Vývojové fáze člověka a jejich úspěšné zvládnutí

Waldorfská pedagogika, která vědomě pracuje s vývojovými fázemi člověka a nabízí obsahy potřebné pro jejich úspěšné zvládnutí, prožití, je nadčasovou a unikátní cestou nejen pro naše děti, ale i jejich rodiče, učitele, vychovatele. Upřednostňuje ve výuce rytmus, prožitek, tvorbu duševních obrazů, přímou spojitost se životem – vzdělávání je zde uměním, ne vědou. Cílem této dílny je ukázat živý svět waldorfské pedagogiky, prožít si, že je možné učit se s radostí, lehkostí, nadšením a fantazií, přičemž svět hlubokého poznání, vhledu a přímého působení na vnitřní síly člověka je stále přítomen.