Krevní druhy

Kromě běžně známých systémů, jako jsou např. krevní skupiny, by se měly brát v úvahu ještě krevní druhy, jež navozují zcela určitý účinek konkrétní krve. Jednotlivé krevní druhy z hmotného hlediska vyplývají z celkových rozdílů v krevním složení. To je do značné míry závislé na tom, jakou potravu a nápoje člověk přijímá. Ještě důležitější je další z možností působení lidského ducha na krev, jíž je předávání určitých jemnějších druhů energií. Jelikož jak jejich přenos, tak volba stravy vyplývá z činnosti ducha, je zařazení k danému krevnímu druhu důsledkem jeho zralosti. Jinými slovy lze říci, že krevní druh odpovídá stavu, který člověk nabyl během svého předchozího vývoje, jenž by správně měl směřovat ke stupňujícímu sebezdokonalování.