My a příroda a její přirozené cykly

Jsme součástí přírody a jejích přirozených cyklů. Narodíme se, rosteme, zrajeme, rozkvétáme, přidáváme to svoje jedinečné do zázraku života, odevzdáváme a sdílíme svoje dary, předáváme plody své dospělosti a zralosti, vadneme, odcházíme. Tento přirozený koloběh je uctíván a respektován u všech přírodních národů. I v naší evropské a české kultuře nám zůstaly některé obřady, rituály a postupy, které jednotlivé fáze života oslavují, a tím zvědomují.