Channeling

Prostřednictvím channelingu získáváme informace z vyšších sfér bytí. Informace nám mohou být tímto prostřednictvím velice nápomocny v přestupu na vyšší stupeň vědomí, právě teď na přelomu věků, v době kdy se blížíme ke konci věku Ryb, kdy končí mayský kalendář a začíná nová etapa ve vývoji lidstva, je nejvíce třeba každému z nás pomoci a světla. Channeling nám může otevřít mnohá ukrytá tajemství hermetismu a tím i pomoci zvládnout tuto dobu k úspěšnému dokončení všeho, ke konečnému našemu očištění, vystoupení z karmy a aktivování světelného těla.