Cvičení DAM

Cvičení DAM vychází ze základních cvičebních prvků Miroslava Tyrše. Je vedeno dále a hlouběji do energetické soustavy lidského těla, která je takto posilována a uvolňována. Je směřováno na protažení a uvolnění energií v čarách, auře a celém systému, který tvoří energetický oběh v lidském těle. Dochází k nalezení energií nejen v čarách, ale také k procítění pocitů a emocí, které není možné jinou cestou uvolnit. Člověk tímto cvičením získává vlastní sílu, odolnost i možnost obrany své osobnosti. Cvičení jsou vhodná pro dospívající mládež, dospělé nikoli pro těhotné.