Objev jedinečnost své duše kresbou

V čem je tajemství volné intuitivní spontánní automatické kresby? Jistě jste někdy telefonovali a vaše ruka bezděčně čmárala po papíru… A co na přednáškách, ve škole? Kdo vedl vaši ruku? Jak barevná byla právě v ten okamžik vaše duše, co ji trápilo, o čem snila ?
Pocit bezpečí, uvolnění, velkého nadšení a odhodlání můžete prožít, zkusíte-li jen tiše naslouchat barevné meditaci a zkusit na chvíli vidět jinak než očima a slyšet jinak než ušima. Tímto jemným a bezbolestným způsobem objevíte svou jedinečnost, vnitřní světlo, sílu a moc. Můžete se dozvědět o základních principech automatické kresby a jejích obrovských možnostech z hlediska arteterapie. Můžete být svědky ukázky „energetického čtení“ obrázku.