Bubnovací kruh

Pro koho je vhodný Community Drum Circle Workshop – Bubnovací kruh? Pro každého. S hudební zkušeností i bez ní. Cílem je vyjádření našeho vlastního rytmu a jeho intuitivní propojení s ostatními. Vytvoření nádherné písně bubnů a pocitu sounáležitosti. Bubnování je radostná tvořivá relaxace těla, mysli i duše. Přivádí nás k hlubšímu prožitku přítomnosti, uvolňuje mysl a propojuje tělo s duší. Bubnování v kruhu nás přivádí do bližšího kontaktu se sebou a propojuje nás s ostatními. Učí nás naslouchat svému vnitřnímu hlasu a přirozeně a hravě se začlenit do většího celku. Bubny budeme kombinovat s dalšími hudebními nástroji jako jsou různá chřestidla, ozvučná dřívka atd, naším hlasem, rytmickými pohyby těla.

Naučíme se základním bubnovacím technikám, poslechovým hrám, práci s hlasem a tělem, hlasovým i nehlasovým dialogům. Prostor bude i pro léčení skrze bubny, čas pro sdílení a vyjádření zážitku kresbou. V ceně dílny je zapůjčení bubnů a chřestidel. Pokud máte vlastní buben, chřestidla, vezměte je s sebou. S sebou dále čisté papíry a kreslící potřeby. Bubnování v kruhu nás přivádí do bližšího kontaktu se sebou a propojuje nás s ostatními, učí nás naslouchat.