Svět minerální říše

Svět minerální říše a Vzestup Země  jak spolupracovat s kameny a napomáhat tak společnému vývoji – Kdo by neznal kámen, naši rodnou hroudu záhadně se držící pohromadě ve vesmírné tmě. Už to je obdivuhodný kousek co ten kámen dokáže. A také musím přiznat že je opravdu různorodý, tedy co se týče naší Planety. Každý kamínek má své přednosti je to dáno jeho krystalickou strukturou ale nejenom tím. Můžeme ve spolupráci s Minerální říší kamínek oživit, aby se tak mohl podílet na společném přerodu Planety …

Témata: Jak s nimi navázat přátelství, navštívíme jejich Minerální svět a poznáme jak s nimi spolupracovat. Ale to není vše, naučíte se jak kamínky oživovat, komunikovat s nimi, starat se o ně, nabíjet je, prostě to co je k přátelství zapotřebí.