Oči hledajících mají oblibu obracet se na východ

Už od uvolnění po sametové revoluci mají oči hledajících oblibu obracet se na východ. Některé z nich spočinou se zalíbením na arabských zemích, některé na Indii, a jsou i takové oči, které se zatoulají ještě dál. Třeba až do Číny. Pojďme se zamyslet – stojí to za to? Nabízí nám ta dlouhá pouť obohacení tak podstatné, aby nám vyvážilo útrapy cesty?

Taoismus je filozofií starou, i podle střízlivých odhadů, dobře 5000 let. A po celou tu dlouhou řadu staletí je den co den prověřována tisíci situací, lámána v kole milionů lidských životů, a – drží!

Celé masy komplikovaných nauk a složitých systémů, jako jsou feng-shui, čínská medícína, vnitřní a vnější formy Qi-gongu, stojí (a stojí velmi pevně) v taoismu. A na jeho základních principech. Je proto až s podivem, že podíváme-li se na věc z odstupu zjistíme, že za celým tím kolosem stojí pouhé dva základní pilíře. Učení o Yinu a Yangu a učení o Pěti prvcích.

Je něco takového vůbec možné? Může opravdu celý ten mechanismus stát na pouhých dvou, respektive jednom – protože Pět prvků je projevenou silou Yinyangových proměn – opěrném sloupu? Ano může. Díky tomu, že onen sloup není pouhá nauka o černé a bílé, o pasivním a aktivním, o ženském a mužském, ale spletité žilní řečiště rozvádějící život do každé buňky veškerenstva a prorůstající vše, od počátku věků…

Yin a Yang jsou cestou nebes a země, jsou základním principem všech věcí, otcem a matkou nekonečných proměn, kořenem a počátkem života a smrti, sídlem duchovního poznání… Yinyangové proměny jsou počátkem a koncem všech věcí, jsou podstatou života i smrti. Proto porušovat je znamená škodit sám sobě.

Žít v souladu s nimi znamená zabránit vzniku těžkých nemocí. Toto se nazývá pochopením správné Cesty, praví Nei jing, Vnitřní kniha Žlutého císaře – základní dílo čínské medicíny.

Vnímat čtená slova a cítit, zakoušet na vlastní kůži jsou ale dvě naprosto odlišné věci. Není nad vlastní zkušenost. Najít klidný kout k vašemu zastavení, kde se můžete dle vlastní chuti plně ponořit všemi svými smysly do víru Pěti sil. Zamyslet se jak získané vjemy souvisí s vaším každodením životem. Jak se Pět prvků projevuje v přírodě, vztazích, ve vašem těle, v mysli.