Mezi výzvy, které s sebou péče o seniory přináší, patří například:

  • Fyzická náročnost – Starší osoby mohou mít fyzická omezení, která vyžadují pomoc při každodenních činnostech, jako je koupání, oblékání a toaleta. To může být pro pečovatele fyzicky náročné, zejména pokud je starší osoba upoutána na lůžko nebo vyžaduje neustálý dohled.
  • Emocionální nároky – Starší osoby mohou prožívat řadu emocí, včetně deprese, úzkosti, osamělosti a strachu. Pečovatelé musí být empatičtí a trpěliví a v případě potřeby poskytovat emoční podporu a ujištění.
  • Kognitivní poruchy – Starší osoby s kognitivními poruchami, jako je demence nebo Alzheimerova choroba, mohou vyžadovat zvláštní péči a pozornost. To může být pro pečovatele psychicky vyčerpávající, protože musí neustále sledovat a řídit chování a bezpečnost starší osoby.
  • Časová náročnost – Péče o seniory může být prací na plný úvazek, takže zbývá jen málo času na jiné povinnosti a aktivity. To může být náročné zejména pro pečovatele, kteří mají i jiné povinnosti, jako je práce nebo péče o vlastní rodinu.
  • Finanční náročnost – Péče o seniory může být také nákladná, zejména pokud starší osoba vyžaduje specializovanou péči nebo vybavení. Pečovatelé mohou být nuceni nést finanční zátěž spojenou s péčí, což může být stresující a zdrcující.

Celkově může být péče o seniory obohacující zkušeností, ovšem je to také náročný úkol, který vyžaduje mnoho času, úsilí a odhodlání. Je důležité, aby pečovatelé vyhledávali podporu a zdroje, které jim pomohou zvládnout nároky péče a udržet si vlastní fyzickou a emocionální pohodu.

Odlehčovací služba pomůže pečující rodině

„Řada domovů pro seniory nabízí občasnou péči o seniory, takzvanou odlehčovací službu. Ta funguje jako běžný pobyt v domově pro seniory, pouze s tím, že v domově klient tráví omezenou dobu. Minimální doba, po kterou lze službu využít, je jedna noc, maximální tři měsíce s možností prodloužení.

Klienty přijímáme od 55 let věku nehledě na místo trvalého bydliště, takže službu mohou využít lidé z celé republiky. Největší zájem je během letních měsíců, kdy rodiny odjíždějí na dovolenou. Nejfrekventovanější je období zhruba od června do září,“ popsala ředitelka domova pro seniory.

Podle průzkumů devět z deseti seniorů do domova pro seniory nechce. Hlavním důvodem je strach z cizího prostředí.

„Každý vnímá zásadní změny v životě jinak, někdo se přizpůsobí rychle, jinému to trvá. Právě odlehčovací služba je vhodným mezistupněm při rozhodování, zda nastoupit do domova pro seniory nebo ne.

Pro seniory je daleko jednodušší být pár dní někde na zkoušku s vědomím, že mohou kdykoliv odejít zpátky domů. Často se však stává, že jsou se službami tak spokojení, že už se domů vrátit nechtějí. Máme řadu klientů, kteří přešli z odlehčovací služby rovnou na pobytovou,“ řekla ředitelka.

Státní příspěvek na péči

Vedle státních domovů pro seniory a stacionářů, které zejména během letních měsíců praskají ve švech, nabízejí službu i některá soukromá zařízení.

„Lidé mají ze soukromých domovů pro seniory stále obavy. Jednoduše se bojí, že budou nad jejich finanční možnosti. Přitom lidé závislí na pomoci druhých mohou žádat o státní příspěvek na péči. Ten se vyplácí tomu, kdo o dotyčného trvale pečuje.

Příspěvek se pohybuje od 800 do 12 tisíc korun měsíčně. Záleží pouze na seniorech a jejich rodinách, jestli peníze využijí na asistenta, navýšení rodinného rozpočtu nebo na domov pro seniory,“ uvedla ředitelka domova pro seniory.

Zhruba 24 % rodin pečujících o své blízké potřebuje finanční pomoc. Kromě finanční zátěže představuje permanentní péče o blízké i obrovský psychický tlak a časovou náročnost.

„Je takřka pravidlem, že jeden člen pečující rodiny musí opustit zaměstnání, aby byl neustále k dispozici. Tím se samozřejmě sníží rozpočet rodiny. Začíná tedy kolotoč náročné péče a strachu o rodinný rozpočet.

Na rodinách, které umístí své blízké do domova a jezdí je pak navštěvovat, je vidět velká úleva. Po čase téměř všem dojde, že by stejně nebyli schopni poskytnout takovou péči jako odborně vyškolený personál. Navíc se zlepší i psychika seniora, nikdo nechce být na obtíž,“ uzavřela odbornice.