Bubnování je v využíváno jako účinný terapeutický nástroj

Bubnovací kruh je zážitková technika nikoliv složitá výuka hry na hudební nástroj. Buben je velmi všestranný, vhodný pro každého bez  ohledu na hudební zkušenosti. Když se pozorně zaposloucháme, zjistíme, že rytmus je okolo nás i v nás (náš srdeční rytmus).

Lektor, zkušený bubeník/facilitator, nejprve představí kruhu rytmus. Pomocí zábavných hrátek s rytmy postupně napomáhá skupině lépe naslouchat, každému jednotlivci pak nalézat spojení s ostatními i se sebou. Hra také posiluje vědomí důležitosti skupiny jako celku, dokonce může pomoci předcházet konfliktům. Bubnování je v dnešní době využíváno jako účinný terapeutický nástroj.